Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Consumer Finance Holding, a.s. [zrušená]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
850 949€ 1 343 238€ 1 991 810€ 2 565 891€ 2 840 344€ 3 203 769€ 4 162 671€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
859 180€ 1 242 251€ 1 855 278€ 2 364 612€ 2 598 770€ 3 010 683€ 3 779 437€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-8 231 € 100 987 € 136 532 € 201 279 € 241 574 € 193 086 € 383 234 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
23 280 969 € 32 704 840 € 37 520 227 € 37 435 943 € 36 112 307 € 37 173 899 € 40 182 502 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
22 818 690€ 32 272 763€ 37 189 712€ 37 176 398€ 35 914 338€ 37 052 429€ 40 135 900€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
462 279€ 432 077€ 330 515€ 259 545€ 197 969€ 121 470€ 46 602€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
32 625 606 € 33 493 597 € 35 878 993 € 32 093 364 € 29 577 217 € 27 908 770 € 21 625 558 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
760 028€ 786 106€ 1 049 742€ 935 328€ 1 010 403€ 912 909€ 930 499€
10
B.2
Služby
31 877 058€ 32 707 902€ 34 827 740€ 31 158 381€ 28 566 814€ 2 695 861€ 20 695 059€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-9 352 868 € -687 770 € 1 777 766 € 5 543 858 € 6 776 664 € 9 458 215 € 18 940 178 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
12 270 515 € 9 855 232 € 9 677 675 € 8 287 738 € 8 174 186 € 6 796 929 € 6 466 236 €
13
C.1
Mzdové náklady
7 797 305€ 6 349 526€ 6 133 236€ 5 505 322€ 5 366 888€ 4 621 085€ 4 382 679€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
838 112€ 650 573€ 762 003€ 430 495€ 478 810€ 298 118€ 413 023€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
3 023 707€ 2 369 398€ 2 299 526€ 1 937 241€ 1 948 040€ 1 485 420€ 1 350 975€
16
C.4
Sociálne náklady
611 391€ 485 735€ 482 910€ 414 680€ 380 448€ 392 306€ 319 559€
17
D
Dane a poplatky
837 742€ 542 943€ 204 900€ 238 988€ 230 004€ 199 034€ 215 558€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 176 418€ 1 601 331€ 1 165 387€ 1 931 600€ 1 675 100€ 1 478 090€ 11 405 459€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
40 941€ 81 039€ 1 761€ 10 321€ 1 257€ 1 904€ 9 419€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
37 778€ 76 856€ 1 010€ 55€ 7 064€ 1 742€ 206€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
10 920 296€ 24 454 009€ 24 319 774€ 24 090 866€ 18 742 712€ 14 421 111€ 5 183 938€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
14 144 656€ 10 032 744€ 16 249 396€ 6 315 442€ 7 215 490€ 6 533 446€ 2 858 740€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 833 809€ 5 794 779€ 4 797 943€ 3 451 801€ 4 372 921€ 3 426 292€ 7 847 827€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-29 243 829 € -32 899 137 € -22 137 766 € -26 131 427 € -19 208 576 € -10 329 633 € -9 310 887 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
56 270 980€ 59 013 665€ 60 685 657€ 61 472 855€ 55 543 891€ 48 936 494€ 40 561 582€
39
N
Nákladové úroky
2 791 431€ 1 927 681€ 2 164 122€ 2 666 388€ 2 156 173€ 2 223 745€ 1 549 532€
40
XI.
Kurzové zisky
41€ 169€ 60 770€ 12 900€ 5€ 4€ 74€
41
O
Kurzové straty
95€ 11 254€ 52 789€ 26 603€ 323€ 1 032€ 333€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
149 298€ 469 298€ 90 603€ 78 576€ 80 081€ 72 504€ 75 371€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
53 330 197 € 56 605 601 € 58 438 913 € 58 714 188 € 53 307 319 € 46 639 217 € 38 936 420 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
24 086 368 € 23 706 464 € 36 301 147 € 32 582 761 € 34 098 743 € 36 309 584 € 29 625 533 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
5 676 670 € 6 676 891 € 8 841 473 € 8 132 017 € 9 454 985 € 5 409 991 € 7 602 662 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
3 007 269€ 6 371 942€ 11 692 280€ 10 668 781€ 10 987 200€ 6 749 252€ 7 653 145€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
2 669 401€ 304 949€ -2 850 807€ -2 536 764€ -1 532 215€ -1 337 261€ -50 483€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
18 409 698 € 17 029 573 € 27 459 674 € 24 450 744 € 24 643 758 € 30 899 593 € 22 022 871 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
24 086 368 € 23 706 464 € 36 301 147 € 32 582 761 € 34 098 743 € 36 309 584 € 29 625 533 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
18 409 698 € 17 029 573 € 27 459 674 € 24 450 744 € 24 643 758 € 30 899 593 € 22 022 871 €