Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.04.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
12 528 281€ 17 709 686€ 14 844 712€ 11 357 694€ 8 809 428€ 17 146 859€ 39 762 428€ 23 266 941€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
12 589 206 € 17 750 048 € 14 891 985 € 11 396 278 € 9 096 448 € 19 887 310 € 39 766 156 € 23 252 039 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
9 382€ 10 758€ 3 574€ 13 125 396€ 7 605 984€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
12 528 281€ 17 709 686€ 14 842 207€ 11 348 263€ 8 790 573€ 17 143 285€ 26 632 939€ 15 660 833€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-16 620€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
23 844€ 35 800€ 2 524€ 7 580€ 8 052€ 999€ 3 750€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
37 081€ 4 562€ 47 254€ 31 053€ 287 065€ 2 739 452€ 4 071€ 1 842€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
11 622 636 € 15 844 160 € 12 993 296 € 9 725 377 € 8 229 316 € 17 907 452 € 34 034 975 € 19 670 897 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
587€ 12 606 777€ 7 453 918€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
70 965€ 119 671€ 122 232€ 127 908€ 71 404€ 571 888€ 140 539€ 83 949€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
7 701 305€ 11 319 716€ 9 390 447€ 6 920 259€ 5 659 590€ 14 139 626€ 18 291 548€ 10 705 887€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 662 597 € 4 266 988 € 3 368 402 € 2 520 894 € 2 025 068 € 2 271 109 € 2 877 610 € 1 358 863 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 624 056€ 2 998 256€ 2 448 542€ 1 832 939€ 1 479 901€ 1 657 294€ 2 242 680€ 1 001 394€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
19 800€ 158 340€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
893 784€ 1 038 016€ 865 068€ 633 188€ 506 900€ 573 013€ 591 564€ 330 674€
19
E.4.
Sociálne náklady
124 957€ 72 376€ 54 792€ 54 767€ 38 267€ 40 802€ 43 366€ 26 795€
20
F.
Dane a poplatky
7 285€ 2 318€ 5 972€ 5 570€ 3 233€ 2 528€ 3 483€ 2 531€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
128 868€ 97 332€ 65 062€ 87 894€ 79 142€ 92 513€ 87 330€ 42 330€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
128 868€ 97 332€ 65 062€ 87 894€ 79 142€ 92 513€ 87 330€ 42 330€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
19 993€ 46€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
31 623€ 38 089€ 41 181€ 62 852€ 390 879€ 829 201€ 27 688€ 23 419€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
966 570 € 1 905 888 € 1 898 689 € 1 670 901 € 867 132 € 1 979 858 € 5 731 181 € 3 581 142 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
4 756 011 € 6 270 299 € 5 329 528 € 4 309 478 € 3 070 337 € 2 434 758 € 8 719 471 € 5 006 443 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
4 € 5 € 69 € 96 € 343 € 344 € 124 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
4 € 5 € 50 € 96 € 343 € 343 € 124 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
124€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
4€ 5€ 50€ 96€ 343€ 343€
42
XII.
Kurzové zisky
19€ 1€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
6 798 € 7 468 € 1 532 € 6 052 € 2 159 € 5 425 € 8 305 € 5 815 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 370 € 2 548 € 74 € 74 € 1 072 € 3 017 € 4 093 € 559 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3 370€ 2 548€ 74€ 74€ 1 072€ 3 017€ 4 093€ 559€
52
O.
Kurzové straty
28€ 51€ 28€ 45€ 6€ 93€ 7€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 400€ 4 869€ 1 430€ 5 933€ 1 081€ 2 315€ 4 212€ 5 249€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-6 798 € -7 464 € -1 527 € -5 983 € -2 063 € -5 082 € -7 961 € -5 691 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
959 772 € 1 898 424 € 1 897 162 € 1 664 918 € 865 069 € 1 974 776 € 5 723 220 € 3 575 451 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
208 522 € 359 726 € 417 024 € 402 233 € 277 031 € 451 911 € 1 269 847 € 826 550 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
149 353€ 516 040€ 417 024€ 402 233€ 277 031€ 451 911€ 1 269 847€ 826 550€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
59 169€ -156 314€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
751 250 € 1 538 698 € 1 480 138 € 1 262 685 € 588 038 € 1 522 865 € 4 453 373 € 2 748 901 €