Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 182 608 € 3 787 830 € 4 697 278 € 5 221 826 € 5 125 129 € 5 435 893 € 4 354 745 € 3 819 631 € 3 310 559 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
585 861 € 977 419 € 230 574 € 310 767 € 273 529 € 324 591 € 62 850 € 424 € 97 993 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
73 546 € 133 172 € 208 119 € 281 837 € 273 529 € 324 591 € 62 850 € 424 € 97 993 €
013
A.II.2
Stavby
9 654€ 10 049€ 10 444€ 9 408€ 3 600€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
49 092€ 123 123€ 197 675€ 272 429€ 267 929€ 320 785€ 58 838€ 424€ 97 993€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
3 806€ 4 012€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
14 800€ 2 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
512 315 € 844 247 € 22 455 € 28 930 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
18 078€ 20 519€ 22 455€ 28 930€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
823 728€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
494 237€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 518 565 € 2 792 218 € 4 415 399 € 4 818 372 € 4 801 019 € 5 007 775 € 4 204 264 € 3 721 777 € 3 146 694 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
125 € 41 € 3 209 € 7 612 € 418 € 3 029 € 3 256 € 2 299 € 192 €
035
B.I.1
Materiál
125€ 41€ 3 209€ 7 612€ 418€ 3 029€ 3 256€ 2 299€ 192€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
490 509 € 371 385 € 54 710 € 31 657 € 3 993 € 4 636 € 41 €
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
490 509€ 371 385€ 54 710€ 31 657€ 3 993€ 4 636€ 41€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 889 231 € 2 194 338 € 2 526 046 € 3 163 874 € 3 347 945 € 2 619 221 € 2 333 123 € 2 480 316 € 1 697 940 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 022 646 € 1 300 696 € 1 536 538 € 2 066 380 € 2 237 798 € 2 237 909 € 2 311 786 € 2 468 713 € 1 644 517 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 022 646€ 1 300 696€ 1 536 538€ 2 066 380€ 2 237 798€ 2 237 909€ 2 311 786€ 2 468 713€ 1 644 517€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
110€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
786 891€ 744 297€ 969 245€ 1 018 739€ 749 231€ 27 967€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
11 603€ 25 456€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
79 694€ 149 345€ 20 263€ 78 645€ 360 916€ 381 312€ 21 337€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
138 700 € 226 454 € 1 831 434 € 1 615 229 € 1 452 656 € 2 381 532 € 1 863 249 € 1 239 121 € 1 448 562 €
072
B.V.1.
Peniaze
55 082€ 55 720€ 56 401€ 57 694€ 49 506€ 133 105€ 81 379€ 170 838€ 72 808€
073
B.V.2.
Účty v bankách
83 618€ 170 734€ 1 775 033€ 1 557 535€ 1 403 150€ 2 248 427€ 1 781 870€ 1 068 283€ 1 375 754€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
78 182 € 18 193 € 51 305 € 92 687 € 50 581 € 103 527 € 87 631 € 97 430 € 65 872 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
37 064€ 702€ 2 616€ 4 889€ 21 296€ 42 265€ 1 117€ 26 573€ 39 490€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
41 118€ 17 491€ 42 122€ 87 277€ 28 706€ 56 205€ 80 980€ 63 496€ 25 573€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
6 567€ 521€ 579€ 5 057€ 5 534€ 7 361€ 809€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 182 608 € 3 787 830 € 4 697 278 € 5 221 826 € 5 125 129 € 5 435 893 € 4 354 745 € 3 819 631 € 3 310 559 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
575 879 € 1 568 760 € 1 221 964 € 1 609 487 € 2 840 231 € 2 825 583 € 2 528 749 € 2 232 468 € 1 537 233 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
335 000 € 335 000 € 335 000 € 335 000 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 €
082
A.I.1
Základné imanie
335 000€ 335 000€ 335 000€ 335 000€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
750 000€ 750 000€ 750 000€ 750 000€ 750 000€ 750 000€ 750 000€ 750 000€ 750 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
58 314 € 58 314 € 58 314 € 58 314 € 58 314 € 58 314 € 58 314 € 58 314 € 61 827 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
58 314€ 58 314€ 58 314€ 58 314€ 58 314€ 58 314€ 58 314€ 58 314€ 61 827€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-261 655 € -259 214 € -257 278 € -250 803 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-261 655€ -259 214€ -257 278€ -250 803€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
738 762 € 2 035 905 € 716 976 € -3 513 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
738 762€ 2 035 905€ 716 976€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 513€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-1 044 542 € -1 351 245 € -381 048 € 716 976 € 1 699 977 € 1 685 329 € 1 388 495 € 1 092 214 € 396 979 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 606 729 € 2 219 070 € 3 475 314 € 3 609 219 € 2 283 798 € 2 609 310 € 1 819 696 € 1 577 363 € 1 763 826 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
51 833 € 48 497 € 40 383 € 30 664 € 27 685 € 24 663 € 13 377 € 8 761 € 8 274 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
51 833€ 48 497€ 40 383€ 30 664€ 23 753€ 17 963€ 13 377€ 8 668€ 4 331€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
3 932€ 6 700€ 93€ 3 943€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
434 773€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 444 674 € 1 702 383 € 2 413 569 € 3 514 610 € 2 185 358 € 2 377 028 € 1 750 868 € 1 522 518 € 1 719 041 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
422 912 € 614 688 € 327 259 € 1 341 593 € 1 499 133 € 1 676 523 € 747 315 € 724 623 € 1 036 496 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
422 912€ 614 688€ 327 259€ 1 341 593€ 1 499 133€ 1 676 523€ 747 315€ 724 623€ 1 036 496€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 917 500€ 916 198€ 1 702 977€ 1 702 977€ 26 490€ 25 990€ 421 989€ 143 536€ 241 858€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
36 907€ 64 992€ 92 789€ 94 855€ 99 564€ 88 382€ 74 869€ 61 860€ 67 604€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
24 887€ 39 105€ 73 748€ 65 577€ 63 043€ 48 659€ 45 964€ 38 664€ 40 392€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
5 291€ 8 917€ 16 586€ 11 610€ 40 565€ 85 880€ 108 343€ 210 986€ 5 211€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
37 177€ 58 483€ 200 210€ 297 998€ 456 563€ 451 594€ 352 388€ 342 849€ 327 480€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
50 042 € 33 417 € 64 841 € 63 938 € 70 755 € 57 393 € 55 451 € 46 084 € 36 511 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
46 302€ 29 217€ 60 641€ 59 504€ 65 638€ 53 879€ 53 018€ 46 084€ 36 511€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 740€ 4 200€ 4 200€ 4 434€ 5 117€ 3 514€ 2 433€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
434 773€ 7€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
60 180€ 521 748€ 150 226€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
3 120 € 1 100 € 1 000 € 6 300 € 9 800 € 9 500 €
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
3 120€ 1 100€ 1 000€ 6 300€ 9 800€ 9 500€