Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

YURA Corporation Slovakia, s. r. o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
31.12.2009
30.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
139 951 304 € 143 034 076 € 109 296 595 € 116 564 723 € 105 517 363 € 118 989 972 € 55 101 878 € 59 161 921 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
10 442 274 € 11 232 479 € 11 393 342 € 11 222 819 € 12 009 551 € 12 811 540 € 15 448 043 € 13 011 685 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
303 901 € 407 454 € 375 082 € 412 220 € 581 607 € 732 553 € 315 609 € 444 135 €
005
A.I.2
Software
303 901€ 407 454€ 375 082€ 412 220€ 581 607€ 732 553€ 315 609€ 444 135€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
8 821 418 € 9 508 070 € 9 701 305 € 9 493 644 € 10 110 989 € 10 762 032 € 13 815 479 € 12 536 801 €
012
A.II.1
Pozemky
652 164€ 661 514€ 661 514€ 661 514€ 661 514€ 647 414€ 647 414€ 647 414€
013
A.II.2
Stavby
5 920 888€ 6 226 199€ 6 478 208€ 6 633 880€ 6 871 948€ 7 078 349€ 6 756 406€ 6 630 485€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 235 692€ 2 571 198€ 2 534 315€ 2 198 250€ 2 532 998€ 3 024 701€ 5 672 328€ 4 687 745€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
591 448€ 535 219€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
12 674€ 49 159€ 27 268€ 0€ 44 529€ 11 568€ 147 883€ 35 938€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
1 316 955 € 1 316 955 € 1 316 955 € 1 316 955 € 1 316 955 € 1 316 955 € 1 316 955 € 30 749 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 29 875€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
1 316 955€ 1 316 955€ 1 316 955€ 1 316 955€ 1 316 955€ 1 316 955€ 1 316 081€ 0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
874€ 874€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
129 346 375 € 131 636 818 € 97 702 065 € 105 168 046 € 93 350 689 € 106 042 346 € 39 600 588 € 46 100 279 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
56 321 534 € 51 686 514 € 30 892 989 € 27 652 694 € 31 197 791 € 33 366 964 € 20 398 166 € 23 523 003 €
032
B.I.1
Materiál
32 132 302€ 28 116 781€ 20 718 360€ 16 234 271€ 18 634 437€ 22 394 965€ 12 492 531€ 13 601 374€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
5 240 337€ 4 056 263€ 1 998 594€ 2 415 357€ 2 602 692€ 2 167 343€ 4 275 468€ 4 529 808€
034
B.I.3
Výrobky
16 569 928€ 15 745 397€ 6 057 931€ 7 063 584€ 8 795 287€ 7 662 577€ 3 630 167€ 5 391 821€
036
B.I.5
Tovar
2 378 967€ 3 768 073€ 2 118 104€ 1 939 482€ 1 165 375€ 1 142 079€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
7 039 155 € 1 964 844 € 1 040 518 € 1 298 227 € 484 164 € 719 243 € 0 € 89 292 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€ 89 292€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
7 039 155€ 1 964 844€ 1 040 518€ 1 298 227€ 484 164€ 719 243€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
62 248 156 € 73 648 647 € 51 530 079 € 59 880 023 € 45 621 007 € 37 382 710 € 16 569 573 € 21 215 163 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
35 598 335€ 42 351 082€ 28 712 915€ 49 233 471€ 31 357 758€ 30 030 246€ 11 780 545€ 18 379 340€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
16 500 000€ 16 500 000€ 14 000 000€ 0€ 2 016 431€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
2 621 366€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
10 076 062€ 14 725 623€ 8 744 493€ 9 885 998€ 13 421 124€ 6 905 190€ 2 130 208€ 816 969€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
73 759€ 71 942€ 72 671€ 760 554€ 842 125€ 447 274€ 37 454€ 2 423€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
3 737 530 € 4 336 813 € 14 238 479 € 16 337 102 € 16 047 727 € 34 573 429 € 2 632 849 € 1 272 821 €
056
B.IV.1
Peniaze
731€ 5 222€ 543€ 2 835€ 276€ 381€ 1 701€ 5 477€
057
B.IV.2
Účty v bankách
3 736 799€ 4 331 591€ 14 237 936€ 16 334 267€ 16 047 451€ 34 573 048€ 2 631 148€ 1 267 344€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
