Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PROXENTA Private Equity, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
44 548€ 1 601 034€ 2 064 956€ 1 477 568€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
569 279 € 1 666 940 € 2 064 956 € 1 804 723 € 1 477 568 € 1 585 268 € 3 968 897 € 305 894 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
312 354€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
700 000€ 1 277 167€ 588 549€ 450 667€ 3 241 176€
05
III.
Tržby z predaja služieb
114 500€ 901 034€ 787 789€ 1 176 174€ 2 093 552€ 717 274€ 75 733€ 305 893€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-649 317€ 99 932€ 630 570€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
29 000€ 33 333€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
454 779€ 36 906€ 40 000€ 5 041€ 21 418€ 1€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
886 231 € 1 406 609 € 1 832 082 € 1 693 318 € 1 447 235 € 1 457 803 € 3 581 737 € 522 070 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
312 354€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
20 137€ 54 873€ 65 020€ 47 142€ 47 461€ 69 621€ 49 111€ 242 631€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
423 155€ 796 200€ 1 331 997€ 1 234 827€ 1 104 950€ 924 407€ 3 440 024€ 268 342€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
378 424 € 474 837 € 407 194 € 402 691 € 248 260 € 110 664 € 10 770 €
16
E.1.
Mzdové náklady
273 230€ 344 736€ 295 416€ 285 042€ 181 818€ 72 637€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
95 741€ 118 498€ 102 602€ 96 992€ 62 715€ 25 142€
19
E.4.
Sociálne náklady
9 453€ 11 603€ 9 176€ 20 657€ 3 727€ 12 885€ 10 770€
20
F.
Dane a poplatky
2 109€ 1 739€ 4 329€ 5 169€ 2 690€ 2 190€ 4 452€ 1 132€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
57 933€ 48 738€ 35 505€ 58 815€ 3 198€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
57 933€ 48 738€ 35 505€ 24 015€ 3 198€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
34 800€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
29 000€ 40 000€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 473€ 1 222€ 23 542€ 3 489€ 3 874€ 3 062€ 18 565€ 6 767€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-316 952 € 260 331 € 232 874 € 111 405 € 30 333 € 127 465 € 387 160 € -216 176 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-328 792 € 749 961 € 667 939 € 482 754 € 291 824 € 273 845 € 458 344 € -205 080 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
6 307 848 € 10 292 891 € 4 984 514 € 3 045 934 € 4 062 070 € 3 044 908 € 4 225 € 366 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
5 572 373€ 10 270 993€ 4 219 354€ 20 881€ 3 291 083€ 3 033 951€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
2 029 303 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
2 029 303€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
308 938 € 259 € 545 € 437 € 36 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
308 938€ 259€ 545€ 437€ 36€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
398 603 € 602 471 € 735 520 € 760 956 € 5 247 € 1 362 € 340 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
340€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
398 603€ 602 471€ 735 520€ 760 956€ 5 247€ 1 362€
42
XII.
Kurzové zisky
6 189€ 758€ 850€ 5 465€ 107€ 380€ 596€ 26€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
928€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
21 745€ 21 140€ 161 839€ 254 506€ 9 379€ 4 893€ 1 303€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
6 533 496 € 10 511 994 € 5 157 107 € 3 112 174 € 4 003 394 € 3 201 822 € 188 159 € 128 610 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
5 359 000€ 10 003 000€ 4 211 000€ 2 020 881€ 3 297 226€ 3 010 100€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
26 617€ 693€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 042 377 € 310 228 € 690 222 € 808 918 € 652 817 € 185 368 € 187 294 € 66 612 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 042 377€ 310 228€ 690 222€ 808 918€ 652 817€ 185 368€ 187 294€ 66 612€
52
O.
Kurzové straty
8 638€ 564€ 1 713€ 2 191€ 1 707€ 1 682€ 463€ 540€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
123 481€ 198 202€ 254 172€ 253 567€ 51 644€ 3 979€ 402€ 61 458€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-225 648 € -219 103 € -172 593 € -66 240 € 58 676 € -156 914 € -183 934 € -128 244 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-542 600 € 41 228 € 60 281 € 45 165 € 89 009 € -29 449 € 203 226 € -344 420 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
53 999 € 22 127 € 14 805 € 24 638 € 13 490 € 36 658 € 64 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
53 999€ 22 127€ 14 805€ 24 638€ 13 490€ 36 658€ 64€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-542 600 € -12 771 € 38 154 € 30 360 € 64 371 € -42 939 € 166 568 € -344 484 €