Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.04.2013
31.12.2013
01.04.2012
31.03.2013
01.04.2011
31.03.2012
01.04.2009
31.03.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
9 382€ 10 758€ 3 574€ 13 125 396€ 7 605 984€ 1 267 673€ 8 960€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
587€ 12 606 777€ 7 453 918€ 669 018€ 8 825€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
9 382 € 10 758 € 2 987 € 518 619 € 152 066 € 598 655 € 135 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
17 709 686 € 14 842 207 € 11 348 263 € 8 790 573 € 17 143 285 € 26 632 939 € 15 644 213 € 6 549 833 € 8 043 038 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
17 709 686€ 14 842 207€ 11 348 263€ 8 790 573€ 17 143 285€ 26 632 939€ 15 660 833€ 6 533 213€ 8 043 038€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-16 620€ 16 620€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
11 439 387 € 9 512 679 € 7 048 167 € 5 730 994 € 14 711 514 € 18 432 087 € 10 789 836 € 4 989 734 € 6 311 635 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
119 671€ 122 232€ 127 908€ 71 404€ 571 888€ 140 539€ 83 949€ 88 484€ 61 002€
10
B.2
Služby
11 319 716€ 9 390 447€ 6 920 259€ 5 659 590€ 14 139 626€ 18 291 548€ 10 705 887€ 4 901 250€ 6 250 633€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
6 270 299 € 5 329 528 € 4 309 478 € 3 070 337 € 2 434 758 € 8 719 471 € 5 006 443 € 2 158 754 € 1 731 538 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
4 266 988 € 3 368 402 € 2 520 894 € 2 025 068 € 2 271 109 € 2 877 610 € 1 358 863 € 1 374 449 € 1 140 887 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 998 256€ 2 448 542€ 1 832 939€ 1 479 901€ 1 657 294€ 2 242 680€ 1 001 394€ 1 007 493€ 837 342€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
158 340€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 038 016€ 865 068€ 633 188€ 506 900€ 573 013€ 591 564€ 330 674€ 337 676€ 279 605€
16
C.4
Sociálne náklady
72 376€ 54 792€ 54 767€ 38 267€ 40 802€ 43 366€ 26 795€ 29 280€ 23 940€
17
D
Dane a poplatky
2 318€ 5 972€ 5 570€ 3 233€ 2 528€ 3 483€ 2 531€ 2 578€ 3 829€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
97 332€ 65 062€ 87 894€ 79 142€ 92 513€ 87 330€ 42 330€ 53 540€ 74 398€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
35 800€ 2 524€ 7 580€ 8 052€ 999€ 3 750€ 1 250€ 4 083€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
46€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 562€ 47 254€ 31 053€ 287 065€ 2 739 452€ 4 071€ 1 842€ 6 751€ 3 278€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
38 089€ 41 181€ 62 852€ 390 879€ 829 201€ 27 688€ 23 419€ 24 431€ 28 496€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 905 888 € 1 898 689 € 1 670 901 € 867 132 € 1 979 858 € 5 731 181 € 3 581 142 € 711 757 € 491 289 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
38
X.
Výnosové úroky
4€ 5€ 50€ 96€ 343€ 343€ 124€ 112€ 673€
39
N
Nákladové úroky
2 548€ 74€ 74€ 1 072€ 3 017€ 4 093€ 559€ 1 933€ 3 071€
40
XI.
Kurzové zisky
19€ 1€ 5€
41
O
Kurzové straty
51€ 28€ 45€ 6€ 93€ 7€ 16€ 2€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 869€ 1 430€ 5 933€ 1 081€ 2 315€ 4 212€ 5 249€ 326€ 745€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-7 464 € -1 527 € -5 983 € -2 063 € -5 082 € -7 961 € -5 691 € -2 163 € -3 140 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 898 424 € 1 897 162 € 1 664 918 € 865 069 € 1 974 776 € 5 723 220 € 3 575 451 € 709 594 € 488 149 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
359 726 € 417 024 € 402 233 € 277 031 € 451 911 € 1 269 847 € 826 550 € 146 702 € 97 869 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
516 040€ 417 024€ 402 233€ 277 031€ 451 911€ 1 269 847€ 826 550€ 146 702€ 97 869€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-156 314€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 538 698 € 1 480 138 € 1 262 685 € 588 038 € 1 522 865 € 4 453 373 € 2 748 901 € 562 892 € 390 280 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 898 424 € 1 897 162 € 1 664 918 € 865 069 € 1 974 776 € 5 723 220 € 3 575 451 € 709 594 € 488 149 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 538 698 € 1 480 138 € 1 262 685 € 588 038 € 1 522 865 € 4 453 373 € 2 748 901 € 562 892 € 390 280 €