Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
8 708 104€ 9 368 256€ 20 013 078€ 25 217 399€ 27 320 943€ 27 581 650€ 25 480 836€ 24 327 516€ 18 149 888€ 12 707 001€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
15 911 429 € 17 534 920 € 40 600 743 € 43 821 105 € 56 864 029 € 57 804 214 € 53 308 071 € 51 437 567 € 36 418 572 € 25 078 198 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
8 541 791€ 9 194 823€ 19 632 770€ 24 721 173€ 26 816 744€ 27 211 143€ 25 131 754€ 24 058 339€ 17 820 681€ 12 367 351€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
94 313€ 132 958€ 216 720€ 335 566€ 337 809€ 235 762€ 230 753€ 269 177€ 173 130€ 240 724€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
72 000€ 40 475€ 163 588€ 160 660€ 166 390€ 134 745€ 118 330€ 141 258€ 156 077€ 98 926€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7 203 325€ 8 166 664€ 20 587 665€ 18 603 706€ 29 543 086€ 30 222 564€ 27 827 235€ 26 968 793€ 18 268 684€ 12 371 197€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
15 713 928 € 17 059 969 € 40 100 180 € 43 279 634 € 56 359 201 € 57 181 756 € 52 386 576 € 50 405 906 € 35 843 764 € 24 920 448 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
7 328 465€ 8 142 832€ 17 807 734€ 22 580 524€ 24 832 332€ 25 319 639€ 22 839 416€ 21 447 820€ 15 378 982€ 11 423 478€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
22 863€ 15 719€ 19 193€ 31 031€ 25 055€ 28 478€ 23 984€ 24 577€ 24 351€ 30 493€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ -9 378€ 7 329€
14
D.
Služby
743 174€ 404 500€ 910 840€ 1 287 370€ 1 100 557€ 1 120 239€ 1 111 895€ 1 368 847€ 1 070 515€ 580 672€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
200 131 € 183 685 € 302 314 € 287 981 € 285 241 € 301 226 € 283 391 € 296 137 € 270 742 € 220 111 €
16
E.1.
Mzdové náklady
144 069€ 130 201€ 221 015€ 213 993€ 208 319€ 226 651€ 215 919€ 223 751€ 203 947€ 148 619€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
9 772€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
51 552€ 50 551€ 75 688€ 79 362€ 72 566€ 70 928€ 62 502€ 64 636€ 59 071€ 53 384€
19
E.4.
Sociálne náklady
4 510€ 2 933€ 5 611€ -5 374€ 4 356€ 3 647€ 4 970€ 7 750€ 7 724€ 8 336€
20
F.
Dane a poplatky
7 494€ 17 062€ 9 086€ 25 730€ 16 242€ 38 407€ 50 476€ 90 784€ 68 166€ 44 678€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
57 416€ 56 617€ 64 327€ 71 007€ 73 015€ 64 691€ 48 233€ 45 507€ 45 527€ 42 553€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
57 416€ 56 617€ 64 327€ 71 007€ 73 015€ 64 691€ 48 233€ 45 507€ 45 527€ 42 553€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
65 215€ 37 043€ 152 592€ 149 514€ 155 987€ 129 037€ 110 801€ 131 283€ 139 270€ 95 187€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-2 137€ 0€ -5 435€ 1 340€ 0€ 797€ -559€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 289 170€ 8 204 648€ 20 834 094€ 18 846 477€ 29 870 772€ 30 185 474€ 27 926 417€ 26 993 622€ 18 845 414€ 12 483 835€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
197 501 € 474 951 € 500 563 € 541 471 € 504 828 € 622 458 € 921 496 € 1 031 661 € 574 808 € 157 750 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
541 602 € 1 111 723 € 1 157 814 € 1 196 609 € 978 549 € 1 387 211 € 1 478 943 € 1 519 963 € 573 432 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
39 149 € 24 501 € 12 902 € 20 039 € 44 286 € 69 603 € 28 463 € 50 102 € 24 995 € 12 949 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
39 147 € 12 887 € 12 727 € 20 016 € 44 286 € 69 603 € 28 461 € 50 102 € 24 976 € 12 908 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 12 727€ 20 016€ 44 286€ 69 603€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
39 147€ 12 887€ 28 461€ 50 102€ 24 976€ 12 908€
42
XII.
Kurzové zisky
2€ 0€ 175€ 23€ 0€ 2€ 19€ 41€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
11 614€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
22 696 € 14 627 € 6 291 € 16 347 € 25 220 € 44 309 € 28 343 € 27 143 € 7 844 € 4 794 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
19 748 € 2 192 € 1 843 € 13 066 € 21 762 € 40 945 € 23 433 € 22 836 € 5 373 € 2 381 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
19 748€ 2 192€ 1 843€ 13 066€ 21 762€ 40 945€ 23 433€ 22 836€ 5 373€ 2 381€
52
O.
Kurzové straty
1 659€ 1 389€ 3 287€ 2 060€ 2 481€ 2 173€ 3 481€ 2 521€ 1 541€ 1 499€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 289€ 11 046€ 1 161€ 1 221€ 977€ 1 191€ 1 429€ 1 786€ 930€ 914€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
16 453 € 9 874 € 6 611 € 3 692 € 19 066 € 25 294 € 120 € 22 959 € 17 151 € 8 155 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
213 954 € 484 825 € 507 174 € 545 163 € 523 894 € 647 752 € 921 616 € 1 054 620 € 591 959 € 165 905 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
46 992 € 81 764 € 127 172 € 131 669 € 113 381 € 166 808 € 188 126 € 257 436 € 135 395 € 29 776 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
45 164€ 46 903€ 131 845€ 124 776€ 123 486€ 115 091€ 183 351€ 240 499€ 241 004€ 34 474€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
1 828€ 34 861€ -4 673€ 6 893€ -10 105€ 51 717€ 4 775€ 16 937€ -105 609€ -4 698€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
166 962 € 403 061 € 380 002 € 413 494 € 410 513 € 480 944 € 733 490 € 797 184 € 456 564 € 136 129 €