Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Inter Cars Slovenská republika s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
108 832 078€ 76 791 833€ 69 508 642€ 46 614 216€ 41 472 071€ 35 919 845€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
109 080 472 € 93 006 099 € 76 879 261 € 69 514 005 € 58 120 396 € 47 062 040 € 41 877 745 € 36 238 997 € 31 279 810 € 29 067 162 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
105 560 412€ 90 012 906€ 74 144 702€ 66 901 462€ 55 741 801€ 45 147 387€ 40 325 527€ 34 851 687€ 29 869 842€ 28 097 983€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 692 722€ 2 378 981€ 2 186 648€ 2 167 961€ 1 905 332€ 1 466 829€ 1 146 544€ 1 068 158€ 1 019 902€ 790 290€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
94 097€ 72 602€ 105 672€ 108 085€ 109 512€ 109 447€ 101 181€ 135 073€ 129 850€ 42 719€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
733 241€ 541 610€ 442 239€ 336 497€ 363 751€ 338 377€ 304 493€ 184 079€ 260 216€ 136 170€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
106 288 014 € 89 870 640 € 75 148 384 € 67 943 004 € 56 812 687 € 46 003 145 € 40 942 362 € 35 677 011 € 30 287 709 € 28 054 186 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
82 086 896€ 69 339 641€ 58 034 598€ 52 133 766€ 43 423 867€ 34 529 702€ 30 566 656€ 26 539 518€ 22 056 939€ 20 638 964€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
861 568€ 696 650€ 647 415€ 597 569€ 589 283€ 634 457€ 712 011€ 552 669€ 520 566€ 535 657€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-4 749€ 44 410€ -29 886€ -2 763€ 123 630€ 36 305€ 18 411€
14
D.
Služby
19 565 501€ 16 895 184€ 14 031 800€ 12 726 352€ 10 510 492€ 8 265 941€ 7 131 802€ 6 448 634€ 5 731 567€ 5 113 812€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 536 603 € 1 935 292 € 1 651 154 € 1 719 467 € 1 509 079 € 1 886 919 € 1 895 078 € 1 702 764 € 1 523 319 € 1 418 506 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 855 956€ 1 429 065€ 1 199 275€ 1 265 010€ 1 078 300€ 1 374 568€ 1 376 844€ 1 228 920€ 1 100 014€ 1 029 454€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
600 578€ 459 959€ 401 852€ 407 374€ 391 723€ 443 346€ 456 899€ 416 777€ 374 955€ 345 302€
19
E.4.
Sociálne náklady
80 069€ 46 268€ 50 027€ 47 083€ 39 056€ 69 005€ 61 335€ 57 067€ 48 350€ 43 750€
20
F.
Dane a poplatky
4 880€ 33 309€ 2 755€ 3 279€ 4 200€ 37 677€ 7 555€ 11 525€ 17 014€ 11 286€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
146 133€ 140 549€ 109 407€ 99 346€ 88 430€ 103 989€ 121 589€ 127 469€ 137 190€ 168 621€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
146 133€ 140 549€ 109 407€ 99 346€ 88 430€ 103 989€ 121 589€ 127 469€ 137 190€ 168 621€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 428€ 6 258€ 26 709€ 31 337€ 41 595€ 19 431€ 3 314€ 20 855€ 0€ 8 704€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-2 298€ 661€ -25 931€ 25 754€ 3 769€ -39 190€ 52 206€ 9 646€ 7 875€ -432€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 089 052€ 778 686€ 700 363€ 608 897€ 518 342€ 527 914€ 433 740€ 263 931€ 293 239€ 159 068€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 792 458 € 3 135 459 € 1 730 877 € 1 571 001 € 1 307 709 € 1 058 895 € 935 383 € 561 986 € 992 101 € 1 012 976 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
5 743 918 € 5 416 002 € 3 647 423 € 3 614 499 € 2 999 861 € 3 147 811 € 3 043 191 € 2 379 024 € 2 580 672 € 2 599 840 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
110 277 € 110 176 € 110 666 € 110 016 € 110 651 € 112 095 € 116 715 € 122 528 € 122 741 € 24 475 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
110 245 € 110 000 € 110 519 € 110 008 € 110 635 € 111 686 € 115 391 € 119 823 € 92 473 € 5 150 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
110 245€ 110 000€ 110 301€ 110 000€ 110 000€ 110 000€ 112 699€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
218€ 8€ 635€ 1 686€ 2 692€ 119 823€ 92 473€ 5 150€
42
XII.
Kurzové zisky
32€ 176€ 147€ 8€ 14€ 47€ 622€ 2 119€ 1 590€ 3 664€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2€ 362€ 702€ 586€ 28 678€ 15 661€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
176 606 € 143 205 € 139 936 € 104 779 € 93 518 € 92 197 € 83 574 € 107 422 € 112 392 € 33 332 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
95 752 € 64 245 € 63 389 € 49 094 € 49 052 € 51 082 € 54 931 € 71 919 € 66 442 € 3 851 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
48 928€ 49 052€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
95 752€ 64 245€ 63 389€ 166€ 51 082€ 54 931€ 71 919€ 66 442€ 3 851€
52
O.
Kurzové straty
547€ 431€ 645€ 136€ 377€ 361€ 1 217€ 5 519€ 6 442€ 7 534€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
80 307€ 78 529€ 75 902€ 55 549€ 44 089€ 40 754€ 27 426€ 29 984€ 39 508€ 21 947€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-66 329 € -33 029 € -29 270 € 5 237 € 17 133 € 19 898 € 33 141 € 15 106 € 10 349 € -8 857 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 726 129 € 3 102 430 € 1 701 607 € 1 576 238 € 1 324 842 € 1 078 793 € 968 524 € 577 092 € 1 002 450 € 1 004 119 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
329 166 € 842 160 € 414 140 € 418 181 € 460 577 € 306 611 € 255 226 € 175 172 € 258 834 € 261 182 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
456 073€ 893 155€ 561 415€ 410 111€ 488 954€ 293 168€ 270 054€ 175 422€ 263 558€ 271 838€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-126 907€ -50 995€ -147 275€ 8 070€ -28 377€ 13 443€ -14 828€ -250€ -4 724€ -10 656€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 396 963 € 2 260 270 € 1 287 467 € 1 158 057 € 864 265 € 772 182 € 713 298 € 401 920 € 743 616 € 742 937 €