Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 082 992 € 947 584 € 981 421 € 551 409 € 334 673 € 211 051 €
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
1 088 347 € 948 734 € 981 422 € 551 303 € 334 659 € 211 045 €
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 082 992 € 947 584 € 979 940 € 547 784 € 333 856 € 208 979 €
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 667 € 2 € 1 € 1 €
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 688 € 1 148 € 1 481 € 3 519 € 803 € 2 065 €
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 019 834 € 899 677 € 940 890 € 531 667 € 328 563 € 229 165 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
30 049 € 26 032 € 29 649 € 22 455 € 28 721 € 7 548 €
14
D.
Služby
497 804 € 425 528 € 535 242 € 260 781 € 128 651 € 73 124 €
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
471 789 € 431 468 € 357 398 € 237 372 € 163 121 € 138 040 €
16
E.1.
Mzdové náklady
344 280 € 315 625 € 262 139 € 174 291 € 120 168 € 103 696 €
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
117 314 € 105 602 € 87 471 € 57 727 € 39 174 € 31 299 €
19
E.4.
Sociálne náklady
10 195 € 10 241 € 7 788 € 5 354 € 3 779 € 3 045 €
20
F.
Dane a poplatky
863 € 697 € 684 € 737 € 414 € 243 €
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
12 874 € 10 812 € 10 533 € 5 962 € 4 174 € 3 748 €
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
12 874 € 10 812 € 10 533 € 5 962 € 4 174 € 3 748 €
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
133 €
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
14 € 447 € 1 164 € 158 € 598 € -3 199 €
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 308 € 4 693 € 6 220 € 4 202 € 2 884 € 9 661 €
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
68 513 € 49 057 € 40 532 € 19 636 € 6 096 € -18 120 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
555 139 € 496 024 € 415 049 € 264 548 € 176 484 € 128 307 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
7 € 44 € 139 € 106 € 14 € 7 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 5 € 2 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2 € 5 € 2 €
42
XII.
Kurzové zisky
7 € 44 € 137 € 101 € 12 € 7 €
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
634 € 755 € 910 € 862 € 2 212 € 1 180 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
4 € 66 € 146 € 312 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
4 € 66 € 146 € 312 €
52
O.
Kurzové straty
221 € 202 € 184 € 127 € 14 € 11 €
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
413 € 549 € 660 € 589 € 1 886 € 1 169 €
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-627 € -711 € -771 € -756 € -2 198 € -1 173 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
67 886 € 48 346 € 39 761 € 18 880 € 3 898 € -19 293 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
17 086 € 11 686 € 10 159 € 4 931 € 1 564 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
17 086 € 11 686 € 10 159 € 4 931 € 1 564 €
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
50 800 € 36 660 € 29 602 € 13 949 € 2 334 € -19 293 €