Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

 • Názov NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • IČO 35902981
 • DIČ 2021896690
 • IČ DPH SK2021896690 podľa §4
 • Sídlo Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava
 • Dátum vzniku 8. októbra 2004, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3434/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 10 023 200 € / splatené 10 023 200 €
 • Historický názov ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  (platné do 4. februára 2015 )
 • Historické sídlo Trnavská cesta 50/B, 821 02 Bratislava
  (platné do 10. novembra 2015)
  Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava
  (platné do 1. marca 2007)
  Jesenkého 4/C, 811 02 Bratislava
  (platné do 16. novembra 2004)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Peter Brudňák Predseda predstavenstva V záhradách 2028/4, 811 02 Bratislava 23. júna 2016
Ing. Peter Jung Člen predstavenstva Gallayova 29, 841 01 Bratislava 14. júna 2017
Ing. Miroslava Jandorfová Člen predstavenstva Nerudova 22, 821 04 Bratislava 6. júna 2019
Ing. Branislav Buštík Predstavenstvo Studenohorská 31, 841 03 Bratislava 6. júna 2019
Mgr. Martin Višňovský, PhD. Člen predstavenstva Tibenského 10777/10, 831 07 Bratislava 25. októbra 2014
Ing. Jozef Dúcky Člen predstavenstva Tabaková 2954/1, 811 07 Bratislava 6. septembra 2019
 • Konanie menom spoločnosti [od 18. októbra 2013] V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná takým spôsobom, že členovia predstavenstva k napísanému alebo vytlačenému menu a priezvisku, funkcii a obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Mgr. Eva Hajná Dozorná rada Moskovská 6, 811 08 Bratislava 25. mája 2016
Bartholomeus Odilia Petrus Frijns Dozorná rada Doornstraat 168-A, 2584AP Den Haag, Holandské kráľovstvo 26. septembra 2019
Renata Jadwiga Kulej Dozorná rada Sasidzka 12, 30-385 Krakov, Poľská republika 15. januára 2020
Akcionár
Osoba Funkcia Adresa Obdobie
NN Životná poisťovňa, a.s. [35691999] Akcionár Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava
Zlúčenia
Názov Adresa Detegované
Sympatia- Pohoda, d.s.s., a.s. [35904437] Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava 31.12.2005
AEGON, d.s.s., a.s. [35902612] Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava 26.10.2019
Predmety podnikania
Názov Vznik
vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov. 19.12.2012
Iné právne skutočnosti
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 180/04, Nz 51064/04 spísanej dňa 17.9.2004 notárom JUDr. Folbovou v znení Dodatku č. 1,2,3 v zmysle ust. §§ 154 - 220a Obchodného zákonníka.
2. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.02.2005 vo forme notárskej zápisnice N 54/2005, Nz 8858/2005, NCRls 8753/2005 spísanej JUDr. Oľgou Folbovou, notárkou.
3. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.7.2005
4. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 09.12.2005 spísané vo forme notárskej zápisnice N 2084/ 2005, Nz 62076/ 2005, NCRIs 61289/ 2005 o zlúčení so spoločnosťou Sympatia- Pohoda, d.s.s., a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 35 904 437, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3444/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 2085/2005, Nz 62115/2005 JUDr. Tomášom Leškovským dňa 09. 12. 2005.
Spoločnosť ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. je právnym nástupcom spoločnosti Sympatia- Pohoda, d.s.s., a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 35 904 437, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3444/B, a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 31.12.2005.
5. Zvýšenie základného imnia rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 13. 04. 2006 spísané vo forme notárskej zápisnice N 26/2006, NZ 14373/2006, NCRIs 14310/2006 zo 654.500.000,- Sk na 854.500.000,- Sk.
6. Notárska zápisnica o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 13.09.2006
7. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 16.02.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 827/2007, Nz 6335/2007, na ktorom bola schválená zmena stanov - zmena sídla spoločnosti.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 06.06.2007 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 3382/2007, Nz 22850/2007, NCRls 22732/2007 spísanej dňa 11.06.2007.
9. Čestné vyhlásenie navrhovateľa zo dňa 25.07.2007 o zmene adresy trvalého pobytu člena predstavenstva.
10. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.12.2007.
11. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.02.2008.
12. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.5.2008. Notárska zápisnica N 107/2008, Nz 25771/2008, NCRls 25490/2008 napísaná dňa 17.6.2008 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia.
13. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 5.8.2009.
14. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.11.2009.
15. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.03.2010.
16. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.04.2010.
17. Notárska zápisnica N 390/2010, Nz 23530/2010 zo dňa 30.06.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.10.2010
19. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 9.12.2011
20. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.1.2012
21. Zmena povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti (t.j. zmena povolenia pôvodne udeleného rozhodnutím Úradu pre finančný trh č. GRUFT - 002/2004/PDSS zo dňa 22. septembra 2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23. septembra 2004), ktorá bola udelená rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT - 418/2012-1
zo dňa 12. marca 2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14. marca 2012.
22. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 662/2012, Nz 34650/2012, NCRls 35362/2012 dňa 27.09.2012.
23. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 469/2013, Nz 19678/2013, NCRls 20069/2013 dňa 12.06.2013.
24. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 12.06.2013.
25. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.05. 2014.
26. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 685/2014, Nz 40172/2014, NCRls 40953/2014 zo dňa 24.10.2014. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 23.10.2014.
27. Notárska zápisnica - N 69/2015, Nz 3597/2015, NCRls 3702/2015 - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.02.2015.
28. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 603/2015, Nz 41865/2015, NCRls 42741/2015 zo dňa 10.11.2015.
História zmien a podania