Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
784 131€ 919 986€ 1 082 992€ 947 584€ 981 421€ 551 409€ 334 673€ 211 051€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
790 955 € 919 986 € 1 088 347 € 948 734 € 981 422 € 551 303 € 334 659 € 211 045 €
05
III.
Tržby z predaja služieb
784 131€ 912 795€ 1 082 992€ 947 584€ 979 940€ 547 784€ 333 856€ 208 979€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 667€ 2€ 1€ 1€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 824€ 7 191€ 1 688€ 1 148€ 1 481€ 3 519€ 803€ 2 065€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
722 002 € 884 856 € 1 019 834 € 899 677 € 940 890 € 531 667 € 328 563 € 229 165 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
12 354€ 28 125€ 30 049€ 26 032€ 29 649€ 22 455€ 28 721€ 7 548€
14
D.
Služby
339 908€ 423 307€ 497 804€ 425 528€ 535 242€ 260 781€ 128 651€ 73 124€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
324 486 € 411 173 € 471 789 € 431 468 € 357 398 € 237 372 € 163 121 € 138 040 €
16
E.1.
Mzdové náklady
238 983€ 300 231€ 344 280€ 315 625€ 262 139€ 174 291€ 120 168€ 103 696€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
79 461€ 102 329€ 117 314€ 105 602€ 87 471€ 57 727€ 39 174€ 31 299€
19
E.4.
Sociálne náklady
6 042€ 8 613€ 10 195€ 10 241€ 7 788€ 5 354€ 3 779€ 3 045€
20
F.
Dane a poplatky
679€ 713€ 863€ 697€ 684€ 737€ 414€ 243€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
12 408€ 16 643€ 12 874€ 10 812€ 10 533€ 5 962€ 4 174€ 3 748€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
12 408€ 16 643€ 12 874€ 10 812€ 10 533€ 5 962€ 4 174€ 3 748€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
133€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
10 098€ -715€ 14€ 447€ 1 164€ 158€ 598€ -3 199€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
22 069€ 5 610€ 6 308€ 4 693€ 6 220€ 4 202€ 2 884€ 9 661€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
68 953 € 35 130 € 68 513 € 49 057 € 40 532 € 19 636 € 6 096 € -18 120 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
431 869 € 461 363 € 555 139 € 496 024 € 415 049 € 264 548 € 176 484 € 128 307 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
20 € 13 € 7 € 44 € 139 € 106 € 14 € 7 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 5 € 2 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 5€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
20€ 13€ 7€ 44€ 137€ 101€ 12€ 7€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 039 € 640 € 634 € 755 € 910 € 862 € 2 212 € 1 180 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
122 € 4 € 66 € 146 € 312 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
122€ 4€ 66€ 146€ 312€
52
O.
Kurzové straty
281€ 171€ 221€ 202€ 184€ 127€ 14€ 11€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
636€ 469€ 413€ 549€ 660€ 589€ 1 886€ 1 169€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 019 € -627 € -627 € -711 € -771 € -756 € -2 198 € -1 173 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
67 934 € 34 503 € 67 886 € 48 346 € 39 761 € 18 880 € 3 898 € -19 293 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
18 589 € 10 379 € 17 086 € 11 686 € 10 159 € 4 931 € 1 564 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
18 589€ 10 379€ 17 086€ 11 686€ 10 159€ 4 931€ 1 564€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
49 345 € 24 124 € 50 800 € 36 660 € 29 602 € 13 949 € 2 334 € -19 293 €