Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
58 563 136 € 67 663 553 € 68 390 986 € 61 871 487 € 63 042 677 € 58 946 094 € 58 689 441 € 49 316 884 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
10 731 405 € 13 201 034 € 11 549 716 € 9 951 858 € 8 135 102 € 7 198 764 € 9 481 743 € 9 673 871 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
41 429 € 848 437 € 681 602 € 864 364 € 801 789 € 518 218 € 253 971 € 310 228 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
39 876€ 584 236€ 588 666€ 711 284€ 744 504€ 435 839€ 251 597€ 310 228€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
1 553€ 264 201€ 92 936€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
153 080€ 57 285€ 82 379€ 2 374€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
9 974 976 € 12 352 597 € 10 868 114 € 9 087 494 € 7 333 313 € 6 680 546 € 9 227 772 € 9 363 643 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
3 233 545€ 3 580 569€ 3 804 632€ 2 603 410€ 1 722 271€ 1 635 469€ 3 116 229€ 2 940 735€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 738 874€ 7 996 937€ 6 150 091€ 6 206 971€ 5 114 373€ 4 268 468€ 5 507 861€ 5 612 916€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 557€ 775 091€ 913 391€ 277 113€ 496 669€ 776 609€ 603 682€ 809 992€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
715 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
715 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
47 528 879 € 53 353 617 € 55 870 244 € 51 089 275 € 53 622 025 € 50 256 030 € 47 961 965 € 38 076 316 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 928 € 2 024 € 2 103 € 2 883 € 4 846 € 2 745 € 3 358 €
035
B.I.1
Materiál
1 928€ 2 024€ 2 103€ 2 883€ 4 846€ 2 745€ 3 358€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
4 399 401 € 5 034 029 € 4 865 473 € 4 545 506 € 4 401 420 € 4 171 401 € 3 388 246 € 2 631 015 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
232 € 232 € 232 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
232€ 232€ 232€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
1 228 696€ 1 216 537€ 1 185 530€ 1 172 885€ 1 175 285€ 1 226 621€ 1 243 397€ 1 172 885€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
3 170 705€ 3 817 492€ 3 679 711€ 3 372 389€ 3 225 903€ 2 944 780€ 2 144 849€ 1 458 130€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
43 144 410 € 48 490 968 € 51 001 141 € 46 529 462 € 49 201 550 € 46 080 242 € 44 557 462 € 35 440 451 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
4 557 461 € 8 659 550 € 7 779 412 € 8 660 071 € 11 906 805 € 7 071 859 € 5 422 313 € 5 188 644 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
4 544 407€ 8 002 020€ 6 726 701€ 8 260 140€ 11 486 907€ 5 974 450€ 4 879 302€ 4 908 552€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
13 054€ 657 530€ 1 052 711€ 399 931€ 419 898€ 1 097 409€ 543 011€ 280 092€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
37 107 795€ 38 028 420€ 41 959 061€ 35 937 309€ 35 868 737€ 36 980 031€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
35 361 127€ 26 749 276€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 471 421€ 1 802 228€ 1 181 841€ 1 839 497€ 1 387 975€ 2 001 921€ 3 707 768€ 3 400 324€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
7 733€ 770€ 80 827€ 92 585€ 38 033€ 26 431€ 66 254€ 102 207€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
-16 860 € -173 404 € 1 527 € 11 424 € 14 209 € 1 642 € 12 899 € 4 850 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 548€ 7 956€ 13 028€ 11 424€ 14 209€ 1 642€ 12 899€ 4 850€
073
B.V.2.