162 655 € 164 779 € 201 188 € 173 858 € 157 123 € 136 086 € 53 247 € 49 957 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
89 597€ 91 940€ 131 188€ 103 666€ 86 931€ 66 021€ 53 247€ 41 360€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
73 058€ 72 839€ 70 000€ 70 192€ 70 192€ 70 065€ 0€ 8 597€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
139 951 306 € 143 034 076 € 109 296 597 € 116 564 723 € 105 517 363 € 118 989 972 € 55 101 878 € 59 161 921 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 121 042 € 10 426 272 € 23 803 500 € 23 113 725 € 26 663 957 € 27 356 551 € -3 927 684 € 549 241 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
9 322 512 € 9 322 512 € 9 322 512 € 9 322 512 € 9 322 512 € 9 322 512 € 9 322 512 € 9 322 512 €
069
A.I.1
Základné imanie
9 322 512€ 9 322 512€ 9 322 512€ 9 322 512€ 9 322 512€ 9 322 512€ 9 322 512€ 9 322 512€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
0 € 104 423 € 104 423 € 104 423 € 104 423 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€ 104 423€ 104 423€ 104 423€ 104 423€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 036 674 € 1 036 674 € 1 036 674 € 1 036 674 € 932 251 € 932 251 € 41 167 € 0 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 036 674€ 1 036 674€ 1 036 674€ 1 036 674€ 932 251€ 932 251€ 41 167€ 0€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-8 238 144 € 67 086 € 13 444 314 € 12 754 539 € 16 304 771 € 16 997 365 € -8 918 862 € -9 701 036 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
-8 238 144€ 67 086€ 13 444 314€ 12 754 539€ 16 304 771€ 16 997 365€ 782 174€ 0€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-9 701 036€ -9 701 036€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-4 476 924 € 823 342 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
137 830 264 € 132 593 040 € 85 493 097 € 93 313 558 € 78 717 787 € 91 626 223 € 59 029 562 € 58 612 680 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
7 361 337 € 6 891 868 € 1 652 927 € 1 516 093 € 1 376 135 € 1 166 030 € 657 995 € 408 438 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
339 944€ 212 327€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
1 340 951€ 1 539 797€ 1 532 008€ 1 381 114€ 1 211 119€ 816 221€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
6 020 386€ 5 352 071€ 120 919€ 134 979€ 165 016€ 349 809€ 318 051€ 196 111€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
93 324 € 96 273 € 99 201 € 94 874 € 87 296 € 80 525 € 8 311 € 10 489 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
93 324€ 96 273€ 99 201€ 94 874€ 87 296€ 80 525€ 8 311€ 10 489€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€ 0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
117 845 705 € 125 604 899 € 74 305 746 € 91 702 591 € 77 254 356 € 90 379 668 € 45 281 564 € 43 921 530 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
116 110 720€ 122 750 166€ 71 183 946€ 88 672 755€ 74 525 512€ 83 858 468€ 30 534 023€ 43 173 505€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
76 202€ 46 272€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
13 595 410€ 2 224€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 708 480€ 1 459 032€ 1 846 775€ 1 836 231€ 1 538 443€ 1 850 938€ 659 573€ 376 220€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
0€ 1 000 785€ 907 960€ 842 928€ 883 974€ 705 248€ 385 910€ 253 170€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
0€ 371 063€ 336 266€ 307 079€ 268 472€ 3 924 145€ 26 548€ 68 048€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
26 505€ 23 853€ 30 799€ 43 598€ 37 955€ 40 869€ 3 898€ 2 091€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
12 529 898 € 0 € 9 435 223 € 13 081 692 € 14 272 223 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
12 529 898€ 0€ 9 435 223€ 13 081 692€ 14 272 223€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
0 € 14 764 € 0 € 137 440 € 135 619 € 7 198 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 14 764€ 0€ 137 440€ 135 619€ 7 198€