Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
04
II.
Výroba
[05+06+07]
7 065 723 € 7 069 727 € 7 090 649 € 7 089 750 € 7 089 750 € 7 089 750 € 7 089 750 € 7 089 750 € 7 089 750 € 7 090 089 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
7 065 723€ 7 069 727€ 7 090 649€ 7 089 750€ 7 089 750€ 7 089 750€ 7 089 750€ 7 089 750€ 7 089 750€ 7 090 089€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
359 423 € 352 312 € 312 277 € 282 711 € 333 819 € 324 395 € 324 480 € 315 969 € 258 381 € 215 978 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
660€ 18 089€ 15 502€ 9 159€ 41€ 61€ 186€
10
B.2
Služby
359 423€ 351 652€ 294 188€ 267 209€ 333 819€ 324 395€ 315 321€ 315 928€ 258 320€ 215 792€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
6 706 300 € 6 717 415 € 6 778 372 € 6 807 039 € 6 755 931 € 6 765 355 € 6 765 270 € 6 773 781 € 6 831 369 € 6 874 111 €
17
D
Dane a poplatky
40 714€ 40 765€ 40 780€ 40 714€ 40 714€ 40 714€ 40 714€ 40 714€ 38 142€ 37 902€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 688 026€ 3 909 218€ 3 824 198€ 3 766 005€ 3 883 274€ 4 262 264€ 4 352 631€ 4 314 732€ 4 312 593€ 3 360 984€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
200€ 13 307€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
232€ 200€ 3 558€ 30€ 2 342€ 1 792€ 1 792€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
2 977 328 € 2 767 432 € 2 913 394 € 3 000 320 € 2 831 943 € 2 472 126 € 2 371 895 € 2 415 993 € 2 478 842 € 3 473 433 €
38
X.
Výnosové úroky
292€ 358€ 3 159€ 4 200€ 2 226€ 14 194€ 22 142€ 23 972€
39
N
Nákladové úroky
599 884€ 317 658€ 320 220€ 364 271€ 439 579€ 595 977€ 763 312€ 2 878 144€ 3 007 410€ 3 033 500€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
184€ 187€ 148€ 344€ 324€ 287€ 169€ 133€ 119€ 167€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-600 068 € -317 845 € -320 076 € -364 257 € -436 744 € -592 064 € -761 255 € -2 864 083 € -2 985 387 € -3 009 695 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
2 377 260 € 2 449 587 € 2 593 318 € 2 636 063 € 2 395 199 € 1 880 062 € 1 610 640 € -448 090 € -506 545 € 463 738 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
499 286 € 514 371 € 544 633 € 574 854 € 526 849 € 414 261 € 354 819 € -86 943 € -109 879 € 104 224 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
809 826€ 811 249€ 741 179€ 781 955€ 781 891€ 187 726€ 423€ 2 697€ 4 207€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-310 540€ -296 878€ -196 546€ -207 101€ -255 042€ 226 535€ 354 396€ -89 640€ -114 086€ 104 224€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 877 974 € 1 935 216 € 2 048 685 € 2 061 209 € 1 868 350 € 1 465 801 € 1 255 821 € -361 147 € -396 666 € 359 514 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
2 377 260 € 2 449 587 € 2 593 318 € 2 636 063 € 2 395 199 € 1 880 062 € 1 610 640 € -448 090 € -506 545 € 463 738 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 877 974 € 1 935 216 € 2 048 685 € 2 061 209 € 1 868 350 € 1 465 801 € 1 255 821 € -361 147 € -396 666 € 359 514 €