Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

eustream, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.08.2021
31.07.2022
01.08.2020
31.07.2021
01.08.2019
31.07.2020
01.08.2018
31.07.2019
01.01.2018
30.07.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
570 125 000 € 625 916 000 € 754 588 000 € 801 432 000 € 455 295 000 € 758 230 000 € 767 914 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
567 342 000€ 621 668 000€ 748 039 000€ 792 857 000€ 450 623 000€ 755 649 000€ 760 589 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
2 274 000€ 3 084 000€ 3 773 000€ 3 690 000€ 1 248 000€ 1 452 000€ 1 337 000€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
110 000€ 1 267 000€ 43 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
399 000€ -103 000€ 2 733 000€ 4 885 000€ 3 424 000€ 1 129 000€ 5 988 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
232 454 000 € 222 753 000 € 220 858 000 € 224 690 000 € 132 922 000 € 230 008 000 € 233 165 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
38 663 000€ 21 042 000€ 25 565 000€ 43 911 000€ 24 645 000€ 39 127 000€ 30 867 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
14 207 000€ 14 764 000€ 20 653 000€ 20 968 000€ 10 448 000€ 21 210 000€ 24 937 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
29 496 000 € 28 497 000 € 29 531 000 € 30 587 000 € 17 185 000 € 29 404 000 € 32 121 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
20 639 000€ 19 795 000€ 20 147 000€ 20 905 000€ 11 819 000€ 20 178 000€ 21 597 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
7 196 000€ 6 943 000€ 7 203 000€ 7 980 000€ 4 282 000€ 7 298 000€ 7 252 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 661 000€ 1 759 000€ 2 181 000€ 1 702 000€ 1 084 000€ 1 928 000€ 3 272 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
146 653 000€ 143 521 000€ 143 534 000€ 127 836 000€ 75 608 000€ 136 335 000€ 143 082 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 1 087 000€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 250 000€ 8 011 000€ 0€ 340 000€ 181 000€ 960 000€ 376 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 185 000€ 5 831 000€ 1 575 000€ 1 048 000€ 4 855 000€ 2 972 000€ 1 782 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
337 671 000 € 403 163 000 € 533 730 000 € 576 742 000 € 322 373 000 € 528 222 000 € 534 749 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
516 746 000 € 588 946 000 € 705 594 000 € 731 668 000 € 416 778 000 € 696 764 000 € 706 122 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
39 678 000 € 1 070 000 € 1 415 000 € 1 296 000 € 1 188 000 € 3 010 000 € 5 460 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
422 000 € 933 000 € 870 000 € 751 000 € 786 000 € 1 683 000 € 712 000 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
422 000€ 933 000€ 870 000€ 751 000€ 786 000€ 1 683 000€ 712 000€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
31 000 € 88 000 € 177 000 € 162 000 € 181 000 € 425 000 € 4 348 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 520 000€ 7 000€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
39 225 000€ 49 000€ 368 000€ 383 000€ 221 000€ 382 000€ 393 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
28 350 000 € 30 322 000 € 48 536 000 € 44 338 000 € 26 065 000 € 44 885 000 € 45 411 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
28 350 000 € 30 322 000 € 44 410 000 € 44 150 000 € 25 963 000 € 44 728 000 € 44 633 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
0€ 2 000€ 2 000€ 4 000€ 3 000€ 636 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
0€ 4 124 000€ 186 000€ 98 000€ 154 000€ 142 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
11 328 000 € -29 252 000 € -47 121 000 € -43 042 000 € -24 877 000 € -41 875 000 € -39 951 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
348 998 000 € 373 911 000 € 486 609 000 € 533 700 000 € 297 496 000 € 486 347 000 € 494 798 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
84 238 000 € 97 127 000 € 126 148 000 € 147 088 000 € 73 885 000 € 133 958 000 € 107 370 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
110 987 000€ 126 048 000€ 153 506 000€ 169 597 000€ 82 986 000€ 154 948 000€ 145 719 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-26 749 000€ -28 921 000€ -27 358 000€ -22 509 000€ -9 101 000€ -20 990 000€ -38 349 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
264 760 000 € 276 784 000 € 360 461 000 € 386 612 000 € 223 611 000 € 352 389 000 € 387 428 000 €