Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

 • Názov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
 • IČO 35914939
 • DIČ 2021920076
 • IČ DPH SK2021920076 podľa §4
 • Sídlo Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
 • Dátum vzniku 1. januára 2005, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3497/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 212 441 088 € / splatené 212 441 088 €
  Podľa účtovnej závierky: 212 441 000 €
 • Historické sídlo Žabotova 14, 813 13 Bratislava
  (platné do 25. augusta 2006)
  Drieňová 24, 820 09 Bratislava
  (platné do 25. júna 2005)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
prevádzkovanie dopravy na dráhe – celoštátne a regionálne dráhy 8.6.2017
reklamná a propagačná činnosť 1.1.2005
organizačné zabezpečenie vzdelávania v oblasti železničnej dopravy 1.1.2005
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 1.1.2005
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 1.1.2005
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 1.1.2005
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom 1.1.2005
automatizované spracovanie údajov 1.1.2005
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti hardware, software 1.1.2005
činnosť účtovných poradcov 1.1.2005
vedenie účtovníctva 1.1.2005
zasielateľstvo 1.1.2005
poskytovanie poštových služieb 1.1.2005
prenájom dopravných prostriedkov a mechanizmov 1.1.2005
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru 1.1.2005
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 1.1.2005
činnosť colného deklaranta 1.1.2005
kovoobrábanie 1.1.2005
prevádzkovanie odborných knižníc 1.1.2005
obstarávateľská činnosť v stavebníctve 25.6.2005
administratívne a fotografické práce 25.6.2005
skladovanie vecí okrem prevádzkovania verejného colného skladu 25.6.2005
zváranie dráhových vozidiel 25.6.2005
prevádzkovanie úschovní batožín 20.10.2009
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľská činnosť 8.6.2017
výroba tepla, rozvod tepla 8.6.2017
opravy, údržba, revízie a skúšky pre určené technické zariadenia zdvíhacie a dopravné 8.6.2017
nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel 8.6.2017
vykonávanie inšpekcií a nedeštruktívneho skúšania oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení 8.6.2017
vykonávanie určených činností: montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, revízie, skúšky UTZ elektrických na železničných dráhach 8.6.2017
vykonávanie montáží, opravy, revízií a skúšok určených technických zariadení plynových 8.6.2017
vykonávanie montáží, opravy, revízií a skúšok určených technických zariadení tlakových 8.6.2017
vykonávanie technických kontrol dráhových vozidiel pred ich uvedením do prevádzky a počas prevádzky a overovaním technickej spôsobilosti dráhových vozidiel na prevádzku 8.6.2017
vykonávanie vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach zdvíhacích a dopravných - obsluha zdvíhacích zariadení a obsluha dopravných zariadení 8.6.2017
vykonávanie vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach - obsluha tlakových zariadení 8.6.2017
vykonávanie vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach elektrických 8.6.2017
vykonávanie vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach - obsluha plynových zariadení 8.6.2017
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností 8.6.2017
nedeštruktívne skúšanie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií 8.8.2018
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied 8.8.2018
vykonávanie montáží, prehliadok, údržby, opráv a rekonštrukcií dráhových vozidiel 8.8.2018
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 511/2004, Nz 89827/2004 rozdelením obchodnej spoločnosti Železničná spoločnosť, a.s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava, IČO: 35 828 226, v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Spoločnosť je právnym nástupcom a zároveň preberá všetky práva a záväzky obchodnej spoločnosti Železničná spoločnosť, a.s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava, IČO: 35 828 226 ku dňu 01.01.2005.
2. Notárska zápisnica N 212/2005, Nz 27988/2005, NCRls 27620/2005 zo dňa 20.6.2005.
3. Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 382/2005, Nz 51906/2005, NCRls 51234/2005 zo dňa 02.11.2005.
4. Oprávnenie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy ev.č. E-60/2005 zo dňa 23.12.2005. Oprávnenie vydané Štátnym dráhovým úradom ev.č. K - 24/2005 zo dňa 1.7.2005.
5. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.2.2005.
6. Notárska zápisnica N 364/2006, Nz 32598/2006, NCRls 32507/2006 zo dňa 21.8.2006.
7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.10.2006 - odvolanie a voľba členov predstavenstva spoločnosti.
8. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 16.10.2006
9. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 12.12.2006.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.03.2007.
11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.09.2010
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.02.2011.

13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.04.2012.
14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.08.2012.
15. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 03.09.2012
16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.10.2012.
17. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.10.2012.
18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.05.2013.
19. Rozhodnutie jedného akcionára zo dňa 27.08.2015.
20. Rozhodnutie jediného akcionára z 27.08.2015.