Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MEDIFARM, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
67 751 € 72 948 € 5 638 € 6 159 € 6 639 € 33 654 € 37 074 € 33 634 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
491 € 24 279 € 24 279 € 24 279 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
491 € 24 279 € 24 279 € 24 279 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
24 279€ 24 279€ 24 279€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
491€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
67 260 € 72 948 € 5 638 € 6 159 € 6 639 € 9 375 € 12 795 € 9 412 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
64 790 € 68 000 € 7 637 € 11 057 € 8 033 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
4 000€ 19 000€ 5 528€ 5 528€ 5 963€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
49 000€ 49 000€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 290€ 2 109€ 2 109€ 2 070€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
7 500€ 3 420€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
2 470 € 4 948 € 5 638 € 6 159 € 6 639 € 1 738 € 1 738 € 1 379 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 904€ 4 914€ 5 638€ 6 159€ 6 639€ 1 622€ 1 622€ 1 322€
057
B.IV.2
Účty v bankách
566€ 34€ 116€ 116€ 57€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
-57 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
-57€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
67 751 € 72 948 € 5 638 € 6 159 € 6 639 € 33 654 € 37 074 € 33 634 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
13 763 € 17 678 € 5 158 € 5 679 € 6 159 € -16 252 € -16 252 € -12 731 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
10 376 € -1 482 € -960 € -480 € -19 370 € -19 370 € 4 036 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
11 857€ 4 036€ 4 036€ 4 036€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 481€ -1 482€ -23 406€ -23 406€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-3 916 € 12 521 € -521 € -480 € -480 € -3 521 € -3 521 € -23 406 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
53 868 € 54 820 € 480 € 480 € 480 € 49 906 € 53 326 € 46 365 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
8 659 € 8 659 € 16 295 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
9€ 9€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
8 650€ 8 650€ 16 295€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
3 868 € 4 820 € 480 € 480 € 480 € 41 247 € 44 667 € 30 070 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
2 868€ 2 520€ -1 788€ 1 632€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 000€ 42 682€ 42 682€ 29 717€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 300€ 480€ 480€ 480€ 353€ 353€ 353€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
50 000€ 50 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
120 € 450 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
120€ 450€