Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
215 275 € 274 176 € 183 752 € 215 454 € 152 955 € 122 949 € 42 299 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
37 707 € 45 632 € 16 331 € 25 311 € 33 419 € 12 941 € 3 982 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
32 707 € 45 632 € 16 331 € 25 311 € 33 419 € 12 941 € 3 982 €
012
A.II.1
Pozemky
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
32 707€ 45 632€ 16 331€ 25 311€ 33 419€ 12 941€ 3 982€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
5 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
5 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
172 118 € 222 045 € 161 492 € 185 225 € 115 627 € 107 068 € 34 770 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
105 762 € 81 779 € 117 566 € 123 740 € 71 734 € 32 879 € 31 883 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
105 762€ 81 779€ 117 539€ 123 740€ 71 734€ 28 583€ 31 883€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 296€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
27€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
66 356 € 140 266 € 43 926 € 61 485 € 43 893 € 74 189 € 2 887 €
056
B.IV.1
Peniaze
17 948€ 15 658€ 180€ 787€ 322€ 704€ 1 315€
057
B.IV.2
Účty v bankách
48 408€ 124 608€ 43 746€ 60 698€ 43 571€ 73 485€ 1 572€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
5 450 € 6 499 € 5 929 € 4 918 € 3 909 € 2 940 € 3 547 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
121€ 82€ 237€ 293€ 19€ 84€ 15€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 329€ 6 417€ 5 692€ 4 625€ 3 890€ 2 856€ 2 413€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 119€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
215 275 € 274 176 € 183 752 € 215 454 € 152 955 € 122 949 € 42 299 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
132 062 € 121 356 € 82 782 € 56 134 € 16 520 € 2 572 € 238 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
332 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
332€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 332 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 332€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
100 634 € 63 252 € 38 818 € 19 228 € -4 733 € -7 066 € 12 227 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
100 634€ 63 252€ 38 818€ 36 188€ 12 227€ 12 227€ 12 227€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-16 960€ -16 960€ -19 293€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
24 124 € 50 800 € 36 660 € 29 602 € 13 949 € 2 334 € -19 293 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
82 594 € 151 123 € 100 092 € 156 799 € 116 575 € 78 302 € 40 114 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
14 436 € 17 846 € 17 556 € 11 732 € 6 660 € 4 289 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
17 846€ 17 556€ 11 732€ 6 660€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
14 436€ 4 289€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
2 395 € 6 362 € 5 235 € 3 646 € 2 436 € 3 361 € 894 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 395€ 6 362€ 5 235€ 3 646€ 2 029€ 1 269€ 894€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
407€ 2 092€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
80 199 € 130 325 € 77 011 € 135 597 € 102 407 € 68 281 € 34 931 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
41 227€ 64 327€ 23 476€ 80 789€ 16 281€ 39 420€ 3 108€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
236€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
200€ 10 700€ 51 913€ 10 013€ 10 013€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
18 805€ 21 062€ 22 229€ 17 057€ 12 862€ 8 935€ 5 741€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
11 973€ 13 824€ 14 026€ 10 425€ 8 316€ 5 350€ 3 116€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
8 194€ 15 814€ 17 080€ 16 626€ 11 461€ 3 179€ 12 717€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
15 298€ 1 574€ 1 384€
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
619 € 1 697 € 878 € 2 521 € 19 860 € 42 075 € 1 947 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
4€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
619€ 1 697€ 878€ 2 521€ 19 856€ 42 075€ 1 947€