Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Letisko Poprad - Tatry, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
743 001€ 851 920€ 697 000€ 675 815€ 781 188€ 530 482€ 496 134€ 559 747€ 663 164€ 386 510€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
478 511€ 575 182€ 426 402€ 407 387€ 490 226€ 336 185€ 319 082€ 372 990€ 455 159€ 288 779€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
264 490 € 276 738 € 270 598 € 268 428 € 290 962 € 194 297 € 177 052 € 186 757 € 208 005 € 97 732 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 072 025 € 891 751 € 871 073 € 785 546 € 824 992 € 675 308 € 714 607 € 860 586 € 935 817 € 922 997 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 072 025€ 891 751€ 871 073€ 785 546€ 824 992€ 675 015€ 714 607€ 860 586€ 935 817€ 922 997€
07
II.3
Aktivácia
293€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
564 342 € 489 920 € 458 637 € 463 865 € 441 455 € 448 771 € 588 580 € 731 628 € 877 848 € 717 358 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
214 178€ 169 047€ 158 918€ 161 224€ 192 558€ 188 423€ 226 822€ 229 238€ 385 234€ 339 562€
10
B.2
Služby
350 164€ 320 873€ 299 719€ 302 668€ 248 897€ 260 355€ 361 758€ 502 390€ 492 614€ 377 796€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
772 173 € 678 569 € 683 034 € 590 109 € 674 499 € 420 834 € 303 079 € 315 715 € 265 974 € 303 370 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 407 081 € 1 254 880 € 1 166 514 € 1 181 138 € 1 091 073 € 1 055 479 € 1 136 861 € 1 181 410 € 1 258 597 € 1 085 468 €
13
C.1
Mzdové náklady
970 293€ 867 567€ 798 868€ 806 327€ 737 619€ 690 470€ 730 422€ 789 953€ 849 841€ 743 827€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
19 133€ 13 051€ 21 980€ 15 265€ 22 597€ 24 762€ 24 714€ 37 502€ 34 898€ 12 819€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
343 171€ 310 201€ 287 329€ 290 525€ 267 327€ 258 497€ 283 028€ 291 369€ 314 332€ 263 057€
16
C.4
Sociálne náklady
74 484€ 64 061€ 58 337€ 69 021€ 63 530€ 81 750€ 98 697€ 62 586€ 59 526€ 65 765€
17
D
Dane a poplatky
70 768€ 68 693€ 70 148€ 69 701€ 73 650€ 67 634€ 72 040€ 74 860€ 67 116€ 61 789€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
480 945€ 530 906€ 562 652€ 588 804€ 566 572€ 501 712€ 253 801€ 260 078€ 267 027€ 266 784€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
11 430€ 1 129€ 775€ 21 123€ 8€ 675€ 2 618€ 1 267€ 24€ 339€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
440€ 10 720€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
183€ 483€ 208€ 546€ 11€ 40€ 22€ 14€ 906€ -15€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
947 579€ 1 032 668€ 952 529€ 784 990€ 1 036 839€ 1 070 077€ 1 422 707€ 1 422 416€ 1 607 073€ 1 506 880€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
69 543€ 66 770€ 46 693€ 70 119€ 60 527€ 72 535€ 52 342€ 61 896€ 49 522€ 112 936€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-297 338 € -209 806 € -209 877 € -514 086 € -80 487 € -205 814 € 213 338 € 161 140 € 229 903 € 272 907 €
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
8 018€ 8 018€ 8 018€ 8 041€ 8 078€ 898€ 222€ 2 179€ 717€ 380€
39
N
Nákladové úroky
10 886€ 7 026€ 2 427€ 2 699€ 272€ 218€ 2 444€ 4 517€ 6 044€
40
XI.
Kurzové zisky
11€ 3€ 382€ 27€ 19€ 36€ 124€
41
O
Kurzové straty
34€ 31€ 123€ 31€ 112€ 19€ 22€ 35€ 49€ 277€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
42€ 18€ 6€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
12 102€ 12 520€ 8 992€ 8 405€ 8 429€ 9 461€ 9 485€ 9 100€ 9 545€ 10 679€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-15 004 € -11 517 € -3 513 € -3 094 € -714 € -8 200 € -9 476 € -9 375 € -13 358 € -16 496 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-312 342 € -221 323 € -213 390 € -517 180 € -81 201 € -214 014 € 203 862 € 151 765 € 216 545 € 256 411 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 880 € 2 884 € 2 891 € 2 918 € 94 € 414 € 136 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 2 884€ 2 891€ 2 918€ 94€ 414€ 136€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-312 342 € -221 323 € -216 270 € -520 064 € -84 092 € -216 932 € 203 768 € 151 351 € 216 409 € 256 411 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-312 342 € -221 323 € -213 390 € -517 180 € -81 201 € -214 014 € 203 862 € 151 765 € 216 545 € 256 411 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-312 342 € -221 323 € -216 270 € -520 064 € -84 092 € -216 932 € 203 768 € 151 351 € 216 409 € 256 411 €