Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
272 770 € 215 275 € 274 176 € 183 752 € 215 454 € 152 955 € 122 949 € 42 299 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
27 073 € 37 707 € 45 632 € 16 331 € 25 311 € 33 419 € 12 941 € 3 982 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
22 073 € 32 707 € 45 632 € 16 331 € 25 311 € 33 419 € 12 941 € 3 982 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
22 073€ 32 707€ 45 632€ 16 331€ 25 311€ 33 419€ 12 941€ 3 982€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
5 000 € 5 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
5 000€ 5 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
237 678 € 172 118 € 222 045 € 161 492 € 185 225 € 115 627 € 107 068 € 34 770 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
91 604 € 105 762 € 81 779 € 117 566 € 123 740 € 71 734 € 32 879 € 31 883 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
91 604 € 105 762 € 81 779 € 117 539 € 123 740 € 71 734 € 28 583 € 31 883 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
91 604€ 105 762€ 81 779€ 117 539€ 123 740€ 71 734€ 28 583€ 31 883€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 296€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
27€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
146 074 € 66 356 € 140 266 € 43 926 € 61 485 € 43 893 € 74 189 € 2 887 €
072
B.V.1.
Peniaze
43 932€ 17 948€ 15 658€ 180€ 787€ 322€ 704€ 1 315€
073
B.V.2.
Účty v bankách
102 142€ 48 408€ 124 608€ 43 746€ 60 698€ 43 571€ 73 485€ 1 572€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
8 019 € 5 450 € 6 499 € 5 929 € 4 918 € 3 909 € 2 940 € 3 547 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
121€ 82€ 237€ 293€ 19€ 84€ 15€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
8 019€ 5 329€ 6 417€ 5 692€ 4 625€ 3 890€ 2 856€ 2 413€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 119€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
272 770 € 215 275 € 274 176 € 183 752 € 215 454 € 152 955 € 122 949 € 42 299 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
181 407 € 132 062 € 121 356 € 82 782 € 56 134 € 16 520 € 2 572 € 238 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
124 758 € 100 634 € 63 252 € 38 818 € 19 228 € -4 733 € -7 066 € 12 227 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
124 758€ 100 634€ 63 252€ 38 818€ 36 188€ 12 227€ 12 227€ 12 227€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-16 960€ -16 960€ -19 293€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
49 345 € 24 124 € 50 800 € 36 660 € 29 602 € 13 949 € 2 334 € -19 293 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
85 921 € 82 594 € 151 123 € 100 092 € 156 799 € 116 575 € 78 302 € 40 114 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 381 € 2 395 € 6 362 € 5 235 € 3 646 € 2 436 € 3 361 € 894 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
407€ 2 092€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 381€ 2 395€ 6 362€ 5 235€ 3 646€ 2 029€ 1 269€ 894€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
66 144 € 80 199 € 130 325 € 77 011 € 135 597 € 102 407 € 68 281 € 34 931 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
16 574 € 41 227 € 64 327 € 23 476 € 80 789 € 16 281 € 39 420 € 3 344 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
16 574€ 41 227€ 64 327€ 23 476€ 80 789€ 16 281€ 39 420€ 3 344€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
200€ 10 700€ 51 913€ 10 013€ 10 013€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
15 308€ 18 805€ 21 062€ 22 229€ 17 057€ 12 862€ 8 935€ 5 741€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
9 827€ 11 973€ 13 824€ 14 026€ 10 425€ 8 316€ 5 350€ 3 116€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
24 435€ 8 194€ 15 814€ 17 080€ 16 626€ 11 461€ 3 179€ 12 717€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
15 298€ 1 574€ 1 384€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
17 396 € 14 436 € 17 846 € 17 556 € 11 732 € 6 660 € 4 289 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
17 846€ 17 556€ 11 732€ 6 660€ 4 289€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
17 396€ 14 436€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
5 442 € 619 € 1 697 € 878 € 2 521 € 19 860 € 42 075 € 1 947 €
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
4€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
5 442€ 619€ 1 697€ 878€ 2 521€ 19 856€ 42 075€ 1 947€