Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

OLYMPIC CASINO SLOVAKIA s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
43 192 926€ 69 589 796€ 76 488 043€ 78 781 593€ 78 723 282€ 74 985 391€ 76 742 443€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
43 772 316 € 69 589 796 € 76 488 043 € 78 778 873 € 78 715 051 € 74 985 391 € 76 722 467 € 74 752 727 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
188 808€ 509 192€ 650 206€ 713 771€ 738 417€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
42 446 965€ 68 037 834€ 74 561 514€ 76 862 227€ 76 790 303€ 73 641 678€ 75 440 811€ 73 566 809€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
6 887€ 4 600€ 2 000€ 24 481€ 1€ 80 100€ 76 000€ 2 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 129 656€ 1 038 170€ 1 274 323€ 1 178 394€ 1 186 330€ 1 263 613€ 1 205 656€ 1 183 918€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
45 602 872 € 69 750 928 € 75 360 196 € 78 650 089 € 78 778 319 € 75 211 656 € 76 564 804 € 73 443 154 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
217 897€ 464 810€ 536 636€ 584 376€ 592 544€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
449 848€ 600 414€ 553 711€ 543 881€ 563 933€ 604 415€ 531 949€ 520 897€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
2 813 567€ 3 528 879€ 3 143 096€ 3 416 891€ 3 410 305€ 3 492 177€ 3 606 110€ 3 222 251€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
4 143 314 € 5 624 478 € 5 343 425 € 5 706 909 € 5 650 448 € 4 828 667 € 4 457 257 € 4 205 518 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 903 853€ 3 776 282€ 3 573 486€ 3 813 430€ 3 765 731€ 3 164 351€ 2 901 755€ 2 728 384€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 123 345€ 1 600 893€ 1 591 700€ 1 655 417€ 1 642 608€ 1 433 832€ 1 356 201€ 1 282 943€
19
E.4.
Sociálne náklady
116 116€ 247 303€ 178 239€ 238 062€ 242 109€ 230 484€ 199 301€ 194 191€
20
F.
Dane a poplatky
1 914 203€ 2 876 981€ 3 080 647€ 3 222 006€ 3 038 621€ 3 257 024€ 4 011 313€ 4 224 223€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 083 123€ 935 452€ 967 334€ 1 060 746€ 1 031 405€ 850 225€ 987 116€ 1 088 792€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 083 123€ 901 290€ 967 334€ 1 060 746€ 1 031 405€ 850 225€ 987 116€ 1 088 792€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
34 162€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
184 950€ 8 760€ 1€ 94 741€ 188 456€ 233 295€ 113 901€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
35 355€ 961 786€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
34 795 970€ 55 675 799€ 61 735 346€ 64 020 539€ 64 491 063€ 61 028 906€ 62 737 764€ 60 067 572€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-1 830 556 € -161 132 € 1 127 847 € 128 784 € -63 268 € -226 265 € 157 663 € 1 309 573 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
39 154 461 € 63 952 923 € 70 978 277 € 73 030 850 € 72 961 938 € 69 545 086 € 71 302 752 € 69 823 661 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
247 € 2 743 € 6 145 € 14 810 € 21 955 € 23 036 € 32 850 € 67 252 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 720 € 8 231 € 9 893 € 19 976 € 62 124 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2 720€ 8 231€ 9 893€ 19 976€ 62 124€
42
XII.
Kurzové zisky
247€ 2 743€ 6 145€ 12 090€ 13 724€ 13 143€ 12 874€ 5 128€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
173 710 € 145 602 € 177 904 € 224 661 € 200 666 € 182 644 € 195 761 € 190 886 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
146 000 € 94 033 € 110 575 € 121 047 € 119 412 € 115 673 € 123 466 € 127 059 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
146 000€ 94 033€ 110 575€ 121 047€ 119 412€ 115 673€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
123 466€ 127 059€
52
O.
Kurzové straty
1 331€ 78€ 874€ 28 703€ 6 745€ 903€ 2 250€ 1 982€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
26 379€ 51 491€ 66 455€ 74 911€ 74 509€ 66 068€ 70 045€ 61 845€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-173 463 € -142 859 € -171 759 € -209 851 € -178 711 € -159 608 € -162 911 € -123 634 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-2 004 019 € -303 991 € 956 088 € -81 067 € -241 979 € -385 873 € -5 248 € 1 185 939 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
254 040 € -244 € 202 474 € 3 404 € 10 294 € 163 716 € 104 865 € 415 077 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
-244€ 202 474€ 3 404€ 10 294€ 164 240€ 160 664€ 441 272€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
254 040€ -524€ -55 799€ -26 195€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-2 258 059 € -303 747 € 753 614 € -84 471 € -252 273 € -549 589 € -110 113 € 770 862 €