Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MEDIFARM, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
4 000€ 7 212€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 400€ 4 658€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 600 € 2 554 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
15 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
15 000€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
3 100 € 1 467 € 8 € 1 910 € 1 910 € 11 592 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1€ 5 155€
10
B.2
Služby
3 099€ 1 467€ 8€ 1 910€ 1 910€ 6 437€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-3 100 € 15 133 € -8 € -1 910 € -1 910 € -9 038 €
17
D
Dane a poplatky
83€ 192€ 33€ 426€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
11 003€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
870€ 870€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
646€ 28€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-3 829 € 14 913 € -41 € -1 040 € -1 040 € -20 467 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 1€
39
N
Nákladové úroky
1 119€ 1 119€ 1 543€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
87€ 92€ 1 362€ 1 363€ 1 397€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-87 € -92 € -2 481 € -2 481 € -2 939 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-3 916 € 14 821 € -41 € -3 521 € -3 521 € -23 406 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 300 € 480 € 480 € 480 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 300€ 480€ 480€ 480€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-3 916 € 12 521 € -521 € -480 € -480 € -3 521 € -3 521 € -23 406 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-3 916 € 14 821 € -41 € -3 521 € -3 521 € -23 406 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-3 916 € 12 521 € -521 € -480 € -480 € -3 521 € -3 521 € -23 406 €