Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DIZAJNOVÉ CENTRUM PODLÁH spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
3 900€ 125€ 227€ 50 566€ 253 096€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
583€ 38 836€ 202 884€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
3 900 € 125 € -356 € 11 730 € 50 212 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
37 737 € -1 914 € 56 500 € 58 861 € 133 990 € 96 004 € 113 791 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
37 737€ -1 914€ 56 500€ 58 861€ 133 990€ 164 742€ 113 791€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-68 738€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
9 725 € 11 960 € 31 209 € 101 444 € 100 517 € 146 755 € 137 718 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
8 872€ 62 633€ 55 077€ 65 224€ 35 284€
10
B.2
Služby
9 725€ 11 960€ 22 337€ 38 811€ 45 440€ 81 531€ 102 434€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
28 012 € -13 874 € 29 191 € -42 458 € 33 117 € -39 021 € 26 285 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
585 € 6 440 € 4 864 € 23 392 € 49 220 €
13
C.1
Mzdové náklady
34 771€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
12 239€
16
C.4
Sociálne náklady
2 210€
17
D
Dane a poplatky
389€ 424€ 8€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 731€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
8 176€ 40 671€ 24 896€ 2 127€ 1 907€ 11 506€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
74 641€ 31 814€ 10 468€ 32 832€ 11 781€ 59 531€ 195€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-38 453 € -5 017 € 42 645 € -80 027 € 18 379 € -110 438 € -24 869 €
39
N
Nákladové úroky
11€ 5 866€ 1 038€ 8 598€ 5 873€
40
XI.
Kurzové zisky
137€
41
O
Kurzové straty
3€ 3€ 16€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4€ 10€ 546€ 731€ 789€ 1 153€ 2 178€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-4 € -10 € -557 € -6 597 € -1 830 € -9 754 € -7 930 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-38 457 € -5 027 € 42 088 € -86 624 € 16 549 € -120 192 € -32 799 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
4 678 € 960 € 8 500 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
4 678€ 960€ 8 500€ 960€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-38 457 € -5 027 € 37 410 € -87 584 € 8 049 € -121 152 € -32 799 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-38 457 € -5 027 € 42 088 € -86 624 € 16 549 € -120 192 € -32 799 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-38 457 € -5 027 € 37 410 € -87 584 € 8 049 € -121 152 € -32 799 €