Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BL Accounting, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.11.2019
31.12.2019
01.11.2017
31.10.2018
01.11.2016
31.10.2017
01.01.2016
31.10.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
393 266 € 63 483 € 333 488 € 353 606 € 269 224 € 271 816 € 224 003 € 200 149 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
393 218€ 63 483€ 330 411€ 353 606€ 269 224€ 268 958€ 221 774€ 197 143€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
3 000€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
48€ 77€ 2 858€ 2 229€ 3 006€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
371 654 € 60 198 € 295 920 € 301 087 € 222 042 € 234 323 € 202 034 € 186 301 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 870€ 1 370€ 15 147€ 8 122€ 5 253€ 7 712€ 5 584€ 8 063€
11
C.
Služby
303 301€ 49 724€ 246 461€ 272 043€ 204 485€ 208 518€ 179 479€ 149 865€
12
D.
Osobné náklady
60 144€ 7 262€ 32 199€ 16 760€ 7 229€ 11 525€ 6 534€ 8 591€
13
E.
Dane a poplatky
550€ 206€ 237€ 258€ 35€ 299€ 316€ 340€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
996€ 1 238€ 3 280€ 3 923€ 7 840€ 13 705€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
336€ 224€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 789€ 1 636€ 880€ 2 666€ 1 760€ 2 346€ 1 945€ 5 513€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
21 612 € 3 285 € 37 568 € 52 519 € 47 182 € 37 493 € 21 969 € 13 848 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
84 047 € 12 389 € 68 803 € 73 441 € 59 486 € 52 728 € 36 711 € 39 215 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
9 654 € 9 398 € 9 490 € 11 182 € 8 518 € 2 € 2 € 12 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
4 000€
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
9 654€ 9 398€ 8 677€ 11 180€ 4 517€
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
813€ 1€ 1€ 2€ 2€
25
XI.
Kurzové zisky
2€ 1€ 10€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
298 € 40 € 677 € 205 € 670 € 482 € 951 € 1 820 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
500€
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
403€ 155€ 279€ 762€ 1 643€
32
N.
Kurzové straty
25€ 15€ 2€ 19€ 33€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
298€ 40€ 274€ 180€ 201€ 170€ 144€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
9 356 € 9 358 € 8 813 € 10 977 € 7 848 € -480 € -949 € -1 808 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
30 968 € 12 643 € 46 381 € 63 496 € 55 030 € 37 013 € 21 020 € 12 040 €
36
P.
Daň z príjmov
4 919€ 1 643€ 8 965€ 9 094€ 14 197€ 8 967€ 5 006€ 3 222€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
26 049 € 11 000 € 37 416 € 54 402 € 40 833 € 28 046 € 16 014 € 8 818 €