Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
22 000€ 21 703€ 21 611€ 21 734€ 22 036€ 213 737€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
321 484 € 222 647 € 237 587 € 203 542 € 232 324 € 399 199 € 1 077 302 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
14 500€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 013 641€
05
III.
Tržby z predaja služieb
22 000€ 21 703€ 21 611€ 21 734€ 22 036€ 112 287€ 102 378€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
88 758€ -264 532€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
4 842€ 28 225€ 21 000€ 101 450€ 39 576€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
205 884€ 200 944€ 187 751€ 181 808€ 189 288€ 185 462€ 171 739€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
256 971 € 200 970 € 156 994 € 170 314 € 198 844 € 274 627 € 1 059 494 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
14 500€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
33 880€ 5 905€ 6 561€ 7 763€ 5 048€ 6 455€ 292 560€
14
D.
Služby
191 649€ 96 667€ 121 556€ 139 325€ 163 925€ 177 610€ 445 644€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
164 155 €
16
E.1.
Mzdové náklady
117 225€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
40 039€
19
E.4.
Sociálne náklady
6 891€
20
F.
Dane a poplatky
14 528€ 15 536€ 14 875€ 14 925€ 14 655€ 13 134€ 14 238€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
681€ 1 421€ 4 472€ 5 688€ 27 313€ 66 864€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
681€ 1 421€ 4 472€ 5 688€ 27 313€ 66 864€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
13 318€ 12 037€ 739€ 20 918€ 30 761€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 910€ 1 146€ 764€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 596€ 82 181€ 544€ 1 919€ 7 643€ 28 433€ 30 772€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
64 513 € 21 677 € 80 593 € 33 228 € 33 480 € 124 572 € 17 808 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-114 771 € -80 869 € -106 506 € -125 354 € -146 937 € -71 778 € 113 283 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
29 € 21 €
42
XII.
Kurzové zisky
21€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
29€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
8 607 € 8 034 € 7 443 € 3 567 € 895 € 28 573 € 7 761 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
8 123 € 7 724 € 7 256 € 3 387 € 349 € 28 293 € 7 118 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
8 123€ 7 724€ 7 256€ 3 387€ 349€ 28 293€ 7 118€
52
O.
Kurzové straty
2€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
484€ 310€ 187€ 180€ 546€ 280€ 641€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-8 607 € -8 034 € -7 414 € -3 567 € -895 € -28 573 € -7 740 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
55 906 € 13 643 € 73 179 € 29 661 € 32 585 € 95 999 € 10 068 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
4 419 € 3 087 € 960 € 960 € 960 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
4 419€ 3 087€ 960€ 960€ 960€ 960€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
51 487 € 10 556 € 72 219 € 28 701 € 31 625 € 95 039 € 10 068 €