Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.10.2019
30.09.2020
01.10.2018
30.09.2019
01.10.2017
30.09.2018
01.10.2016
30.09.2017
01.10.2015
30.09.2016
01.10.2014
30.09.2015
01.10.2013
30.09.2014
01.10.2012
30.09.2013
-
-
01.10.2011
30.09.2012
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
979 212 € 870 504 € 881 380 € 1 029 261 € 1 159 712 € 729 750 € 519 709 € 335 401 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
24 433 € 32 697 € 51 619 € 55 698 € 72 260 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
24 433 € 32 697 € 51 619 € 55 698 € 72 260 € 0 €
012
A.II.1
Pozemky
17 807€ 25 292€ 25 960€ 30 106€
013
A.II.2
Stavby
11 213€ 14 890€ 26 327€ 29 738€ 42 154€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
13 220€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
952 825 € 832 347 € 824 575 € 970 484 € 1 084 412 € 729 468 € 519 278 € 335 049 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
0 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
69 837 € 67 144 € 66 759 € 51 112 € 34 731 € 18 887 € 21 064 € 9 403 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
69 837€ 67 144€ 66 759€ 51 112€ 34 731€ 18 887€ 21 064€ 9 403€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
29 683 € 97 637 € 62 799 € 353 592 € 119 626 € 143 931 € 108 893 € 48 166 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
4 349€ 3 110€ 2 196€ 0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
19 480€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
76 514€ 40 040€ 317 505€ 75 252€ 129 549€ 94 859€ 42 847€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 854€ 3 324€ 5 643€ 26 680€ 26 466€ 5 163€ 5 678€ 3 787€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
14 689€ 14 920€ 9 407€ 17 908€ 9 219€ 8 356€ 1 532€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
853 305 € 667 566 € 695 017 € 565 780 € 930 055 € 566 650 € 389 321 € 277 480 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
853 305€ 667 566€ 695 017€ 565 780€ 930 055€ 566 650€ 389 321€ 277 480€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
1 954 € 5 460 € 5 186 € 3 079 € 3 040 € 282 € 431 € 352 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 446€ 4 760€ 4 550€ 2 871€ 2 789€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
508€ 700€ 636€ 208€ 251€ 282€ 431€ 352€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
979 212 € 870 504 € 881 380 € 1 029 261 € 1 159 713 € 729 750 € 519 709 € 335 401 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
273 610 € 253 871 € 194 956 € 176 664 € 115 005 € 73 699 € -8 213 € -68 334 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
49 791 € 49 791 € 49 791 € 49 791 € 49 791 € 49 791 € 49 791 € 49 791 €
069
A.I.1
Základné imanie
49 791€ 49 791€ 49 791€ 49 791€ 49 791€ 49 791€ 49 791€ 49 791€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
3 834 € 3 834 € 3 834 € 3 834 € 3 834 € 3 834 € 3 834 € 3 834 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
3 834€ 3 834€ 3 834€ 3 834€ 3 834€ 3 834€ 3 834€ 3 834€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
200 246 € 141 331 € 123 039 € 61 380 € 20 074 € -61 838 € -121 959 € -175 287 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
651 639€ 592 724€ 574 432€ 512 773€ 471 467€ 389 555€ 329 434€ 276 106€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-451 393€ -451 393€ -451 393€ -451 393€ -451 393€ -451 393€ -451 393€ -451 393€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
19 739 € 58 915 € 18 292 € 61 659 € 41 306 € 81 912 € 60 121 € 53 328 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
705 602 € 616 633 € 686 424 € 852 597 € 1 044 708 € 656 051 € 527 922 € 403 735 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
705 602 € 616 633 € 686 424 € 852 597 € 1 044 708 € 656 051 € 527 922 € 403 735 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
163 376€ 137 084€ 336 508€ 410 548€ 855 838€ 460 901€ 304 152€ 297 401€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
178 668€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
277 240€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
72 994€ 367 063€ 347 625€ 267 146€ 177 619€ 110 005€ 150 008€ 86 604€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
13 324€ 112 486€ 2 291€ 174 903€ 11 251€ 85 145€ 73 762€ 19 730€