Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
24 319 036 € 24 798 277 € 25 201 179 € 25 925 898 € 26 785 536 € 27 367 238 € 29 880 580 € 28 096 311 € 24 995 047 € 24 039 589 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
23 762 880 € 24 225 362 € 24 698 750 € 25 231 210 € 25 770 927 € 26 086 393 € 25 397 804 € 22 815 509 € 22 972 030 € 23 087 350 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
2 596 € 5 854 € 9 480 € 13 935 € 2 090 € 3 540 € 1 453 € 3 807 € 6 289 € 4 411 €
005
A.I.2
Software
0€ 158€ 1 124€ 2 090€ 3 056€ 1 385€ 2 898€ 4 411€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
321€ 1 095€ 2 079€ 3 084€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
2 275€ 4 759€ 7 243€ 9 727€ 484€ 1 453€ 2 422€ 3 391€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
23 760 284 € 24 219 508 € 24 689 270 € 25 217 275 € 25 768 837 € 26 082 853 € 25 396 351 € 22 811 702 € 22 965 741 € 23 082 939 €
012
A.II.1
Pozemky
19 555 268€ 19 555 268€ 19 555 268€ 19 555 268€ 19 555 268€ 19 471 631€ 19 316 986€ 19 314 329€ 19 314 329€ 19 314 329€
013
A.II.2
Stavby
3 991 424€ 4 246 412€ 4 540 294€ 4 833 561€ 5 125 347€ 5 413 465€ 3 074 161€ 3 108 917€ 3 270 387€ 3 409 318€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
202 021€ 407 532€ 588 256€ 822 000€ 1 071 846€ 1 188 962€ 252 227€ 309 513€ 350 931€ 353 040€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 427€ 1 152€ 2 146€ 3 140€ 4 135€ 5 129€ 6 123€ 1 409€ 1 567€ 1 726€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
9 144€ 9 144€ 3 306€ 3 306€ 12 241€ 3 666€ 2 746 854€ 77 534€ 28 527€ 4 527€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
506 155 € 520 325 € 467 416 € 658 254 € 950 043 € 1 251 062 € 4 457 247 € 5 260 616 € 1 992 168 € 925 844 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
64 567 € 86 046 € 64 189 € 73 184 € 85 134 € 81 288 € 136 631 € 155 119 € 131 639 € 99 061 €
032
B.I.1
Materiál
46 251€ 43 970€ 40 619€ 34 724€ 34 996€ 40 232€ 35 564€ 46 880€ 49 808€ 33 560€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
036
B.I.5
Tovar
18 316€ 42 076€ 23 570€ 38 460€ 50 138€ 41 056€ 101 067€ 108 239€ 81 831€ 65 500€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
200 747 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
200 747€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
434 453 € 406 211 € 374 970 € 367 947 € 352 331 € 224 433 € 329 393 € 108 121 € 190 283 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
152 183€ 133 976€ 113 022€ 124 761€ 117 932€ 135 878€ 39 551€ 64 068€ 123 824€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
268 010€ 256 492€ 247 701€ 239 683€ 213 615€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
14 060€ 15 466€ 13 460€ 1 258€ 18 820€ 85 575€ 289 842€ 42 627€ 65 492€ 36 979€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
200€ 277€ 787€ 2 245€ 1 964€ 2 980€ 1 426€ 967€ 938€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
7 135 € 28 068 € 28 257 € 217 123 € 512 578 € 744 594 € 3 991 223 € 4 997 376 € 1 670 246 € 604 019 €
056
B.IV.1
Peniaze
6 366€ 7 194€ 4 535€ 1 906€ 4 452€ 2 375€ 8 948€ 1 557€ 1 231€ 2 843€
057
B.IV.2
Účty v bankách
769€ 20 874€ 23 722€ 215 217€ 508 126€ 742 219€ 3 982 275€ 4 995 819€ 1 669 015€ 601 176€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
50 001 € 52 590 € 35 013 € 36 434 € 64 566 € 29 783 € 25 529 € 20 186 € 30 849 € 26 396 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
45 055€ 48 765€ 31 093€ 32 037€ 60 057€ 25 081€ 19 411€ 20 186€ 30 849€ 26 396€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
6 118€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
4 946€ 3 825€ 3 920€ 4 397€ 4 509€ 4 702€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
24 319 036 € 24 798 277 € 25 201 179 € 25 925 898 € 26 785 536 € 27 367 238 € 29 880 580 € 28 096 311 € 24 995 047 € 24 039 589 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
