Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

 • Názov Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 • IČO 35919001
 • DIČ 2021937775
 • IČ DPH SK2021937775 podľa §4
 • Sídlo Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
 • Dátum vzniku 1. februára 2005, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 3 397 968 747 € / splatené 3 397 968 747 €
  Podľa účtovnej závierky: 3 397 969 000 €
 • Historické sídlo Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
  (platné do 9. apríla 2016)
  Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
  (platné do 9. apríla 2016)
  Miletičova 19, 826 19 Bratislava
  (platné do 16. júna 2005)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
zabezpečovanie výroby, distribúcie a predaja nálepiek za používanie vymedzených úsekov diaľníc a vyberanie poplatkov za používanie týchto komunikácií pre niektoré vozidlá podľa osobitného predpisu 1.2.2005
zabezpečovanie prípravy, realizácie opráv a výstavby diaľníc 1.2.2005
udžiavanie ciest I. triedy v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené, a to na základe zmluvy uzavretej so správcom cesty I. triedy 1.2.2005
udžiavanie ciest II. a III. triedy v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené, a to na základe zmluvy uzavretej s vlastníkom alebo správcom cesty II. a III. triedy 1.2.2005
prevádzkovanie diaľníc vo vlastníctve spoločnosti 1.2.2005
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov 16.6.2005
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti 16.6.2005
poradenská činnosť v oblasti personálneho managementu okrem presonálneho leasingu 16.6.2005
pohostinská činnosť 16.6.2005
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 16.6.2005
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod) 16.6.2005
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 16.6.2005
zimná a letná údržba komunikácií 16.6.2005
služby špeciálnymi vozidlami - práce s autožeriavom, preprava betónu domiešavačom 16.6.2005
manipulácia s tovarom 16.6.2005
prípravné práce pre stavbu - výkopové, zemné a búracie práce 16.6.2005
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) 16.6.2005
meranie celkovej hmotnosti a nápravového zaťaženia cestných vozidiel 10.2.2006
geodetické a kartografické činnosti 10.2.2006
nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom 10.2.2006
školiaca a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti 10.2.2006
automatizované spracovanie údajov 10.2.2006
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve 10.2.2006
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľská činnosť 10.2.2006
verejné obstarávanie 10.2.2006
reklamná a propagačná činnosť 1.2.2005
fotografické služby 10.2.2006
administratívne služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb 10.2.2006
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 10.2.2006
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied 10.2.2006
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu 10.2.2006
vedenie účtovníctva 1.2.2005
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov 1.2.2005
odťahová služba motorových vozidiel s výnimkou prevozu vozidiel na ložnom priestore nákladných vozidiel 10.2.2006
výkon činnosti stavebného dozoru 1.2.2005
prevádzkovanie verejných vodovodov II. a III. kategórie a prevádzkovanie verejných kanalizácií II. a III. kategórie 10.2.2006
administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií 25.6.2008
poskytovanie verejne dostupných informácií 25.6.2008
vykonávanie doprovodu prepráv ťažkého a nadrozmerného nákladu okrem činnosti vykonávanej orgánmi polície 25.6.2008
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností 25.6.2008
správa bytového/nebytového fondu a jeho údržba v rozsahu správa bytového/nebytového fondu 16.7.2008
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 5.5.2009
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí 5.5.2009
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 5.5.2009
prevádzkovanie športových zariadení 5.5.2009
prenájom hnuteľných vecí 5.5.2009
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 16.10.2018
činnosť vykonávaná banským spôsobom: podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám a jamíc, razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 250m3 21.6.2019
činnosť vykonávaná banským spôsobom: práce na zabezpečenie stability podzemných priestorov
(podzemné sanačné práce)
21.6.2019
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 21.6.2019
získavanie, zaznamenávanie, zhromažďovanie, spracúvanie, využívanie, uchovávanie a poskytovanie informácií a údajov 21.6.2019
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice dňa 25.01.2005, N 28/2005, Nz 3164/2005, NCRIs 3246/2005 bez výzvy na upisovanie akcií v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a v súlade so z.č. 639/2004 Z.z. o Národnej diaľničnej spoločnosti.
2. Notárska zápisnica N 30/2005, Nz 22447/2005, NCRls 22155/2005 zo dňa 19.5.2005.
3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.01.2006. Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 7/2006, Nz 3517/2006, NCRls 3498/2006 zo dňa 31.01.2006.
4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.02.2006.
5. Notárska zápisnica N 1/2007, Nz 162/2007 zo dňa 03.01.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti - zvýšenie základného imania, zmena stanov.
6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.01.2007.
7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.8.2007.
8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.09.2007.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.05.2008.
10. Rozhodnutie jediného akcionára formou notárskej zápisnice N 41/2008, Nz 20123/2008 zo dňa 14.5.2008.
11. Notárska zápisnica N 63/2008, Nz 27450/2008 zo dňa 26.06.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.09.2008.
13. Výpis zo zápisnice z 22. zasadnutia predstavenstva zo dňa 11.11.2008.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.11.2008.
14. Notárska zápisnica N 46/2009, Nz 12085/2009 zo dňa 16.04.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.05.2009.
16. Notárska zápisnica č. N 162/2009, Nz 54727/2009, NCRls 55375/2009 zo dňa 22.12.2009.
17. Zápisnica z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami.
18. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.06.2010, spísané vo forme Notárskej zápisnice N 212/2010, Nz 21575/2010.
19. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.07.2010. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.07.2010. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.07.2010.
20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.08.2010.
21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.9.2010.
22. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.10.2010
23. Rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 11.11.2010, zo dňa 22.11.2010
24. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.02.2011.
25. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.03.2011.
26. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.06.2011.
27. Rozhodnutie predstavenstva č. 123/2011 zo dňa 30.09.2011.
28. Notárska zápisnica N 704/2011, Nz 29534/2011, NCRIs 30263/2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.08.2011 - zvýšenie základného imania
29. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.11.2011.
30. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.1.2012
31. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.04.2012.
32. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.07.2012.
33. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.07.2012.
34. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.10.2012.
35. Rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 29.04. 2014 a 20.05. 2014.
36. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 16.03.2016 a Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.04.2016.
37. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.06. 2016.
38. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.12.2016 a 21.12.2016.
39. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.01.2017.
40. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 313/2018, Nz 8562/2018, NCRIs 8711/2018 zo dňa 19.03. 2018.