Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hyundai Steel Slovakia s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
225 607 974€ 158 433 607€ 136 919 529€ 168 213 210€ 158 213 477€ 150 563 855€ 139 533 418€ 140 743 306€ 143 897 041€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
226 886 272 € 158 199 059 € 137 024 364 € 195 777 034 € 165 513 988 € 150 795 778 € 140 024 556 € 140 364 279 € 142 516 594 € 133 135 014 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
203 868 600€ 137 299 154€ 119 520 190€ 145 173 638€ 136 636 556€ 133 376 342€ 123 283 220€ 120 138 048€ 119 881 543€ 113 954 069€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
20 526 597€ 19 895 401€ 16 255 855€ 21 508 398€ 20 206 393€ 15 462 805€ 14 200 022€ 18 816 543€ 21 081 053€ 18 079 422€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 049 163€ 1 057 016€ 1 080 180€ 1 451 972€ 1 281 357€ 1 651 288€ 1 981 011€ 1 696 092€ 1 238 938€ 1 085 839€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
1 030 404€ -335 647€ -101 739€ 150 079€ 112 514€ 176 189€ 458 096€ -658 002€ -8 912€ -392 382€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
164 629€ 46 722€ 8 333€ 88 425€ 3 710€ 94 333€ 48 432€ 98 527€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
246 879€ 283 135€ 223 156€ 27 484 614€ 7 188 743€ 129 154€ 98 497€ 277 265€ 275 540€ 309 539€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
215 964 868 € 152 537 064 € 134 944 211 € 193 180 329 € 162 386 623 € 144 488 552 € 133 817 927 € 130 442 185 € 133 136 578 € 125 402 796 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
192 652 974€ 130 869 714€ 116 533 962€ 143 014 534€ 134 827 271€ 129 239 122€ 119 457 725€ 113 497 333€ 113 078 406€ 108 606 752€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
19 394 486€ 15 369 176€ 13 590 879€ 18 107 731€ 16 337 883€ 11 778 189€ 10 966 104€ 13 280 815€ 15 854 859€ 13 525 186€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-1 498 003€ 1 509 282€ -35 562€ -35 577€ 47 357€ -10 990€ 48 717€ -41 832€ 42 795€ -26 962€
14
D.
Služby
1 686 831€ 1 492 941€ 1 601 362€ 1 726 713€ 1 287 570€ 1 136 121€ 1 034 299€ 1 244 036€ 1 723 540€ 886 981€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 000 702 € 2 742 351 € 2 658 300 € 2 490 561 € 2 169 365 € 1 764 278 € 1 663 150 € 1 729 392 € 1 816 960 € 1 753 340 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 243 205€ 2 025 846€ 1 972 009€ 1 820 179€ 1 598 963€ 1 310 872€ 1 256 966€ 1 336 203€ 1 454 257€ 1 416 107€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
633 496€ 621 021€ 599 048€ 555 518€ 477 615€ 380 078€ 334 578€ 322 801€ 287 376€ 268 044€
19
E.4.
Sociálne náklady
124 001€ 95 484€ 87 243€ 114 864€ 92 787€ 73 328€ 71 606€ 70 388€ 75 327€ 69 189€
20
F.
Dane a poplatky
45 015€ 44 385€ 45 623€ 45 729€ 45 776€ 47 412€ 45 481€ 45 756€ 45 809€ 46 663€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
509 300€ 495 931€ 505 040€ 502 783€ 511 897€ 524 429€ 588 648€ 583 394€ 512 610€ 497 193€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
509 300€ 495 931€ 505 040€ 502 783€ 511 897€ 524 429€ 588 648€ 583 394€ 512 610€ 497 193€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
157 139€ 33 836€ 4 167€ 141 176€ 2 500€ 86 736€ 41 167€ 92 544€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
16 424€ 13 284€ 10 771€ 27 323 688€ 7 018 328€ 9 991€ 11 303€ 16 555€ 20 432€ 21 099€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
10 921 404 € 5 661 995 € 2 080 153 € 2 596 705 € 3 127 365 € 6 307 226 € 6 206 629 € 9 922 094 € 9 380 016 € 7 732 218 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
14 238 476 € 8 674 811 € 5 063 845 € 5 470 686 € 5 736 739 € 8 524 182 € 8 415 504 € 12 012 329 € 11 493 022 € 9 734 991 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 039 364 € 1 291 908 € 88 € 319 057 € 751 333 € 2 364 387 € 572 936 € 1 306 787 € 1 380 447 € 270 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
2 364 279 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
2 364 279€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 2 € 61 € 25 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 61€ 25€
42
XII.
Kurzové zisky
1 039 364€ 1 291 908€ 88€ 319 057€ 751 333€ 108€ 572 936€ 1 306 785€ 1 380 386€ 245€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
512 182 € 286 441 € 1 834 471 € 384 698 € 287 777 € 2 360 845 € 168 419 € 184 196 € 325 330 € 924 514 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
437 431 € 220 685 € 323 507 € 302 942 € 225 854 € 139 807 € 144 252 € 149 177 € 272 722 € 376 950 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
437 431€ 220 685€ 323 507€ 302 942€ 225 854€ 139 807€ 144 252€ 149 177€ 272 722€ 376 950€
52
O.
Kurzové straty
613€ 536€ 1 429 731€ 448€ 396€ 2 182 567€ 269€ 7 894€ 10 229€ 469 113€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
74 138€ 65 220€ 81 233€ 81 308€ 61 527€ 38 471€ 23 898€ 27 125€ 42 379€ 78 451€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
527 182 € 1 005 467 € -1 834 383 € -65 641 € 463 556 € 3 542 € 404 517 € 1 122 591 € 1 055 117 € -924 244 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
11 448 586 € 6 667 462 € 245 770 € 2 531 064 € 3 590 921 € 6 310 768 € 6 611 146 € 11 044 685 € 10 435 133 € 6 807 974 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 453 065 € 1 470 941 € 68 637 € 574 450 € 795 748 € 1 233 765 € 1 510 789 € 2 470 024 € 2 328 608 € 1 646 176 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 069 005€ 1 709 353€ 487€ 508 828€ 738 662€ 825 554€ 1 338 570€ 2 385 049€ 2 273 480€ 1 512 893€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
384 060€ -238 412€ 68 150€ 65 622€ 57 086€ 408 211€ 172 219€ 84 975€ 55 128€ 133 283€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
8 995 521 € 5 196 521 € 177 133 € 1 956 614 € 2 795 173 € 5 077 003 € 5 100 357 € 8 574 661 € 8 106 525 € 5 161 798 €