Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 528 991€ 1 316 179€ 1 077 750€ 784 131€ 919 986€ 1 082 992€ 947 584€ 981 421€ 551 409€ 334 673€ 211 051€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 536 984 € 1 316 175 € 1 079 455 € 790 955 € 919 986 € 1 088 347 € 948 734 € 981 422 € 551 303 € 334 659 € 211 045 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 528 991€ 1 295 305€ 1 077 750€ 784 131€ 912 795€ 1 082 992€ 947 584€ 979 940€ 547 784€ 333 856€ 208 979€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 333€ 14 667€ 3 667€ 2€ 1€ 1€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 660€ 6 203€ 1 705€ 6 824€ 7 191€ 1 688€ 1 148€ 1 481€ 3 519€ 803€ 2 065€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 355 249 € 1 065 928 € 838 504 € 722 002 € 884 856 € 1 019 834 € 899 677 € 940 890 € 531 667 € 328 563 € 229 165 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
23 137€ 24 561€ 26 467€ 12 354€ 28 125€ 30 049€ 26 032€ 29 649€ 22 455€ 28 721€ 7 548€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
886 231€ 632 874€ 392 334€ 339 908€ 423 307€ 497 804€ 425 528€ 535 242€ 260 781€ 128 651€ 73 124€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
417 927 € 380 328 € 388 882 € 324 486 € 411 173 € 471 789 € 431 468 € 357 398 € 237 372 € 163 121 € 138 040 €
16
E.1.
Mzdové náklady
302 355€ 276 332€ 282 942€ 238 983€ 300 231€ 344 280€ 315 625€ 262 139€ 174 291€ 120 168€ 103 696€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
105 466€ 93 617€ 98 032€ 79 461€ 102 329€ 117 314€ 105 602€ 87 471€ 57 727€ 39 174€ 31 299€
19
E.4.
Sociálne náklady
10 106€ 10 379€ 7 908€ 6 042€ 8 613€ 10 195€ 10 241€ 7 788€ 5 354€ 3 779€ 3 045€
20
F.
Dane a poplatky
652€ 711€ 689€ 679€ 713€ 863€ 697€ 684€ 737€ 414€ 243€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15 668€ 11 258€ 13 107€ 12 408€ 16 643€ 12 874€ 10 812€ 10 533€ 5 962€ 4 174€ 3 748€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
15 668€ 11 258€ 13 107€ 12 408€ 16 643€ 12 874€ 10 812€ 10 533€ 5 962€ 4 174€ 3 748€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
133€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-4 069€ 200€ 10 098€ -715€ 14€ 447€ 1 164€ 158€ 598€ -3 199€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
15 703€ 16 196€ 16 825€ 22 069€ 5 610€ 6 308€ 4 693€ 6 220€ 4 202€ 2 884€ 9 661€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
181 735 € 250 247 € 240 951 € 68 953 € 35 130 € 68 513 € 49 057 € 40 532 € 19 636 € 6 096 € -18 120 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
619 623 € 637 870 € 658 949 € 431 869 € 461 363 € 555 139 € 496 024 € 415 049 € 264 548 € 176 484 € 128 307 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
6 € 4 € 20 € 13 € 7 € 44 € 139 € 106 € 14 € 7 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 5 € 2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 5€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
6€ 4€ 20€ 13€ 7€ 44€ 137€ 101€ 12€ 7€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 506 € 1 676 € 1 415 € 1 039 € 640 € 634 € 755 € 910 € 862 € 2 212 € 1 180 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
407 € 122 € 4 € 66 € 146 € 312 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
407€ 122€ 4€ 66€ 146€ 312€
52
O.
Kurzové straty
1 557€ 962€ 679€ 281€ 171€ 221€ 202€ 184€ 127€ 14€ 11€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
542€ 714€ 736€ 636€ 469€ 413€ 549€ 660€ 589€ 1 886€ 1 169€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 500 € -1 672 € -1 415 € -1 019 € -627 € -627 € -711 € -771 € -756 € -2 198 € -1 173 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
179 235 € 248 575 € 239 536 € 67 934 € 34 503 € 67 886 € 48 346 € 39 761 € 18 880 € 3 898 € -19 293 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
41 798 € 56 392 € 54 688 € 18 589 € 10 379 € 17 086 € 11 686 € 10 159 € 4 931 € 1 564 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
41 798€ 56 392€ 54 688€ 18 589€ 10 379€ 17 086€ 11 686€ 10 159€ 4 931€ 1 564€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
137 437 € 192 183 € 184 848 € 49 345 € 24 124 € 50 800 € 36 660 € 29 602 € 13 949 € 2 334 € -19 293 €