Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
392 957 € 435 309 € 455 766 € 272 770 € 215 275 € 274 176 € 183 752 € 215 454 € 152 955 € 122 949 € 42 299 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
59 636 € 50 720 € 15 752 € 27 073 € 37 707 € 45 632 € 16 331 € 25 311 € 33 419 € 12 941 € 3 982 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
54 636 € 45 720 € 10 752 € 22 073 € 32 707 € 45 632 € 16 331 € 25 311 € 33 419 € 12 941 € 3 982 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
54 636€ 45 720€ 10 752€ 22 073€ 32 707€ 45 632€ 16 331€ 25 311€ 33 419€ 12 941€ 3 982€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
318 498 € 372 086 € 431 310 € 237 678 € 172 118 € 222 045 € 161 492 € 185 225 € 115 627 € 107 068 € 34 770 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
213 920 € 160 755 € 136 566 € 91 604 € 105 762 € 81 779 € 117 566 € 123 740 € 71 734 € 32 879 € 31 883 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
201 053 € 159 912 € 136 104 € 91 604 € 105 762 € 81 779 € 117 539 € 123 740 € 71 734 € 28 583 € 31 883 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
201 053€ 159 912€ 136 104€ 91 604€ 105 762€ 81 779€ 117 539€ 123 740€ 71 734€ 28 583€ 31 883€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
11 901€ 4 296€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
966€ 843€ 462€ 27€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
104 578 € 211 331 € 294 744 € 146 074 € 66 356 € 140 266 € 43 926 € 61 485 € 43 893 € 74 189 € 2 887 €
072
B.V.1.
Peniaze
26 472€ 2 510€ 42 042€ 43 932€ 17 948€ 15 658€ 180€ 787€ 322€ 704€ 1 315€
073
B.V.2.
Účty v bankách
78 106€ 208 821€ 252 702€ 102 142€ 48 408€ 124 608€ 43 746€ 60 698€ 43 571€ 73 485€ 1 572€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
14 823 € 12 503 € 8 704 € 8 019 € 5 450 € 6 499 € 5 929 € 4 918 € 3 909 € 2 940 € 3 547 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
97€ 95€ 349€ 121€ 82€ 237€ 293€ 19€ 84€ 15€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
14 726€ 12 408€ 8 355€ 8 019€ 5 329€ 6 417€ 5 692€ 4 625€ 3 890€ 2 856€ 2 413€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 119€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
392 957 € 435 309 € 455 766 € 272 770 € 215 275 € 274 176 € 183 752 € 215 454 € 152 955 € 122 949 € 42 299 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
234 733 € 289 479 € 316 912 € 181 407 € 132 062 € 121 356 € 82 782 € 56 134 € 16 520 € 2 572 € 238 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
89 992 € 89 992 € 124 760 € 124 758 € 100 634 € 63 252 € 38 818 € 19 228 € -4 733 € -7 066 € 12 227 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
89 992€ 89 992€ 124 760€ 124 758€ 100 634€ 63 252€ 38 818€ 36 188€ 12 227€ 12 227€ 12 227€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-16 960€ -16 960€ -19 293€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
137 437 € 192 183 € 184 848 € 49 345 € 24 124 € 50 800 € 36 660 € 29 602 € 13 949 € 2 334 € -19 293 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
149 594 € 144 780 € 136 867 € 85 921 € 82 594 € 151 123 € 100 092 € 156 799 € 116 575 € 78 302 € 40 114 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
10 984 € 1 880 € 1 473 € 2 381 € 2 395 € 6 362 € 5 235 € 3 646 € 2 436 € 3 361 € 894 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
9 460€ 407€ 2 092€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 524€ 1 880€ 1 473€ 2 381€ 2 395€ 6 362€ 5 235€ 3 646€ 2 029€ 1 269€ 894€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
120 750 € 128 701 € 115 863 € 66 144 € 80 199 € 130 325 € 77 011 € 135 597 € 102 407 € 68 281 € 34 931 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
61 940 € 66 110 € 26 999 € 16 574 € 41 227 € 64 327 € 23 476 € 80 789 € 16 281 € 39 420 € 3 344 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
260€ 163€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
61 680€ 65 947€ 26 999€ 16 574€ 41 227€ 64 327€ 23 476€ 80 789€ 16 281€ 39 420€ 3 344€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
200€ 10 700€ 51 913€ 10 013€ 10 013€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
20 961€ 19 125€ 19 484€ 15 308€ 18 805€ 21 062€ 22 229€ 17 057€ 12 862€ 8 935€ 5 741€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
13 160€ 11 909€ 12 348€ 9 827€ 11 973€ 13 824€ 14 026€ 10 425€ 8 316€ 5 350€ 3 116€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
20 446€ 31 557€ 57 032€ 24 435€ 8 194€ 15 814€ 17 080€ 16 626€ 11 461€ 3 179€ 12 717€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
4 243€ 15 298€ 1 574€ 1 384€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
17 860 € 14 199 € 19 531 € 17 396 € 14 436 € 17 846 € 17 556 € 11 732 € 6 660 € 4 289 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
17 860€ 14 199€ 19 531€ 17 846€ 17 556€ 11 732€ 6 660€ 4 289€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
17 396€ 14 436€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
8 630 € 1 050 € 1 987 € 5 442 € 619 € 1 697 € 878 € 2 521 € 19 860 € 42 075 € 1 947 €
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
4€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
8 630€ 1 050€ 1 987€ 5 442€ 619€ 1 697€ 878€ 2 521€ 19 856€ 42 075€ 1 947€