Účty v bankách
-19 408€ -181 360€ -11 501€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
302 852 € 1 108 902 € 971 026 € 830 354 € 1 285 550 € 1 491 300 € 1 245 733 € 1 566 697 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
131 074€ 400 397€ 129 233€ 74 859€ 179 340€ 418 414€ 625 284€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
171 778€ 708 505€ 841 793€ 755 495€ 1 106 210€ 1 072 886€ 1 245 733€ 941 413€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
58 563 136 € 67 663 553 € 68 390 986 € 61 871 487 € 63 042 677 € 58 946 094 € 58 689 441 € 49 316 884 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
32 132 690 € 32 759 630 € 35 061 731 € 32 464 511 € 35 072 732 € 33 995 316 € 35 530 979 € 26 756 819 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
258 581 € 258 581 € 258 581 € 258 581 € 258 581 € 258 581 € 258 581 € 258 581 €
082
A.I.1
Základné imanie
258 581€ 258 581€ 258 581€ 258 581€ 258 581€ 258 581€ 258 581€ 258 581€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
25 858 € 25 858 € 25 858 € 25 858 € 25 858 € 25 858 € 25 858 € 25 858 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
25 858€ 25 858€ 25 858€ 25 858€ 25 858€ 25 858€ 25 858€ 25 858€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
26 472 380 € 26 472 380 € 26 472 380 € 26 472 380 € 26 472 380 € 26 472 380 € 26 472 380 € 23 119 118 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
26 472 380€ 26 472 380€ 26 472 380€ 26 472 380€ 26 472 380€ 26 472 380€ 26 472 380€ 23 119 118€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
5 375 871 € 6 002 811 € 8 304 912 € 5 707 692 € 8 315 913 € 7 238 497 € 8 774 160 € 3 353 262 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
26 430 446 € 34 746 237 € 32 800 459 € 28 916 046 € 27 469 706 € 24 239 857 € 21 305 219 € 20 617 014 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
909 005 € 1 494 675 € 1 179 195 € 997 982 € 769 107 € 418 112 € 349 793 € 327 713 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
922 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
922€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
909 005€ 1 494 675€ 1 179 195€ 997 982€ 768 185€ 418 112€ 349 793€ 327 713€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
438 456 € 832 133 € 693 618 € 991 451 € 778 607 € 641 087 € 307 509 € 123 177 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
438 456€ 832 133€ 693 618€ 991 451€ 778 607€ 641 087€ 307 509€ 123 177€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
10 560 433 € 15 571 793 € 14 701 188 € 11 949 411 € 12 050 765 € 10 240 427 € 9 740 054 € 11 493 282 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 825 132 € 6 060 909 € 5 931 037 € 4 217 364 € 5 003 940 € 3 944 853 € 2 585 972 € 4 918 798 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
620 023€ 1 319 426€ 1 056 771€ 536 134€ 386 262€ 341 918€ 69 607€ 672 472€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 205 109€ 4 741 483€ 4 874 266€ 3 681 230€ 4 617 678€ 3 602 935€ 2 516 365€ 4 246 326€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
4 219 389€ 5 158 926€ 4 296 778€ 4 186 745€ 3 873 110€ 3 440 267€ 2 930 097€ 3 166 930€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 772 062€ 3 435 839€ 2 888 410€ 2 815 740€ 2 545 111€ 2 295 555€ 1 924 084€ 2 127 076€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
737 251€ 897 462€ 1 578 656€ 721 668€ 620 587€ 551 905€ 2 291 539€ 1 268 938€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
6 599€ 18 657€ 6 307€ 7 894€ 8 017€ 7 847€ 8 362€ 11 540€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
14 522 552 € 16 847 636 € 16 226 458 € 14 977 202 € 13 871 227 € 12 940 231 € 10 907 863 € 8 672 842 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
554 869€ 1 868 833€ 1 737 009€ 1 633 409€ 1 310 027€ 1 136 953€ 1 983 896€ 4 172 842€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
13 967 683€ 14 978 803€ 14 489 449€ 13 343 793€ 12 561 200€ 11 803 278€ 8 923 967€ 4 500 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
157 686 € 528 796 € 490 930 € 500 239 € 710 921 € 1 853 243 € 1 943 051 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 227€ 154 359€ 325 464€ 305 576€ 411 301€ 1 824 055€ 1 705 839€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
156 459€ 374 437€ 165 466€ 194 663€ 299 620€ 29 188€ 237 212€