Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
8 685 109€ 7 912 648€ 7 027 285€ 6 916 123€ 6 567 212€ 6 005 948€ 5 742 633€ 5 353 480€ 5 192 259€ 4 726 812€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
9 012 024 € 8 553 838 € 7 053 487 € 6 992 402 € 6 596 217 € 6 012 453 € 5 745 227 € 5 397 291 € 5 210 605 € 4 735 800 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
50 547€ 44 588€ 44 237€ 132 125€ 97 401€ 62 718€ 38 642€ 67 513€ 104 045€ 28 770€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
2 594 114€ 2 122 994€ 1 986 705€ 1 690 030€ 1 403 904€ 1 329 742€ 884 630€ 968 265€ 1 141 963€ 1 078 680€
05
III.
Tržby z predaja služieb
6 040 448€ 5 745 066€ 4 996 344€ 5 093 968€ 5 065 907€ 4 613 488€ 4 819 361€ 4 317 701€ 3 946 251€ 3 619 362€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€ 22 164€ 53 470€ 27 098€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 458€ 176€ 100€ 1 133€ 5 218€ 40€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
325 457€ 641 014€ 3 937€ 21 676€ 1 907€ 6 505€ 2 594€ 43 812€ 13 128€ 8 948€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
9 035 413 € 8 400 495 € 6 534 847 € 6 703 685 € 6 537 493 € 5 521 173 € 5 430 018 € 5 281 238 € 5 156 411 € 4 797 814 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
45 461€ 39 760€ 39 620€ 124 993€ 88 976€ 54 081€ 36 629€ 64 329€ 100 883€ 24 810€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
2 689 394€ 2 519 648€ 1 647 057€ 1 793 010€ 1 698 476€ 1 288 878€ 1 259 683€ 1 234 066€ 1 291 293€ 1 119 279€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€ 0€
14
D.
Služby
1 089 959€ 951 927€ 916 979€ 984 005€ 1 285 331€ 1 076 895€ 1 132 494€ 1 221 462€ 1 309 757€ 1 091 218€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 832 292 € 3 648 979 € 2 901 713 € 2 902 581 € 2 788 999 € 2 555 184 € 2 446 896 € 2 236 754 € 2 050 841 € 1 812 625 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 580 160€ 2 437 825€ 1 885 773€ 1 965 908€ 1 898 777€ 1 732 780€ 1 669 986€ 1 515 353€ 1 376 978€ 1 221 729€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
169 567€ 165 462€ 100 414€ 100 111€ 90 789€ 91 945€ 107 801€ 107 914€ 112 580€ 83 528€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
987 597€ 939 381€ 744 670€ 753 625€ 717 082€ 652 380€ 619 071€ 556 154€ 495 672€ 440 299€
19
E.4.
Sociálne náklady
94 968€ 106 311€ 170 856€ 82 937€ 82 351€ 78 079€ 50 038€ 57 333€ 65 611€ 67 069€
20
F.
Dane a poplatky
76 330€ 70 634€ 72 219€ 56 886€ 54 325€ 69 336€ 59 866€ 77 544€ 65 980€ 62 506€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 194 073€ 1 032 915€ 831 298€ 780 190€ 544 573€ 433 720€ 420 771€ 403 881€ 19 255€ 547 237€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 459 499€ 1 366 061€ 1 271 812€ 1 343 612€ 1 318 379€ 1 304 936€ 1 346 141€ 1 364 472€ 1 692 954€ 1 725 972€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-265 426€ -333 146€ -440 514€ -563 422€ -773 806€ -871 216€ -925 370€ -960 591€ -1 673 699€ -1 178 735€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-8 701€ 21 990€ 8 487€ 3 807€ 43 504€ 5 466€ 28 208€ 7 821€ 190 609€ 1 335€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
116 605€ 114 642€ 117 474€ 58 213€ 33 309€ 37 613€ 45 471€ 35 381€ 127 793€ 138 804€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-23 389 € 153 343 € 518 640 € 288 717 € 58 724 € 491 280 € 315 209 € 116 053 € 54 194 € -62 014 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
4 860 295 € 4 401 313 € 4 445 794 € 4 067 585 € 3 521 527 € 3 586 094 € 3 313 827 € 2 833 622 € 2 490 326 € 2 491 505 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
400 € 76 € 51 € 232 € 202 € 282 € 18 € 398 € 123 € 67 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 7 € 9 € 10 € 25 € 23 € 39 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 7€ 9€ 10€ 25€ 23€ 39€
42
XII.
Kurzové zisky
400€ 69€ 42€ 232€ 202€ 282€ 8€ 373€ 100€ 28€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
62 180 € 80 508 € 47 485 € 40 143 € 49 831 € 9 861 € 12 485 € 16 804 € 26 822 € 79 039 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
57 897 € 75 873 € 39 412 € 35 602 € 47 024 € 6 785 € 10 129 € 13 908 € 19 625 € 74 989 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
57 897€ 75 873€ 39 412€ 35 602€ 47 024€ 6 785€ 10 129€ 13 908€ 19 625€ 74 989€
52
O.
Kurzové straty
2 071€ 789€ 1 447€ 630€ 1 494€ 897€ 595€ 1 047€ 2 385€ 2 336€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 212€ 3 846€ 6 626€ 3 911€ 1 313€ 2 179€ 1 761€ 1 849€ 4 812€ 1 714€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-61 780 € -80 432 € -47 434 € -39 911 € -49 629 € -9 579 € -12 467 € -16 406 € -26 699 € -78 972 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-85 169 € 72 911 € 471 206 € 248 806 € 9 095 € 481 701 € 302 742 € 99 647 € 27 495 € -140 986 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
0 € 0 € 2 € 7 007 € 6 654 € 2 884 € 2 884 € 7 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
0€ 0€ 2€ 7 007€ 6 654€ 2 884€ 2 884€ 7€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€ 0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-85 169 € 72 911 € 471 204 € 248 806 € 9 095 € 474 694 € 296 088 € 96 763 € 24 611 € -140 993 €