Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Media RTVS, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
9 148 977€ 11 114 479€ 10 327 575€ 7 737 369€ 7 716 080€ 8 321 319€ 6 405 055€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
9 148 977 € 11 114 480 € 10 327 575 € 7 737 369 € 7 716 054 € 8 321 283 € 6 405 036 € 5 169 906 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
43 314€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
9 105 563€ 11 114 480€ 9 175 907€ 7 729 594€ 7 709 164€ 8 321 283€ 6 405 036€ 5 166 102€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 666€ 3 804€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
100€ 1 150 002€ 7 775€ 6 890€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
9 102 167 € 10 790 603 € 10 117 399 € 7 700 364 € 7 635 623 € 8 210 560 € 6 353 855 € 5 133 858 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
17 100€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
155 815€ 100 381€ 83 919€ 28 712€ 44 664€ 69 797€ 59 628€ 38 118€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
8 000 215€ 9 842 128€ 8 089 841€ 6 840 534€ 6 808 896€ 7 388 839€ 5 682 303€ 4 621 884€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
926 803 € 846 604 € 790 415 € 817 860 € 767 843 € 709 766 € 602 923 € 470 611 €
16
E.1.
Mzdové náklady
678 249€ 621 267€ 583 480€ 579 577€ 580 957€ 537 875€ 452 176€ 346 390€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
200€ 3 600€ 3 600€ 3 600€ 3 600€ 3 600€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
234 704€ 213 677€ 196 309€ 199 994€ 173 556€ 159 314€ 138 831€ 113 639€
19
E.4.
Sociálne náklady
13 850€ 11 660€ 10 426€ 34 689€ 9 730€ 8 977€ 8 316€ 6 982€
20
F.
Dane a poplatky
386€ 709€ 726€ 1 791€ 3 099€ 2 238€ 461€ 2 998€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 200€ 1 832€ 3 232€ 3 480€ 3 480€ 1 646€ 247€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 200€ 1 832€ 3 232€ 3 480€ 3 480€ 1 646€ 247€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
295€ 36 439€ 6 891€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
648€ 781€ 1 150 666€ 8 235€ 7 346€ 1€ 3€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
46 810 € 323 877 € 210 176 € 37 005 € 80 431 € 110 723 € 51 181 € 36 048 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
975 747 € 1 171 971 € 1 002 147 € 860 348 € 855 604 € 862 647 € 663 105 € 506 100 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
26 € 37 € 18 € 12 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
25 € 37 € 18 € 11 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
25€ 37€ 18€ 11€
42
XII.
Kurzové zisky
1€ 1€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 038 € 1 208 € 733 € 999 € 954 € 1 351 € 1 196 € 1 135 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
2€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 038€ 1 208€ 733€ 999€ 954€ 1 349€ 1 196€ 1 135€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 038 € -1 208 € -733 € -999 € -928 € -1 314 € -1 178 € -1 123 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
44 772 € 322 669 € 209 443 € 36 006 € 79 503 € 109 409 € 50 003 € 34 925 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
23 898 € 49 311 € 55 518 € 9 927 € 11 205 € 17 060 € 8 310 € 2 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
23 898€ 49 311€ 55 518€ 9 927€ 11 205€ 17 060€ 8 310€ 2€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
20 874 € 273 358 € 153 925 € 26 079 € 68 298 € 92 349 € 41 693 € 34 923 €