Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DIZAJNOVÉ CENTRUM PODLÁH spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 162 € 78 396 € 124 620 € 128 636 € 188 768 € 233 330 € 395 177 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 162 € 78 396 € 124 620 € 128 636 € 188 768 € 233 330 € 387 029 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
88 € 164 € 290 € 82 859 €
032
B.I.1
Materiál
1 187€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
68 738€
036
B.I.5
Tovar
12 934€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
3 233 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
3 233€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 118 € 78 380 € 124 552 € 120 551 € 186 444 € 212 559 € 294 078 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 118€ 14 897€ 61 009€ 56 818€ 103 550€ 127 382€ 188 104€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
67€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
63 483€ 63 543€ 63 733€ 82 894€ 85 177€ 105 907€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
44 € 16 € 68 € 7 997 € 2 160 € 20 481 € 6 859 €
056
B.IV.1
Peniaze
44€ 16€ 68€ 7 997€ 2 160€ 20 481€ 5 434€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 425€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
8 148 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
6 006€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 142€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 162 € 78 396 € 124 620 € 128 636 € 188 768 € 233 330 € 395 177 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-37 297 € -16 564 € -11 537 € -48 949 € 38 635 € 30 586 € 151 738 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
128 702 € 128 702 € 128 702 € 128 702 € 128 702 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
128 702€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-6 143 € -18 840 € -184 952 € -97 370 € -105 419 € 15 733 € 48 532 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
48 532€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-38 457 € -5 027 € 37 410 € -87 584 € 8 049 € -121 152 € -32 799 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
39 459 € 94 960 € 136 157 € 177 585 € 150 133 € 202 744 € 243 439 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
100 € 500 € 500 € 1 380 € 4 714 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
100€ 500€ 500€ 1 380€ 4 714€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
439 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
439€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
39 263 € 94 768 € 135 865 € 169 685 € 131 413 € 148 590 € 198 143 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
9 280€ 47 059€ 87 730€ 136 054€ 93 667€ 103 839€ 162 673€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
474€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
556€ 18 282€ 18 325€ 7 565€ 5 751€ 16 712€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
16 177€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 862€ 1 862€ 1 862€ 2 017€ 693€ 1 120€ 120€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
5 924€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
27 565€ 27 565€ 27 948€ 24 049€ 31 302€ 26 919€ 11 703€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 072€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
196 € 192 € 192 € 7 400 € 18 220 € 52 774 € 40 143 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
16 900€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
196€ 192€ 192€ 7 400€ 18 220€ 52 774€ 23 243€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé