Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MUDr. Jozef Máčaj, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
111 482 € 99 383 € 82 380 € 88 963 € 89 974 € 60 285 € 66 112 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
111 482€ 99 383€ 81 290€ 88 963€ 89 081€ 59 674€ 61 589€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
750€ 4 500€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
340€ 893€ 611€ 23€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
89 178 € 88 204 € 130 503 € 56 525 € 48 531 € 48 057 € 68 983 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
21 262€ 19 560€ 10 268€ 12 481€ 12 873€ 3 114€ 10 378€
11
C.
Služby
3 811€ 5 572€ 6 593€ 6 143€ 8 676€ 4 405€ 13 183€
12
D.
Osobné náklady
51 743€ 53 195€ 38 596€ 26 698€ 20 011€ 32 037€ 39 736€
13
E.
Dane a poplatky
111€ 144€ 144€ 306€ 199€ 177€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
8 791€ 8 791€ 3 077€ 6 460€ 6 460€ 6 460€ 4 307€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
542€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
2 150€ 3 511€ 730€ 194€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 460€ 942€ 69 133€ 926€ 511€ 1 112€ 1 008€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
22 304 € 11 179 € -48 123 € 32 438 € 41 443 € 12 228 € -2 871 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
86 409 € 74 251 € 64 429 € 70 339 € 67 532 € 52 155 € 38 028 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
887 € 1 162 € 319 € 681 € 151 € 1 969 € 1 113 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
701€ 967€ 150€ 520€ 1 836€ 983€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
186€ 195€ 169€ 161€ 151€ 133€ 130€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-887 € -1 162 € -319 € -680 € -151 € -1 969 € -1 113 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
21 417 € 10 017 € -48 442 € 31 758 € 41 292 € 10 259 € -3 984 €
36
P.
Daň z príjmov
4 914€ 2 488€ 3 896€ 7 149€ 9 202€ 2 114€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
16 503 € 7 529 € -52 338 € 24 609 € 32 090 € 8 145 € -3 984 €