Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Rockwell Automation Slovakia s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.10.2021
30.09.2022
01.10.2020
30.09.2021
01.10.2019
30.09.2020
01.10.2018
30.09.2019
01.10.2017
30.09.2018
01.10.2016
30.09.2017
01.10.2015
30.09.2016
01.10.2014
30.09.2015
01.10.2013
30.09.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 494 972 € 2 331 468 € 2 626 044 € 2 867 457 € 2 648 450 € 2 329 076 € 1 486 608 € 1 009 144 € 1 121 124 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 494 972€ 2 331 468€ 2 626 044€ 2 867 457€ 2 648 450€ 2 329 076€ 1 486 608€ 1 009 144€ 1 121 124€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 317 441 € 2 240 787 € 2 521 951 € 2 718 339 € 2 540 338 € 2 202 746 € 1 413 320 € 894 322 € 1 034 689 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
44 914€ 37 559€ 21 276€ 21 974€ 21 191€ 18 459€ 22 604€ 5 402€ 8 247€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
710 275€ 576 456€ 761 134€ 829 329€ 768 009€ 710 611€ 466 931€ 333 539€ 349 672€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 546 860 € 1 615 902 € 1 728 737 € 1 841 899 € 1 722 503 € 1 446 067 € 914 833 € 553 405 € 674 919 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 170 565€ 1 224 305€ 1 320 160€ 1 399 712€ 1 324 971€ 1 125 278€ 695 905€ 409 622€ 483 199€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
418 042€ 382 403€ 308 522€ 209 588€ 134 494€ 183 093€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
362 983€ 377 522€ 392 041€
19
E.4.
Sociálne náklady
13 312€ 14 075€ 16 536€ 24 145€ 15 129€ 12 267€ 9 340€ 9 289€ 8 627€
20
F.
Dane a poplatky
14 491€ 89€ 852€ 838€ 339€ 322€ 16€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
901€ 10 781€ 9 952€ 18 924€ 23 433€ 20 684€ 6 707€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
901€ 10 781€ 9 952€ 18 924€ 23 433€ 20 684€ 6 707€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 375€ 4 863€ 6 603€ 2 229€ 1 976€ 1 851€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
177 530 € 90 680 € 104 093 € 149 118 € 108 112 € 126 330 € 73 288 € 114 822 € 86 435 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 739 783 € 1 717 453 € 1 843 634 € 2 016 154 € 1 859 250 € 1 600 006 € 997 073 € 670 203 € 763 205 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
-2 771 € 7 211 € 13 537 € 4 055 € 4 252 € 2 087 € 2 407 € 470 € 95 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 0 € 58 € 51 € 52 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 58€ 51€ 52€
42
XII.
Kurzové zisky
-2 771€ 7 211€ 13 537€ 4 055€ 4 252€ 2 087€ 2 349€ 419€ 43€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
33 710 € 10 347 € 29 886 € 34 255 € 19 528 € 12 626 € 8 943 € 1 008 € 1 105 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
81 € 137 € 0 € 11 € 10 € 10 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
81€ 137€ 0€ 11€ 10€ 10€
52
O.
Kurzové straty
4 279€ 4 082€ 24 701€ 34 174€ 19 391€ 12 626€ 8 932€ 998€ 1 095€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
29 431€ 6 265€ 5 185€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-36 481 € -3 136 € -16 349 € -30 200 € -15 276 € -10 539 € -6 536 € -538 € -1 010 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
141 049 € 87 544 € 87 744 € 118 918 € 92 836 € 115 791 € 66 752 € 114 284 € 85 425 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
73 698 € 51 344 € 68 005 € 60 003 € 74 544 € 54 132 € 25 446 € 32 372 € 25 304 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
61 311€ 37 199€ 70 699€ 60 388€ 90 191€ 70 513€ 41 290€ 30 195€ 36 965€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
12 387€ 14 145€ -2 694€ -385€ -15 647€ -16 381€ -15 844€ 2 177€ -11 661€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
67 351 € 36 200 € 19 739 € 58 915 € 18 292 € 61 659 € 41 306 € 81 912 € 60 121 €