Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
627 468 € 581 821 € 516 669 € 502 178 € 519 246 € 222 302 € 195 416 € 275 466 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
164 595 € 137 729 € 183 232 € 196 863 € 69 504 € 53 254 € 52 131 € 127 245 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
164 595 € 137 729 € 183 232 € 196 863 € 69 504 € 53 254 € 52 131 € 127 245 €
012
A.II.1
Pozemky
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
164 595€ 137 729€ 183 232€ 196 863€ 69 504€ 53 254€ 51 567€ 126 681€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
564€ 564€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
462 873 € 441 847 € 333 437 € 302 815 € 449 742 € 169 048 € 143 285 € 147 982 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
434 726 € 357 758 € 150 163 € 140 784 € 142 069 € 147 299 € 38 650 € 118 216 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
69 398€ 111 269€ 150 163€ 140 417€ 141 454€ 147 299€ 28 106€ 117 874€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
365 034€ 245 541€ 10 544€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
294€ 48€ 367€ 615€ 342€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
900€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
28 147 € 84 089 € 183 274 € 162 031 € 307 673 € 21 749 € 104 635 € 29 766 €
056
B.IV.1
Peniaze
12 637€ 67 350€ 165 216€ 136 674€ 252 310€ 4 284€ 4 887€ 635€
057
B.IV.2
Účty v bankách
15 510€ 16 739€ 18 058€ 25 357€ 55 363€ 17 465€ 99 748€ 29 131€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 245 € 2 500 € 239 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 245€ 2 500€ 239€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
627 468 € 581 821 € 516 669 € 502 178 € 519 246 € 222 302 € 195 416 € 275 466 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
400 984 € 296 416 € 211 430 € 123 504 € 79 459 € 52 996 € 13 075 € 7 417 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 971 € 6 971 € 6 971 € 6 971 € 6 971 € 6 971 € 6 971 € 6 971 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 971€ 6 971€ 6 971€ 6 971€ 6 971€ 6 971€ 6 971€ 6 971€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
15 184 € 10 462 € 6 066 € 3 863 € 2 540 € 544 € 126 € 367 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
15 184€ 10 462€ 6 066€ 3 863€ 2 540€ 544€ 126€ 367€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
283 724 € 193 996 € 110 467 € 68 625 € 43 485 € 5 560 € -2 383 € -6 731 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
283 724€ 193 996€ 110 467€ 68 625€ 54 904€ 16 979€ 9 036€ 4 688€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-11 419€ -11 419€ -11 419€ -11 419€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
95 105 € 84 987 € 87 926 € 44 045 € 26 463 € 39 921 € 8 361 € 6 810 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
226 484 € 264 305 € 256 789 € 203 674 € 439 787 € 169 306 € 182 341 € 268 049 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
22 088 € 22 185 € 39 157 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
22 088€ 22 185€ 39 157€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 816 € 1 816 € 1 837 € 1 228 € 1 228 € 1 228 € 1 228 € 1 228 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 816€ 1 816€ 1 837€ 1 228€ 1 228€ 1 228€ 1 228€ 1 228€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
224 668 € 240 119 € 230 390 € 197 705 € 438 559 € 128 921 € 181 113 € 264 918 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
97 598€ 125 061€ 110 472€ 72 329€ 14 447€ 15 066€ 123 054€ 104 181€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
-3 874€ 108 407€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
33 930€ 41 314€ 22 167€ 16 951€ 13 415€ 16 525€ 8 892€ 5 355€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 940€ 6 783€ 6 040€ 3 853€ 3 831€ 4 900€ 6 010€ 4 630€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
6 668€ 13 176€ 3 180€ 10 913€ 15 363€ 16 888€ 13 057€ 2 345€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
81 532€ 53 785€ 88 531€ 93 659€ 395 377€ 75 542€ 30 100€ 40 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
282 € 2 377 € 4 741 € 1 903 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
282€ 2 377€ 4 741€ 1 903€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
21 100 € 48 450 € 175 000 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
21 100€ 48 450€ 175 000€