Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
912 795 € 1 082 992 € 947 584 € 979 940 € 547 784 € 333 856 € 208 979 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
912 795€ 1 082 992€ 947 584€ 979 940€ 547 784€ 333 856€ 208 979€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
451 432 € 527 853 € 451 560 € 564 891 € 283 236 € 157 372 € 80 672 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
28 125€ 30 049€ 26 032€ 29 649€ 22 455€ 28 721€ 7 548€
10
B.2
Služby
423 307€ 497 804€ 425 528€ 535 242€ 260 781€ 128 651€ 73 124€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
461 363 € 555 139 € 496 024 € 415 049 € 264 548 € 176 484 € 128 307 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
411 173 € 471 789 € 431 468 € 357 398 € 237 372 € 163 121 € 138 040 €
13
C.1
Mzdové náklady
300 231€ 344 280€ 315 625€ 262 139€ 174 291€ 120 168€ 103 696€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
102 329€ 117 314€ 105 602€ 87 471€ 57 727€ 39 174€ 31 299€
16
C.4
Sociálne náklady
8 613€ 10 195€ 10 241€ 7 788€ 5 354€ 3 779€ 3 045€
17
D
Dane a poplatky
713€ 863€ 697€ 684€ 737€ 414€ 243€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
16 643€ 12 874€ 10 812€ 10 533€ 5 962€ 4 174€ 3 748€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
3 667€ 2€ 1€ 1€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
133€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-715€ 14€ 447€ 1 164€ 158€ 598€ -3 199€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7 191€ 1 688€ 1 148€ 1 481€ 3 519€ 803€ 2 065€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 610€ 6 308€ 4 693€ 6 220€ 4 202€ 2 884€ 9 661€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
35 130 € 68 513 € 49 057 € 40 532 € 19 636 € 6 096 € -18 120 €
38
X.
Výnosové úroky
2€ 5€ 2€
39
N
Nákladové úroky
4€ 66€ 146€ 312€
40
XI.
Kurzové zisky
13€ 7€ 44€ 137€ 101€ 12€ 7€
41
O
Kurzové straty
171€ 221€ 202€ 184€ 127€ 14€ 11€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
469€ 413€ 549€ 660€ 589€ 1 886€ 1 169€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-627 € -627 € -711 € -771 € -756 € -2 198 € -1 173 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
34 503 € 67 886 € 48 346 € 39 761 € 18 880 € 3 898 € -19 293 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
10 379 € 17 086 € 11 686 € 10 159 € 4 931 € 1 564 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
10 379€ 17 086€ 11 686€ 10 159€ 4 931€ 1 564€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
24 124 € 50 800 € 36 660 € 29 602 € 13 949 € 2 334 € -19 293 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
34 503 € 67 886 € 48 346 € 39 761 € 18 880 € 3 898 € -19 293 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
24 124 € 50 800 € 36 660 € 29 602 € 13 949 € 2 334 € -19 293 €