Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.04.2016
31.03.2017
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
01.04.2013
31.03.2014
01.04.2012
31.03.2013
01.04.2011
31.03.2012
01.04.2009
31.03.2010
01.04.2009
31.03.2010
01.04.2008
31.03.2009
01.04.2007
31.03.2008
01
I.
Tržby z predaja tovaru
152 277€ 90€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
150 834€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 443 € 90 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
89 611 591 € 51 278 560 € 103 122 592 € 103 064 830 € 55 507 202 € 32 537 419 € 15 887 813 € 9 514 672 € 23 937 016 € 2 577 714 € 46 551 912 € 60 622 087 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
89 611 591€ 51 278 560€ 103 122 592€ 103 064 830€ 55 507 202€ 32 537 419€ 15 887 813€ 9 514 672€ 24 028 725€ 2 577 714€ 46 551 912€ 60 622 087€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ -91 709€
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
82 593 521 € 46 513 345 € 92 732 228 € 94 997 445 € 49 104 906 € 28 769 019 € 14 418 697 € 8 382 565 € 21 262 248 € 2 350 079 € 37 714 726 € 50 462 889 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
61 300 386€ 34 743 653€ 70 427 665€ 70 951 083€ 34 985 059€ 19 810 086€ 9 480 141€ 5 244 755€ 14 043 513€ 1 040 053€ 7 656 077€ 7 146 020€
10
B.2
Služby
21 293 135€ 11 769 692€ 22 304 563€ 24 046 362€ 14 119 847€ 8 958 933€ 4 938 556€ 3 137 810€ 7 218 735€ 1 310 026€ 30 058 649€ 43 316 869€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
7 018 070 € 4 766 658 € 10 390 364 € 8 067 385 € 6 402 296 € 3 768 400 € 1 469 116 € 1 132 107 € 2 674 768 € 227 725 € 8 837 186 € 10 159 198 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
2 662 074 € 2 231 907 € 2 122 438 € 2 014 866 € 1 387 349 € 1 522 860 € 1 352 425 € 988 928 € 851 308 € 607 783 € 664 699 € 462 292 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 978 839€ 1 680 891€ 1 598 288€ 1 563 668€ 1 063 418€ 1 219 810€ 1 096 021€ 787 348€ 672 623€ 472 986€ 534 972€ 375 490€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
634 509€ 529 950€ 490 089€ 435 062€ 302 673€ 277 729€ 237 752€ 194 381€ 171 053€ 130 261€ 113 065€ 79 665€
16
C.4
Sociálne náklady
48 726€ 21 066€ 34 061€ 16 136€ 21 258€ 25 321€ 18 652€ 7 199€ 7 632€ 4 536€ 16 662€ 7 137€
17
D
Dane a poplatky
53 411€ 22 726€ 13 658€ 47 844€ 16 028€ 14 590€ 4 822€ 66 455€ 16 944€ 3 703€ 2 823€ 2 058€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
98 858€ 97 296€ 53 998€ 47 134€ 66 130€ 73 139€ 65 490€ 68 434€ 47 007€ 60 006€ 71 879€ 60 745€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 696€ 19 835€ 39 667€ 1 667€ 4 317€ 5 408€ 15 125€ 0€ 4 454€ 0€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 4 792€ 0€ 9 098€ 0€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
37 200€ 0€ 40 819€ 13 220€ 8 162€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
11 815€ 653 803€ 11 248€ 25 974€ 174 962€ 26 733€ 277 176€ 198 545€ 22 468€ 6 308€ 742 263€ 116 511€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
47 977€ 55 999€ 34 464€ 49 399€ 73 803€ 45 499€ 296 084€ 257 345€ 54 012€ 14 535€ 238 976€ 296 853€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
4 133 061 € 3 032 368 € 8 177 054 € 5 973 783 € 5 035 615 € 2 098 226 € 18 568 € -45 102 € 1 738 298 € -460 156 € 8 596 428 € 9 453 761 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
129 417€ 201 783€ 167 801€ 37 538€ 4 433€ 10 224€ 110 827€ 37 493€ 370 342€ 379 270€ 197 039€
39
N
Nákladové úroky
1 108€ 383€ 1 046€ 1 536€ 49 090€ 23 194€ 18€ 0€ 2€ 0€
40
XI.
Kurzové zisky
3 821€ 44 731€ 23 083€ 23 471€ 23 204€ 3 360€ 3 477€ 13 053€ -3 440€ -28 743€ 1 394 347€ 232 258€
41
O
Kurzové straty
205€ 44 146€ 23 121€ 27 071€ 22 072€ 13 845€ 4 610€ 11 975€ 7 886€ 5 115€ 4 438 472€ 2 176 691€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 14 838€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 511€ 11 260€ 11 671€ 14 455€ 7 165€ 8 070€ 3 275€ 23 500€ 4 629€ 18 596€ 27 479€ 26 953€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
125 414 € 190 725 € 155 046 € 17 947 € -55 123 € -37 316 € 5 798 € 88 405 € 21 538 € 317 888 € -2 692 336 € -1 759 509 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
4 258 475 € 3 223 093 € 8 332 100 € 5 991 730 € 4 980 492 € 2 060 910 € 24 366 € 43 303 € 1 759 836 € -142 268 € 5 904 092 € 7 694 252 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
958 211 € 705 676 € 1 805 980 € 1 386 336 € 1 127 353 € 435 784 € 65 052 € 65 782 € 342 049 € -21 037 € 1 124 419 € 1 507 005 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
997 037€ 651 127€ 1 619 215€ 1 727 158€ 1 340 817€ 478 286€ 65 894€ 64 424€ 340 386€ 0€ 1 148 316€ 1 506 407€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-38 826€ 54 549€ 186 765€ -340 822€ -213 464€ -42 502€ -842€ 1 358€ 1 663€ -21 037€ -23 897€ 598€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
3 300 264 € 2 517 417 € 6 526 120 € 4 605 394 € 3 853 139 € 1 625 126 € -40 686 € -22 479 € 1 417 787 € -121 231 € 4 779 673 € 6 187 247 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
4 258 475 € 3 223 093 € 8 332 100 € 5 991 730 € 4 980 492 € 2 060 910 € 24 366 € 43 303 € 1 759 836 € -142 268 € 5 904 092 € 7 694 252 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
3 300 264 € 2 517 417 € 6 526 120 € 4 605 394 € 3 853 139 € 1 625 126 € -40 686 € -22 479 € 1 417 787 € -121 231 € 4 779 673 € 6 187 247 €