Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
58 509 833 € 58 301 582 € 60 250 059 € 65 042 656 € 67 271 671 € 73 683 146 € 74 919 141 € 87 341 643 € 90 654 446 € 93 873 090 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
51 540 800 € 54 280 384 € 57 249 250 € 60 698 937 € 64 344 526 € 68 122 790 € 72 273 488 € 76 528 862 € 80 758 068 € 85 048 443 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
51 540 800 € 54 280 384 € 57 249 250 € 60 698 937 € 64 344 526 € 68 122 790 € 72 273 488 € 76 528 862 € 80 758 068 € 85 048 443 €
012
A.II.1
Pozemky
4 136 150€ 4 136 150€ 4 136 150€ 4 136 150€ 4 136 150€ 4 136 150€ 4 136 150€ 4 136 150€ 4 136 150€ 4 128 809€
013
A.II.2
Stavby
47 151 050€ 50 021 041€ 52 939 090€ 56 339 100€ 59 840 665€ 63 631 249€ 67 343 064€ 71 079 063€ 74 792 012€ 78 571 015€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
253 600€ 116 393€ 174 010€ 223 687€ 281 858€ 340 302€ 793 287€ 1 312 662€ 1 828 919€ 2 332 860€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
6 800€ 85 853€ 15 089€ 987€ 987€ 987€ 15 759€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
6 969 033 € 4 021 198 € 3 000 809 € 4 343 719 € 2 927 145 € 5 560 356 € 2 645 653 € 10 812 781 € 9 896 378 € 8 824 647 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
697 508 € 386 967 € 90 089 € 12 331 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
697 508€ 386 967€ 90 089€ 12 331€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
6 218 € 12 554 € 1 432 € 5 987 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
4 728€ 7 331€ 1 432€ 1 432€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 490€ 5 223€ 4 555€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
6 265 307 € 3 634 231 € 2 898 166 € 4 343 719 € 2 927 145 € 5 560 356 € 2 645 653 € 10 800 450 € 9 894 946 € 8 818 660 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
6 265 307€ 3 634 231€ 2 898 166€ 4 343 719€ 2 927 145€ 5 560 356€ 2 645 653€ 10 800 450€ 9 894 946€ 8 818 660€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
58 509 833 € 58 301 582 € 60 250 059 € 65 042 656 € 67 271 671 € 73 683 146 € 74 919 141 € 87 341 643 € 90 654 446 € 93 873 090 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
24 620 053 € 22 742 079 € 20 806 863 € 18 858 179 € 16 796 970 € 14 928 620 € 13 462 819 € 12 206 998 € 12 568 145 € 12 964 812 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
11 520 390 € 11 520 390 € 11 520 390 € 11 520 390 € 11 520 390 € 11 520 390 € 11 520 390 € 11 520 390 € 11 520 390 € 11 520 390 €
069
A.I.1
Základné imanie
11 520 390€ 11 520 390€ 11 520 390€ 11 520 390€ 11 520 390€ 11 520 390€ 11 520 390€ 11 520 390€ 11 520 390€ 11 520 390€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
829 848 € 829 848 € 829 848 € 829 848 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
829 848€ 829 848€ 829 848€ 829 848€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 264 754 € 2 071 232 € 1 866 363 € 1 660 243 € 1 473 408 € 1 326 828 € 371 398 € 371 398 € 371 398 € 335 447 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
2 264 754€ 2 071 232€ 1 866 363€ 1 660 243€ 1 473 408€ 1 326 828€ 371 398€ 371 398€ 371 398€ 335 447€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
8 956 935 € 7 215 241 € 5 371 425 € 3 616 337 € 1 934 822 € 615 601 € -514 638 € -153 491 € 243 175 € -80 387 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
8 956 935€ 7 215 241€ 5 371 425€ 3 616 337€ 1 934 822€ 615 601€ 243 175€ 93 295€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-514 638€ -153 491€ -173 682€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
1 877 974 € 1 935 216 € 2 048 685 € 2 061 209 € 1 868 350 € 1 465 801 € 1 255 821 € -361 147 € -396 666 € 359 514 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
33 881 743 € 35 540 877 € 39 439 110 € 46 179 694 € 50 470 582 € 58 751 847 € 61 448 204 € 75 103 725 € 78 054 736 € 80 907 681 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
12 025 € 10 031 € 94 693 € 6 950 € 11 668 € 110 314 € 34 178 € 8 982 € 6 692 € 21 772 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
110 314€ 34 178€ 8 982€ 6 692€ 21 772€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
12 025€ 10 031€ 94 693€ 6 950€ 11 668€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
106 457 € 313 558 € 568 600 € 342 065 € 0 € 77 309 € 191 395 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106 457€ 313 558€ 568 600€ 342 065€ 77 309€ 191 395€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
139 718 € 182 846 € 118 964 € 149 670 € 716 822 € 305 091 € 124 142 € 126 277 € 124 356 € 112 957 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
34 526€ 6 292€ 34 807€ 9 516€ 3 364€ 883€ 883€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
105 192€ 182 846€ 112 672€ 114 863€ 707 306€ 305 091€ 114 159€ 112 930€ 113 490€ 102 091€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
9 983€ 9 983€ 9 983€ 9 983€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
33 730 000 € 35 348 000 € 39 225 453 € 45 916 617 € 49 428 534 € 57 767 842 € 60 947 819 € 74 968 466 € 77 846 379 € 80 581 557 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
32 062 000€ 33 730 000€ 42 225 453€ 45 916 617€ 54 428 534€ 57 767 842€ 60 947 819€ 74 968 466€ 77 846 378€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 668 000€ 1 618 000€ 39 225 453€ 3 691 164€ 3 511 917€ 3 339 308€ 3 179 977€ 14 020 647€ 2 877 913€ 2 735 179€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
8 037 € 18 626 € 4 086 € 4 783 € 4 119 € 2 679 € 8 118 € 30 920 € 31 565 € 597 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
8 037€ 18 626€ 4 086€ 4 783€ 4 119€ 2 679€ 8 118€ 30 920€ 31 565€ 597€