Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.04.2013
31.12.2013
01.04.2012
31.03.2013
01.04.2011
31.03.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
9 382€ 10 758€ 3 574€ 13 125 396€ 7 605 984€ 1 267 673€ 8 960€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
587€ 12 606 777€ 7 453 918€ 669 018€ 8 825€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
9 382 € 10 758 € 2 987 € 518 619 € 152 066 € 598 655 € 135 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
12 528 281 € 17 709 686 € 14 842 207 € 11 348 263 € 8 790 573 € 17 143 285 € 26 632 939 € 15 644 213 € 6 549 833 € 8 043 038 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
12 528 281€ 17 709 686€ 14 842 207€ 11 348 263€ 8 790 573€ 17 143 285€ 26 632 939€ 15 660 833€ 6 533 213€ 8 043 038€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-16 620€ 16 620€
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
7 772 270 € 11 439 387 € 9 512 679 € 7 048 167 € 5 730 994 € 14 711 514 € 18 432 087 € 10 789 836 € 4 989 734 € 6 311 635 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
70 965€ 119 671€ 122 232€ 127 908€ 71 404€ 571 888€ 140 539€ 83 949€ 88 484€ 61 002€
10
B.2
Služby
7 701 305€ 11 319 716€ 9 390 447€ 6 920 259€ 5 659 590€ 14 139 626€ 18 291 548€ 10 705 887€ 4 901 250€ 6 250 633€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
4 756 011 € 6 270 299 € 5 329 528 € 4 309 478 € 3 070 337 € 2 434 758 € 8 719 471 € 5 006 443 € 2 158 754 € 1 731 538 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
3 662 597 € 4 266 988 € 3 368 402 € 2 520 894 € 2 025 068 € 2 271 109 € 2 877 610 € 1 358 863 € 1 374 449 € 1 140 887 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 624 056€ 2 998 256€ 2 448 542€ 1 832 939€ 1 479 901€ 1 657 294€ 2 242 680€ 1 001 394€ 1 007 493€ 837 342€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
19 800€ 158 340€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
893 784€ 1 038 016€ 865 068€ 633 188€ 506 900€ 573 013€ 591 564€ 330 674€ 337 676€ 279 605€
16
C.4
Sociálne náklady
124 957€ 72 376€ 54 792€ 54 767€ 38 267€ 40 802€ 43 366€ 26 795€ 29 280€ 23 940€
17
D
Dane a poplatky
7 285€ 2 318€ 5 972€ 5 570€ 3 233€ 2 528€ 3 483€ 2 531€ 2 578€ 3 829€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
128 868€ 97 332€ 65 062€ 87 894€ 79 142€ 92 513€ 87 330€ 42 330€ 53 540€ 74 398€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
23 844€ 35 800€ 2 524€ 7 580€ 8 052€ 999€ 3 750€ 1 250€ 4 083€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
19 993€ 46€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
37 081€ 4 562€ 47 254€ 31 053€ 287 065€ 2 739 452€ 4 071€ 1 842€ 6 751€ 3 278€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
31 623€ 38 089€ 41 181€ 62 852€ 390 879€ 829 201€ 27 688€ 23 419€ 24 431€ 28 496€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
966 570 € 1 905 888 € 1 898 689 € 1 670 901 € 867 132 € 1 979 858 € 5 731 181 € 3 581 142 € 711 757 € 491 289 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
4€ 5€ 50€ 96€ 343€ 343€ 124€ 112€ 673€
39
N
Nákladové úroky
3 370€ 2 548€ 74€ 74€ 1 072€ 3 017€ 4 093€ 559€ 1 933€ 3 071€
40
XI.
Kurzové zisky
19€ 1€ 5€
41
O
Kurzové straty
28€ 51€ 28€ 45€ 6€ 93€ 7€ 16€ 2€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 400€ 4 869€ 1 430€ 5 933€ 1 081€ 2 315€ 4 212€ 5 249€ 326€ 745€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-6 798 € -7 464 € -1 527 € -5 983 € -2 063 € -5 082 € -7 961 € -5 691 € -2 163 € -3 140 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
959 772 € 1 898 424 € 1 897 162 € 1 664 918 € 865 069 € 1 974 776 € 5 723 220 € 3 575 451 € 709 594 € 488 149 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
208 522 € 359 726 € 417 024 € 402 233 € 277 031 € 451 911 € 1 269 847 € 826 550 € 146 702 € 97 869 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
149 353€ 516 040€ 417 024€ 402 233€ 277 031€ 451 911€ 1 269 847€ 826 550€ 146 702€ 97 869€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
59 169€ -156 314€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
751 250 € 1 538 698 € 1 480 138 € 1 262 685 € 588 038 € 1 522 865 € 4 453 373 € 2 748 901 € 562 892 € 390 280 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
959 772 € 1 898 424 € 1 897 162 € 1 664 918 € 865 069 € 1 974 776 € 5 723 220 € 3 575 451 € 709 594 € 488 149 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
751 250 € 1 538 698 € 1 480 138 € 1 262 685 € 588 038 € 1 522 865 € 4 453 373 € 2 748 901 € 562 892 € 390 280 €