Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
7 784€ 25 783€ 31 911€ 4 320€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
7 220€ 23 872€ 29 903€ 4 200€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
564 € 1 911 € 2 008 € 120 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
309 586 € 255 188 € 217 928 € 182 020 € 234 582 € 237 026 € 164 077 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
300 130€ 269 229€ 199 780€ 185 088€ 240 372€ 225 744€ 166 319€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
9 456€ -14 041€ 18 148€ -3 068€ -5 790€ 11 282€ -2 242€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
298 655 € 241 108 € 217 288 € 165 032 € 213 779 € 202 021 € 113 954 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
40 563€ 31 802€ 38 483€ 20 571€ 26 873€ 20 948€ 23 952€
10
B.2
Služby
258 092€ 209 306€ 178 805€ 144 461€ 186 906€ 181 073€ 90 002€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
11 495 € 15 991 € 2 648 € 17 108 € 20 803 € 35 005 € 50 123 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
4 933 € 5 310 € 4 929 € 4 097 € 51 061 €
13
C.1
Mzdové náklady
37 481€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
13 190€
16
C.4
Sociálne náklady
390€
17
D
Dane a poplatky
2 526€ 2 676€ 2 620€ 2 321€ 1 359€ 1 372€ 1 028€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
8 111€ 8 111€ 8 587€ 8 201€ 2 808€ 2 808€ 2 284€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 500€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
12 415€ 11 619€ 11 502€ 6 107€ 5 449€ 5 343€ 5 140€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 023€ 2 032€ 1 876€ 1 720€ 550€ 1 319€ 523€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
8 817 € 9 481 € -3 862 € 6 876 € 21 535 € 34 849 € 367 €
38
X.
Výnosové úroky
2€ 2€ 2€ 1€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
151€ 138€ 126€ 145€ 155€ 144€ 141€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-151 € -138 € -126 € -143 € -153 € -142 € -140 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
8 666 € 9 343 € -3 988 € 6 733 € 21 382 € 34 707 € 227 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 458 € 960 € 960 € 1 502 € 4 704 € 7 745 € 52 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 458€ 960€ 960€ 1 502€ 4 704€ 7 745€ 52€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
7 208 € 8 383 € -4 948 € 5 231 € 16 678 € 26 962 € 175 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
8 666 € 9 343 € -3 988 € 6 733 € 21 382 € 34 707 € 227 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
7 208 € 8 383 € -4 948 € 5 231 € 16 678 € 26 962 € 175 €