Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
27 025 447 € 42 574 615 € 41 346 715 € 58 991 201 € 52 896 595 € 78 265 953 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
11 077 458 € 24 352 721 € 26 472 080 € 27 171 858 € 28 377 423 € 32 405 031 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
10 728 040 € 24 169 733 € 26 269 943 € 26 875 571 € 27 855 415 € 31 696 930 €
005
A.I.2
Software
368 883 € 445 478 € 280 849 € 267 152 € 321 587 € 339 709 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
1 729 783 € 2 162 228 € 2 594 675 € 3 536 005 € 4 477 337 € 5 418 669 €
007
A.I.4
Goodwill
8 502 752 € 21 413 722 € 23 056 490 € 23 056 491 € 23 056 491 € 25 938 552 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
126 622 € 148 305 € 337 929 € 15 923 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
349 418 € 182 988 € 202 137 € 296 287 € 522 008 € 708 101 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
336 794 € 170 053 € 186 903 € 280 765 € 514 695 € 699 670 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
12 624 € 12 935 € 15 234 € 15 522 € 7 313 € 8 431 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
15 394 789 € 17 272 481 € 14 278 256 € 31 415 153 € 24 236 292 € 45 590 204 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
655 327 € 566 215 € 482 048 € 1 046 382 € 736 192 € 1 206 728 €
032
B.I.1
Materiál
6 993 € 6 166 € 8 824 € 19 555 € 20 239 € 23 477 €
036
B.I.5
Tovar
648 334 € 560 049 € 473 224 € 1 026 827 € 715 953 € 1 183 251 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
180 974 € 40 300 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
45 374 € 40 300 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
135 600 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
12 306 588 € 15 873 154 € 11 811 656 € 21 794 427 € 17 044 913 € 24 627 649 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
10 653 538 € 15 519 247 € 11 062 703 € 12 842 315 € 10 229 515 € 19 338 508 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
65 252 € 107 799 € 706 566 € 282 695 € 669 127 € 1 650 626 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
614 867 € 8 643 330 €
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
6 076 022 € 3 602 000 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
932 059 € 232 388 € 34 576 € 20 248 € 20 248 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
40 872 € 13 720 € 7 811 € 26 087 € 50 001 € 16 267 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
2 251 900 € 792 812 € 1 984 552 € 8 574 344 € 6 455 187 € 19 755 827 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 512 € 7 197 € 6 082 € 15 726 € 13 319 € 16 164 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 246 388 € 785 615 € 1 978 470 € 8 558 618 € 6 441 868 € 19 739 663 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
553 200 € 949 413 € 596 379 € 404 190 € 282 880 € 270 718 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
18 338 € 313 164 € 306 708 € 158 549 € 1 264 € 354 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
534 432 € 635 506 € 289 340 € 241 719 € 277 675 € 195 440 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
430 € 743 € 331 € 3 922 € 3 941 € 74 924 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
27 025 447 € 42 574 615 € 41 346 715 € 58 991 201 € 52 896 595 € 78 265 953 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
15 177 343 € 25 427 460 € 24 757 578 € 22 400 290 € 37 242 563 € 37 763 391 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
30 000 000 € 30 000 000 € 30 000 000 € 30 000 000 € 47 484 349 € 47 484 349 €
069
A.I.1
Základné imanie
30 000 000 € 30 000 000 € 30 000 000 € 47 484 349 € 47 484 349 € 47 484 349 €
071
A.I.3
Zmena základného imania
-17 484 349 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
283 462 € 249 968 € 132 104 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
283 462 € 249 968 € 132 104 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-4 856 003 € -5 492 390 € -7 731 814 € -10 241 786 € -9 720 959 € -7 715 318 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-4 856 003 € -5 492 390 € -7 731 814 € -10 241 786 € -9 720 959 € -7 715 318 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-10 250 116 € 669 882 € 2 357 288 € 2 642 076 € -520 827 € -2 005 640 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
11 848 104 € 17 144 428 € 16 532 450 € 36 524 399 € 15 652 505 € 40 502 562 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 707 345 € 1 936 938 € 1 809 258 € 2 817 517 € 1 545 258 € 2 342 032 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
424 407 € 372 035 € 527 277 € 370 703 € 316 367 € 283 461 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
14 243 € 81 116 € 212 089 € 320 742 € 172 933 € 749 437 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 268 695 € 1 483 787 € 1 069 892 € 2 126 072 € 1 055 958 € 1 309 134 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 855 955 € 4 530 996 € 5 044 153 € 5 233 166 € 5 841 084 € 6 639 254 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
11 194 € 9 640 € 9 503 € 24 910 € 80 446 € 133 417 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
1 844 761 € 4 521 356 € 5 034 650 € 5 208 256 € 5 760 638 € 6 505 837 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
8 284 804 € 10 676 494 € 9 679 039 € 28 473 716 € 8 266 163 € 31 521 276 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
6 433 903 € 8 686 105 € 6 794 242 € 8 299 942 € 6 607 257 € 26 904 866 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
12 275 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
3 587 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
17 484 349 € 3 500 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
526 614 € 520 043 € 1 002 785 € 544 308 € 424 490 € 382 449 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
389 626 € 372 333 € 404 612 € 365 690 € 284 476 € 260 739 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
911 418 € 1 071 878 € 1 458 330 € 1 746 214 € 876 023 € 3 899 915 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
19 656 € 26 135 € 19 070 € 33 213 € 70 417 € 61 032 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
2 727 € 56 687 € 66 512 € 1 527 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
430 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
78 € 199 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 727 € 56 687 € 66 004 € 1 328 €