Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 314€ 5 436€ 10 376€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 314 € 5 436 € 10 376 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
739 203 € 952 216 € 1 167 497 € 831 675 € 915 229 € 801 886 € 796 095 € 762 166 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
739 203€ 952 216€ 1 167 497€ 831 675€ 915 229€ 801 886€ 796 095€ 762 166€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
427 407 € 611 887 € 762 543 € 578 081 € 421 893 € 570 804 € 705 225 € 624 514 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
38 883€ 56 410€ 60 893€ 53 904€ 56 641€ 51 509€ 53 441€ 64 135€
10
B.2
Služby
388 524€ 555 477€ 701 650€ 524 177€ 365 252€ 519 295€ 651 784€ 560 379€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
313 110 € 345 765 € 404 954 € 263 970 € 493 336 € 231 082 € 90 870 € 137 652 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
145 486 € 154 914 € 211 945 € 136 902 € 450 242 € 139 477 € 130 162 € 97 969 €
13
C.1
Mzdové náklady
103 748€ 112 349€ 165 482€ 97 694€ 85 551€ 96 962€ 92 854€ 68 444€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
35 778€ 37 100€ 41 318€ 34 340€ 360 110€ 24 896€ 32 972€ 26 004€
16
C.4
Sociálne náklady
5 960€ 5 465€ 5 145€ 4 868€ 4 581€ 17 619€ 4 336€ 3 521€
17
D
Dane a poplatky
3 510€ 4 731€ 3 960€ 4 640€ 3 644€ 3 230€ 3 089€ 2 661€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
61 192€ 48 003€ 57 070€ 30 942€ 30 757€ 23 941€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
27 167€ 3 000€ 3 460€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
18 375€ 7 780€ 5 590€ 390€ 61 552€ 564€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
9 409€ 20 723€ 16 441€ 26 532€ 79€ 350€ 211€ 1€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
139 055 € 128 174 € 121 128 € 65 344 € 39 371 € 57 268 € 18 960 € 17 104 €
38
X.
Výnosové úroky
4€ 1€ 3€ 3€ 3€ 3€
39
N
Nákladové úroky
2 479€ 3 206€ 545€ 990€ 1 430€ 2 312€ 518€
40
XI.
Kurzové zisky
16€
41
O
Kurzové straty
1€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
50€ 341€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
15 117€ 5 013€ 9 849€ 8 332€ 4 457€ 4 659€ 5 792€ 8 538€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-17 592 € -8 219 € -9 799 € -8 876 € -5 444 € -6 087 € -8 101 € -8 696 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
121 463 € 119 955 € 111 329 € 56 468 € 33 927 € 51 181 € 10 859 € 8 408 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
26 358 € 34 968 € 23 403 € 12 423 € 7 464 € 11 260 € 2 498 € 1 598 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
26 358€ 34 968€ 23 403€ 12 423€ 7 464€ 11 260€ 2 498€ 1 598€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
95 105 € 84 987 € 87 926 € 44 045 € 26 463 € 39 921 € 8 361 € 6 810 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
121 463 € 119 955 € 111 329 € 56 468 € 33 927 € 51 181 € 10 859 € 8 408 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
95 105 € 84 987 € 87 926 € 44 045 € 26 463 € 39 921 € 8 361 € 6 810 €