Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

3U s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 822 035€ 1 728 135€ 1 840 005€ 1 901 839€ 1 889 164€ 1 721 133€ 1 796 954€ 1 788 091€ 1 405 701€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 908 403 € 1 809 230 € 1 919 225 € 1 993 244 € 1 993 362 € 1 802 544 € 1 862 482 € 1 840 916 € 1 566 790 € 1 350 331 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
296 649€ 266 592€ 312 493€ 335 699€ 378 092€ 323 344€ 317 089€ 379 271€ 319 216€ 193 602€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 495 325€ 1 429 580€ 1 512 358€ 1 531 030€ 1 485 753€ 1 361 040€ 1 422 107€ 1 223 670€ 1 047 739€ 993 244€
05
III.
Tržby z predaja služieb
30 061€ 31 964€ 19 252€ 25 183€ 25 319€ 18 221€ 11 803€ 18 906€ 25 484€ 18 547€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
18 953€ -4 261€ -4 098€ 9 927€ 10 338€ 4 890€ -12 057€ 31 670€ 6 548€ 27 806€
07
V.
Aktivácia
46 451€ 41 109€ 48 617€ 57 365€ 51 813€ 51 931€ 54 263€ 87 187€ 91 069€ 31 496€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
6 239€ 5 753€ 6 175€ 11 570€ 14 835€ 18 527€ 45 955€ 51 987€ 16 358€ 15 616€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
14 725€ 38 493€ 24 428€ 22 470€ 27 212€ 24 591€ 23 322€ 48 225€ 60 376€ 70 020€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 842 422 € 1 678 978 € 1 719 194 € 1 920 974 € 1 915 201 € 1 778 756 € 1 855 061 € 1 820 707 € 1 554 415 € 1 430 239 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
182 638€ 159 324€ 187 884€ 206 889€ 251 879€ 206 957€ 246 514€ 286 120€ 241 977€ 147 100€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
983 444€ 879 398€ 906 876€ 972 612€ 999 590€ 927 830€ 909 988€ 882 503€ 726 491€ 685 219€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
254 806€ 232 780€ 254 340€ 322 768€ 244 717€ 227 450€ 257 417€ 237 889€ 181 714€ 181 604€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
314 504 € 289 599 € 268 668 € 287 785 € 292 311 € 293 812 € 291 807 € 240 323 € 235 522 € 213 224 €
16
E.1.
Mzdové náklady
224 396€ 206 397€ 191 413€ 202 671€ 206 237€ 206 959€ 207 109€ 169 662€ 160 294€ 150 653€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
77 312€ 71 722€ 66 169€ 70 209€ 72 249€ 72 162€ 72 426€ 59 867€ 56 617€ 53 468€
19
E.4.
Sociálne náklady
12 796€ 11 480€ 11 086€ 14 905€ 13 825€ 14 691€ 12 272€ 10 794€ 18 611€ 9 103€
20
F.
Dane a poplatky
8 320€ 11 172€ 10 693€ 7 174€ 7 398€ 6 391€ 6 316€ 5 810€ 6 480€ 6 036€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
79 652€ 91 541€ 76 439€ 101 305€ 91 630€ 94 616€ 107 872€ 92 647€ 116 072€ 146 794€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
79 652€ 91 541€ 76 439€ 101 305€ 91 630€ 94 616€ 107 872€ 92 647€ 116 072€ 146 794€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
382€ 401€ 790€ 2 777€ 2 360€ 8 824€ 18 504€ 52 525€ 13 679€ 33 579€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-1 097€ 1 428€ 3 217€ 63€ 5 739€ 4 386€ 2 835€ 6 833€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
18 676€ 14 763€ 14 601€ 18 236€ 22 099€ 12 813€ 10 904€ 18 504€ 29 645€ 9 850€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
65 981 € 130 252 € 200 031 € 72 270 € 78 161 € 23 788 € 7 421 € 20 209 € 12 375 € -79 908 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
466 551 € 493 482 € 539 522 € 456 935 € 455 129 € 397 189 € 379 286 € 334 192 € 339 874 € 250 772 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
9 626 € 11 286 € 5 868 € 2 866 € 131 € 51 € 78 € 3 506 € 271 € 455 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 096 € 2 441 € 2 866 € 17 € 50 € 2 € 130 € 12 € 15 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2 096€ 2 441€ 2 866€ 17€ 50€ 2€ 130€ 12€ 15€
42
XII.
Kurzové zisky
7 530€ 11 286€ 3 427€ 110€ 1€ 66€ 199€ 440€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
4€ 76€ 3 310€ 60€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
9 787 € 7 655 € 7 691 € 6 582 € 3 083 € 5 536 € 5 547 € 7 278 € 6 799 € 8 593 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 100 € 2 866 € 282 € 2 116 € 4 116 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2 100€ 2 866€ 282€ 2 116€ 4 116€
52
O.
Kurzové straty
7 463€ 5 189€ 2 247€ 839€ 796€ 1 092€ 642€ 708€ 502€ 581€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 324€ 2 466€ 3 344€ 2 877€ 2 287€ 4 444€ 4 905€ 6 288€ 4 181€ 3 896€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-161 € 3 631 € -1 823 € -3 716 € -2 952 € -5 485 € -5 469 € -3 772 € -6 528 € -8 138 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
65 820 € 133 883 € 198 208 € 68 554 € 75 209 € 18 303 € 1 952 € 16 437 € 5 847 € -88 046 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
3 312 € 3 475 € 16 219 € 15 992 € 12 714 € 2 880 € 2 880 € 2 882 € 2 882 € 2 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
3 312€ 3 475€ 16 219€ 15 992€ 12 714€ 2 880€ 2 880€ 2 882€ 2 882€ 2€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
62 508 € 130 408 € 181 989 € 52 562 € 62 495 € 15 423 € -928 € 13 555 € 2 965 € -88 048 €