Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BL Accounting, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.11.2019
31.12.2019
01.11.2017
31.10.2018
01.11.2016
31.10.2017
01.01.2016
31.10.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
63 483 € 330 411 € 353 606 € 269 224 € 268 958 € 221 774 € 197 143 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
63 483€ 330 411€ 353 606€ 269 224€ 268 958€ 221 774€ 197 143€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
51 094 € 261 608 € 280 165 € 209 738 € 216 230 € 185 063 € 157 928 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 370€ 15 147€ 8 122€ 5 253€ 7 712€ 5 584€ 8 063€
10
B.2
Služby
49 724€ 246 461€ 272 043€ 204 485€ 208 518€ 179 479€ 149 865€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
12 389 € 68 803 € 73 441 € 59 486 € 52 728 € 36 711 € 39 215 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
7 262 € 32 199 € 16 760 € 7 229 € 11 525 € 6 534 € 8 591 €
13
C.1
Mzdové náklady
6 020€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 483€
16
C.4
Sociálne náklady
1 088€
17
D
Dane a poplatky
206€ 237€ 258€ 35€ 299€ 316€ 340€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
996€ 1 238€ 3 280€ 3 923€ 7 840€ 13 705€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
3 000€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
224€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
77€ 2 858€ 2 229€ 3 006€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 636€ 880€ 2 666€ 1 760€ 2 346€ 1 945€ 5 513€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
3 285 € 37 568 € 52 519 € 47 182 € 37 493 € 21 969 € 13 848 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
4 000€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
500€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
9 398 € 8 677 € 11 180 € 4 517 €
38
X.
Výnosové úroky
813€ 1€ 1€ 2€ 2€
39
N
Nákladové úroky
403€ 155€ 279€ 762€ 1 643€
40
XI.
Kurzové zisky
2€ 1€ 10€
41
O
Kurzové straty
25€ 15€ 2€ 19€ 33€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
40€ 274€ 180€ 201€ 170€ 144€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
9 358 € 8 813 € 10 977 € 7 848 € -480 € -949 € -1 808 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
12 643 € 46 381 € 63 496 € 55 030 € 37 013 € 21 020 € 12 040 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 643 € 8 965 € 9 094 € 14 197 € 8 967 € 5 006 € 3 222 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 643€ 8 965€ 9 094€ 14 197€ 8 967€ 5 006€ 3 222€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
11 000 € 37 416 € 54 402 € 40 833 € 28 046 € 16 014 € 8 818 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
12 643 € 46 381 € 63 496 € 55 030 € 37 013 € 21 020 € 12 040 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
11 000 € 37 416 € 54 402 € 40 833 € 28 046 € 16 014 € 8 818 €