Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bohnenkamp s. r. o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
37 104 019€ 41 995 732€ 35 977 744€ 29 527 264€ 27 313 023€ 26 423 562€ 25 609 881€ 21 233 278€ 20 517 677€ 18 738 882€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
37 414 503 € 42 238 980 € 36 165 806 € 29 540 884 € 27 343 817 € 26 767 562 € 25 949 883 € 23 637 100 € 20 519 371 € 18 773 188 € 15 506 174 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
29 991 467€ 33 928 023€ 29 376 151€ 24 550 489€ 22 030 127€ 21 377 090€ 21 015 385€ 16 834 786€ 15 507 619€ 13 233 932€ 10 420 054€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
6 940 034€ 7 886 742€ 6 455 264€ 4 906 747€ 5 223 502€ 4 979 745€ 4 544 271€ 4 356 175€ 4 851 454€ 5 474 580€ 5 045 849€
05
III.
Tržby z predaja služieb
172 518€ 180 967€ 146 329€ 70 028€ 59 394€ 66 727€ 50 225€ 42 317€ 35 366€ 30 370€ 29 532€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
32 944€ -62 771€ 7 029€ -57 591€ -13 826€ 58 030€ -69 232€ -18 897€ 1 775€ -51 269€
07
V.
Aktivácia
0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 417€ 4 300€ 53 391€ 8 000€ 528€ 13 350€ 96 966€ 100€ 2 479€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
276 123€ 301 719€ 127 642€ 63 211€ 44 092€ 285 970€ 395 884€ 2 325 753€ 123 157€ 85 475€ 8 260€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
33 609 127 € 36 982 736 € 30 477 031 € 26 312 676 € 24 587 348 € 23 850 356 € 22 884 650 € 20 154 630 € 18 763 788 € 17 133 356 € 14 071 979 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
22 735 422€ 25 317 639€ 20 937 445€ 18 298 180€ 16 891 499€ 16 390 066€ 16 273 656€ 13 200 100€ 12 455 473€ 10 611 945€ 8 137 693€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
5 684 233€ 6 542 579€ 5 065 638€ 4 114 810€ 4 239 874€ 3 937 608€ 3 532 526€ 3 448 801€ 3 899 841€ 4 440 767€ 4 298 234€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€
14
D.
Služby
2 518 193€ 2 581 618€ 2 079 810€ 1 954 606€ 1 786 083€ 1 707 754€ 1 526 984€ 1 588 880€ 1 351 662€ 1 149 490€ 866 907€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 960 881 € 1 860 205 € 1 785 273 € 1 561 930 € 1 385 890 € 1 416 255 € 1 191 290 € 976 326 € 810 582 € 689 127 € 545 761 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 468 354€ 1 409 137€ 1 347 744€ 1 184 238€ 1 058 924€ 1 093 419€ 924 035€ 755 643€ 623 732€ 542 978€ 418 218€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
460 185€ 424 611€ 413 101€ 355 794€ 309 083€ 306 432€ 254 447€ 209 049€ 176 761€ 138 245€ 120 892€
19
E.4.
Sociálne náklady
32 342€ 26 457€ 24 428€ 21 898€ 17 883€ 16 404€ 12 808€ 11 634€ 10 089€ 7 904€ 6 651€
20
F.
Dane a poplatky
24 684€ 20 376€ 20 066€ 19 135€ 15 284€ 15 161€ 15 959€ 9 304€ 8 458€ 8 707€ 8 244€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
611 466€ 590 682€ 529 882€ 322 945€ 214 963€ 213 431€ 203 759€ 185 088€ 157 787€ 135 576€ 134 622€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
611 466€ 590 682€ 529 882€ 322 945€ 214 963€ 213 431€ 203 759€ 185 088€ 157 787€ 135 576€ 134 622€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
581€ 3 072€ 10 989€ 84 707€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
787€ -96€ -663€ 4 460€ 9 520€ 2 740€ 30 516€ 14 987€ 1 629€ 24 093€ 10 894€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
72 880€ 69 733€ 56 508€ 36 610€ 44 235€ 167 341€ 98 971€ 646 437€ 78 356€ 73 651€ 69 624€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
3 805 376 € 5 256 244 € 5 688 775 € 3 228 208 € 2 756 469 € 2 917 206 € 3 065 233 € 3 482 470 € 1 755 583 € 1 639 832 € 1 434 195 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
6 199 115 € 7 491 125 € 7 901 880 € 5 102 077 € 4 381 741 € 4 446 164 € 4 207 483 € 2 976 600 € 2 689 238 € 2 485 411 € 2 192 601 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 441 028 € 1 021 750 € 500 330 € 443 335 € 172 800 € 63 517 € 114 661 € 24 723 € 45 703 € 57 584 € 19 589 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
815 351 € 301 226 € 77 662 € 53 055 € 30 807 € 73 € 7 € 61 € 81 € 98 € 111 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
800 756€ 301 227€ 77 653€ 53 045€ 30 774€ 63€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
14 595€ -1€ 9€ 10€ 33€ 10€ 7€ 61€ 81€ 98€ 111€
42
XII.
Kurzové zisky
1 625 677€ 720 524€ 422 668€ 390 280€ 141 983€ 63 444€ 114 654€ 24 662€ 45 622€ 57 486€ 19 478€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
10€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
552 229 € 513 528 € 195 336 € 480 208 € 201 864 € 160 947 € 103 612 € 80 176 € 103 678 € 126 824 € 100 479 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
272 291 € 134 976 € 46 475 € 46 246 € 12 370 € 6 708 € 10 042 € 20 952 € 40 608 € 29 764 € 28 605 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
28 641€ 16 154€ 40 608€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
272 291€ 106 335€ 46 475€ 46 246€ 12 370€ 6 708€ 10 042€ 4 798€ 0€ 29 764€ 28 605€
52
O.
Kurzové straty
265 952€ 358 374€ 128 988€ 415 342€ 170 073€ 136 907€ 78 415€ 44 185€ 51 696€ 87 259€ 65 330€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
13 986€ 20 178€ 19 873€ 18 620€ 19 421€ 17 332€ 15 155€ 15 039€ 11 374€ 9 801€ 6 544€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
1 888 799 € 508 222 € 304 994 € -36 873 € -29 064 € -97 430 € 11 049 € -55 453 € -57 975 € -69 240 € -80 890 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
5 694 175 € 5 764 466 € 5 993 769 € 3 191 335 € 2 727 405 € 2 819 776 € 3 076 282 € 3 427 017 € 1 697 608 € 1 570 592 € 1 353 305 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 218 016 € 1 225 540 € 1 270 148 € 688 111 € 592 517 € 651 012 € 680 966 € 763 149 € 385 649 € 362 685 € 309 293 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 207 229€ 1 227 614€ 1 261 063€ 661 261€ 584 877€ 646 170€ 693 923€ 767 996€ 391 918€ 360 105€ 280 630€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
10 787€ -2 074€ 9 085€ 26 850€ 7 640€ 4 842€ -12 957€ -4 847€ -6 269€ 2 580€ 28 663€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
4 476 159 € 4 538 926 € 4 723 621 € 2 503 224 € 2 134 888 € 2 168 764 € 2 395 316 € 2 663 868 € 1 311 959 € 1 207 907 € 1 044 012 €