Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SOITRON, s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
5 631 707 € 6 023 159 € 7 393 717 € 23 080 988 € 5 482 920 € 9 645 135 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 693 667 € 5 028 162 € 6 563 892 € 21 292 963 € 4 298 485 € 8 654 156 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
938 040 € 994 997 € 829 825 € 1 788 025 € 1 184 435 € 990 979 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
36 557 451 € 35 217 791 € 43 881 870 € 49 560 884 € 42 651 171 € 49 362 844 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
36 430 829 € 35 069 486 € 43 641 395 € 49 560 884 € 42 651 171 € 49 362 844 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0 €
07
II.3
Aktivácia
126 622 € 148 305 € 240 475 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
22 563 283 € 19 097 094 € 25 284 633 € 33 481 723 € 29 073 086 € 38 143 770 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 327 050 € 7 159 889 € 16 197 041 € 13 868 665 € 15 935 732 € 23 885 824 €
10
B.2
Služby
17 247 998 € 11 934 940 € 9 103 215 € 19 606 651 € 13 133 549 € 14 257 946 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
14 932 208 € 17 115 694 € 19 427 062 € 17 867 186 € 14 762 520 € 12 210 053 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
13 908 221 € 13 860 481 € 15 236 993 € 13 045 234 € 10 901 391 € 9 870 771 €
13
C.1
Mzdové náklady
9 956 432 € 9 829 783 € 11 420 209 € 9 896 692 € 8 309 893 € 7 409 191 €
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
3 616 079 € 3 681 284 € 3 463 330 € 2 884 010 € 2 478 079 € 2 257 759 €
16
C.4
Sociálne náklady
335 710 € 349 414 € 353 454 € 264 532 € 113 419 € 203 821 €
17
D
Dane a poplatky
3 556 € 4 193 € 10 820 € 7 707 € 3 958 € 5 578 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
13 669 740 € 2 395 439 € 1 226 144 € 1 363 640 € 4 260 620 € 4 211 651 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
8 362 € 4 591 € 3 595 € 2 699 € 1 770 € 433 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
254 € 1 909 € 2 776 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-38 810 € -32 646 € -3 818 € -67 183 € 270 876 € 252 971 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
60 647 € 1 769 € 5 407 € 523 € 13 331 € 15 465 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
130 046 € 65 072 € 74 280 € 206 987 € 64 932 € 50 425 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-12 671 536 € 829 261 € 2 889 736 € 3 311 247 € -724 156 € -2 165 445 €
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
66 007 € 327 085 € 448 332 € 499 690 € 520 211 € 297 823 €
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
159 898 € 178 695 € 429 342 € 367 625 € 375 656 € 193 982 €
38
X.
Výnosové úroky
1 549 € 12 € 30 466 € 101 901 € 83 674 € 50 268 €
39
N
Nákladové úroky
31 224 € 36 363 € 42 919 € 8 299 € 6 939 € 114 025 €
40
XI.
Kurzové zisky
49 322 € 105 326 € 107 775 € 205 699 € 171 286 € 34 479 €
41
O
Kurzové straty
38 985 € 58 186 € 54 133 € 174 970 € 125 740 € 29 673 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 € 1 € 6 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 966 € 6 670 € 4 260 € 4 914 € 7 501 € 12 427 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-120 194 € 152 510 € 55 919 € 251 488 € 259 335 € 32 463 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-12 791 730 € 981 771 € 2 945 655 € 3 562 735 € -464 821 € -2 132 982 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-2 541 614 € 311 889 € 588 367 € 920 659 € 56 006 € -127 342 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
134 981 € 825 183 € 761 973 € 1 473 040 € 801 206 € 749 625 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-2 676 595 € -513 294 € -173 606 € -552 381 € -745 200 € -876 967 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-10 250 116 € 669 882 € 2 357 288 € 2 642 076 € -520 827 € -2 005 640 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-12 791 730 € 981 771 € 2 945 655 € 3 562 735 € -464 821 € -2 132 982 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-10 250 116 € 669 882 € 2 357 288 € 2 642 076 € -520 827 € -2 005 640 €