Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
29 497 594€ 30 350 708€ 21 131 251€ 17 144 539€ 16 884 903€ 15 001 197€ 9 670 952€ 3 271 351€ 3 021 386€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
29 568 801 € 30 401 821 € 21 185 311 € 17 525 312 € 17 271 029 € 15 258 817 € 9 807 587 € 3 304 150 € 3 042 337 € 2 802 337 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 804 390€ 1 041 303€ 246 930€ 15 668€ 81 166€ 52 309€ 40 422€ 29 324€ 37 529€ 29 872€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
27 693 204€ 29 309 405€ 20 884 320€ 17 128 870€ 16 803 737€ 14 948 888€ 9 630 530€ 3 242 027€ 2 983 858€ 2 751 937€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
38 333€ 10 833€ 44 165€ 11 666€ 22 500€ 12 500€ 11 350€ 2 500€ 5 833€ 8 039€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
32 874€ 40 280€ 9 896€ 369 108€ 363 626€ 245 120€ 125 285€ 30 299€ 15 117€ 12 489€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
28 658 512 € 30 287 916 € 21 111 291 € 17 490 997 € 17 227 388 € 15 154 344 € 9 426 464 € 3 177 018 € 2 588 338 € 2 504 096 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 444 154€ 886 997€ 191 288€ 13 001€ 62 195€ 43 180€ 40 571€ 35 761€ 47 549€ 42 345€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
209 824€ 207 239€ 141 371€ 141 956€ 131 379€ 175 250€ 195 923€ 116 340€ 56 181€ 46 714€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
23 940 518€ 23 906 193€ 16 625 191€ 15 302 330€ 14 573 104€ 13 172 623€ 7 727 335€ 1 816 428€ 1 583 090€ 1 678 035€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 741 803 € 2 363 371 € 2 234 201 € 1 787 328 € 2 190 714 € 1 569 280 € 1 319 857 € 1 105 988 € 764 323 € 666 669 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 013 540€ 1 781 809€ 1 688 250€ 1 314 789€ 1 665 907€ 1 111 022€ 1 001 144€ 861 233€ 553 822€ 486 109€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
14 812€ 10 192€ 11 520€ 11 520€ 11 520€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
650 288€ 559 908€ 492 431€ 436 303€ 488 789€ 375 619€ 277 910€ 213 037€ 176 699€ 156 511€
19
E.4.
Sociálne náklady
77 975€ 21 654€ 53 520€ 36 236€ 36 018€ 67 827€ 30 611€ 20 198€ 22 282€ 12 529€
20
F.
Dane a poplatky
4 090€ 4 558€ 3 969€ 10 632€ 4 885€ 4 753€ 4 605€ 2 853€ 3 759€ 2 963€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
194 284€ 121 683€ 132 481€ 136 414€ 136 308€ 111 483€ 107 557€ 69 800€ 64 128€ 45 780€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
194 284€ 121 683€ 132 481€ 136 414€ 136 308€ 111 483€ 107 557€ 69 800€ 64 128€ 45 780€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
31 665€ 10 207€ 1 107€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
24 163€ 13 784€ 14 028€ 21 499€ 51 923€ 20 561€ 1 470€ -3 188€ 18 716€ 644€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
99 676€ 2 784 091€ 1 737 097€ 77 837€ 66 673€ 57 214€ 29 146€ 33 036€ 50 592€ 19 839€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
910 289 € 113 905 € 74 020 € 34 315 € 43 641 € 104 473 € 381 123 € 127 132 € 453 999 € 298 241 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 903 098 € 5 350 279 € 4 173 400 € 1 687 251 € 2 118 225 € 1 610 144 € 1 707 123 € 1 302 822 € 1 334 567 € 1 014 715 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
171 € 1 € 1 € 74 € 50 € 33 € 4 242 € 14 777 € 5 215 € 2 577 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
166 € 1 € 1 € 54 € 49 € 25 € 4 242 € 14 777 € 5 215 € 2 577 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
166€ 1€ 1€ 54€ 49€ 25€ 4 242€ 14 777€ 5 215€ 2 577€
42
XII.
Kurzové zisky
5€ 20€ 1€ 8€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
13 606 € 48 683 € 11 987 € 12 173 € 14 340 € 15 862 € 13 722 € 8 361 € 7 541 € 5 742 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
35 000€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 748 € 6 383 € 5 626 € 6 641 € 8 831 € 11 140 € 9 905 € 5 072 € 4 887 € 3 127 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3 748€ 6 383€ 5 626€ 6 641€ 8 831€ 11 140€ 9 905€ 5 072€ 4 887€ 3 127€
52
O.
Kurzové straty
50€ 18€ 8€ 57€ 74€ 135€ 4€ 6€ 22€ 68€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
9 808€ 7 282€ 6 353€ 5 475€ 5 435€ 4 587€ 3 813€ 3 283€ 2 632€ 2 547€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-13 435 € -48 682 € -11 986 € -12 099 € -14 290 € -15 829 € -9 480 € 6 416 € -2 326 € -3 165 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
896 854 € 65 223 € 62 034 € 22 216 € 29 351 € 88 644 € 371 643 € 133 548 € 451 673 € 295 076 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
896 854 € 18 482 € 21 793 € 16 626 € 16 742 € 24 596 € 95 243 € 38 344 € 109 841 € 73 668 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
584 269€ 368 119€ 16 685€ 27 381€ 30 672€ 97 013€ 34 980€ 117 761€ 72 482€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
896 854€ -565 787€ -346 326€ -59€ -10 639€ -6 076€ -1 770€ 3 364€ -7 920€ 1 186€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
0 € 46 741 € 40 241 € 5 590 € 12 609 € 64 048 € 276 400 € 95 204 € 341 832 € 221 408 €