Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
144 061 014€ 157 507 800€ 154 585 919€ 146 555 727€ 138 784 632€ 126 763 202€ 108 914 323€ 96 066 542€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
143 996 329 € 157 507 800 € 154 585 919 € 146 555 727 € 138 784 518 € 126 763 324 € 108 903 474 € 96 065 097 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
142 089 977€ 153 450 996€ 150 715 406€ 142 132 473€ 135 647 668€ 123 089 676€ 105 869 952€ 94 278 785€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
11 294€ 55 100€ 167 634€ 250 335€ 202 840€ 300 394€ 27 205€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 895 058€ 4 001 704€ 3 702 879€ 4 172 919€ 2 934 010€ 3 373 254€ 3 006 317€ 1 786 312€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
136 697 879 € 149 752 541 € 144 323 617 € 139 034 418 € 128 000 990 € 117 394 004 € 97 278 895 € 91 674 090 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
895 003€ 1 353 884€ 1 225 776€ 1 804 953€ 1 454 879€ 1 475 083€ 1 230 506€ 1 326 676€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
24 798 443€ 27 624 389€ 26 050 605€ 24 769 812€ 23 334 940€ 20 714 177€ 17 059 132€ 18 398 417€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
107 109 063 € 116 677 484 € 113 397 395 € 109 322 334 € 100 424 032 € 88 974 412 € 76 079 002 € 69 333 478 €
16
E.1.
Mzdové náklady
77 923 713€ 82 902 382€ 81 781 764€ 78 127 770€ 72 404 201€ 64 085 431€ 55 035 637€ 50 013 330€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
27 071 812€ 28 967 743€ 28 478 389€ 27 612 548€ 24 880 252€ 22 162 117€ 18 743 574€ 17 477 872€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 113 538€ 4 807 359€ 3 137 242€ 3 582 016€ 3 139 579€ 2 726 864€ 2 299 791€ 1 842 276€
20
F.
Dane a poplatky
7 913€ 9 246€ 22 198€ 10 732€ 15 525€ 16 185€ 20 545€ 27 386€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 565 676€ 3 812 290€ 3 445 609€ 2 158 546€ 2 335 321€ 3 020 270€ 2 626 479€ 2 323 723€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 565 712€ 3 812 290€ 3 445 609€ 2 698 151€ 2 335 321€ 2 480 665€ 2 626 479€ 2 323 723€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-36€ -539 605€ 539 605€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 679€ 37 651€ 150 046€ 726 879€ 156 323€ 2 289 028€ 719€ 13 887€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-4 858€ -666€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
318 102€ 237 597€ 31 988€ 241 162€ 279 970€ 909 707€ 262 512€ 251 189€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
7 298 450 € 7 755 259 € 10 262 302 € 7 521 309 € 10 783 528 € 9 369 320 € 11 624 579 € 4 391 007 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
116 396 531 € 124 472 723 € 123 439 025 € 115 557 708 € 110 857 849 € 100 900 416 € 87 580 314 € 74 553 692 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
74 433 € 4 261 € 172 621 € 338 711 € 52 288 € 89 816 € 41 619 € 40 595 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
114 € 122 € 10 849 € 1 445 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
114€ 122€ 10 849€ 1 445€
42
XII.
Kurzové zisky
9 748€ 4 261€ 172 621€ 338 711€ 52 174€ 89 694€ 30 770€ 39 150€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
64 685€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
31 199 € 41 104 € 66 817 € 482 888 € 148 114 € 166 850 € 161 485 € 116 438 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
22 € 1 € 155 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
22€ 1€ 155€
52
O.
Kurzové straty
5 929€ 7 877€ 30 300€ 446 425€ 104 984€ 110 762€ 103 250€ 41 013€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
25 270€ 33 227€ 36 517€ 36 441€ 43 130€ 56 088€ 58 234€ 75 270€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
43 234 € -36 843 € 105 804 € -144 177 € -95 826 € -77 034 € -119 866 € -75 843 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
7 341 684 € 7 718 416 € 10 368 106 € 7 377 132 € 10 687 702 € 9 292 286 € 11 504 713 € 4 315 164 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 965 813 € 1 715 605 € 2 063 194 € 1 669 440 € 2 371 789 € 2 053 789 € 2 730 553 € 961 902 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 319 027€ 1 853 385€ 2 370 516€ 1 815 927€ 2 652 912€ 2 853 720€ 3 417 272€ 1 407 829€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
646 786€ -137 780€ -307 322€ -146 487€ -281 123€ -799 931€ -686 719€ -445 927€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
5 375 871 € 6 002 811 € 8 304 912 € 5 707 692 € 8 315 913 € 7 238 497 € 8 774 160 € 3 353 262 €