20 993 789 € 21 306 131 € 21 527 454 € 21 743 724 € 22 263 788 € 22 347 880 € 22 719 261 € 22 513 198 € 22 362 929 € 22 147 802 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
19 830 792 € 19 830 792 € 19 830 792 € 19 830 792 € 19 830 792 € 19 830 792 € 19 830 792 € 19 830 792 € 19 830 792 € 19 830 792 €
069
A.I.1
Základné imanie
19 830 792€ 19 830 792€ 19 830 792€ 19 830 792€ 19 830 792€ 19 830 792€ 19 830 792€ 19 830 792€ 19 830 792€ 19 830 792€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
2 060 599 € 2 060 599 € 2 060 599 € 2 060 599 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
2 060 599€ 2 060 599€ 2 060 599€ 2 060 599€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 143 393 € 2 143 393 € 2 143 393 € 2 143 393 € 2 143 393 € 2 143 393 € 62 417 € 47 282 € 25 641 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
2 143 393€ 2 143 393€ 2 143 393€ 2 143 393€ 2 143 393€ 2 143 393€ 62 417€ 47 282€ 25 641€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-668 054 € -446 731 € -230 461 € 289 603 € 373 695 € 590 627 € 561 685 € 423 174 € 229 488 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
289 603€ 373 695€ 590 627€ 561 685€ 423 174€ 229 488€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-668 054€ -446 731€ -230 461€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-312 342 € -221 323 € -216 270 € -520 064 € -84 092 € -216 932 € 203 768 € 151 351 € 216 409 € 256 411 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
633 012 € 464 647 € 266 602 € 350 272 € 292 372 € 227 097 € 1 855 358 € 397 249 € 488 178 € 480 759 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
79 026 € 72 848 € 70 267 € 91 358 € 102 518 € 103 991 € 72 471 € 62 752 € 69 453 € 38 962 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
68 226€ 62 048€ 54 467€ 47 341€ 57 118€ 54 538€ 72 471€ 62 752€ 69 453€ 38 962€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
10 800€ 10 800€ 15 800€ 44 017€ 45 400€ 49 453€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
22 977 € 30 874 € 13 886 € 48 659 € 75 195 € 3 343 € 2 036 € 3 415 € 32 074 € 1 239 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 31 600€ 65 010€ 1 500€ 27 900€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
4 991€ 3 761€ 2 571€ 1 786€ 2 366€ 3 343€ 2 036€ 1 915€ 4 174€ 1 239€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
17 986€ 27 113€ 11 315€ 15 273€ 7 819€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
245 543 € 315 936 € 163 060 € 210 255 € 114 659 € 119 763 € 1 780 851 € 294 092 € 275 930 € 256 108 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
83 277€ 184 534€ 138 949€ 100 889€ 99 866€ 106 013€ 1 684 247€ 200 378€ 164 795€ 140 584€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
427€ 96€ 4 401€ 856€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
63 929€ 55 601€ 4 576€ 51 111€ 12€ 12€ 50 541€ 47 261€ 55 168€ 48 811€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
38 677€ 34 562€ 31 951€ 33 045€ 34 369€ 36 977€ 31 084€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
12 934€ 9 053€ 4 327€ 10 747€ 3 146€ 3 768€ 9 340€ 10 149€ 10 298€ 9 732€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
46 726€ 32 186€ 15 208€ 15 557€ 11 635€ 9 970€ 3 251€ 1 839€ 4 291€ 25 041€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
285 466 € 44 989 € 19 389 € 36 990 € 110 721 € 184 451 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
36 990€ 110 721€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
285 466€ 44 989€ 19 389€ 36 990€ 73 731€ 73 730€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
2 692 235 € 3 027 499 € 3 407 123 € 3 831 902 € 4 229 376 € 4 792 261 € 5 305 961 € 5 185 864 € 2 143 940 € 1 411 029 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
570€ 653€ 343€ 638€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
33€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
2 692 235€ 3 027 499€ 3 407 123€ 3 831 902€ 4 229 376€ 4 792 228€ 5 305 391€ 5 185 211€ 2 143 597€ 1 410 391€