Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom,akciová spoločnosť v konkurze [zrušená]

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.07.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
0 € 339 362 € 731 126 € 725 620 € 725 302 € 725 264 € 4 641 153 € 4 640 933 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
3 883 017 € 3 883 017 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
3 749 903 € 3 749 903 €
005
A.I.2
Software
169 389€ 169 389€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
3 580 514€ 3 580 514€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
133 114 € 133 114 €
012
A.II.1
Pozemky
339€ 339€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
132 775€ 132 775€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
339 362 € 731 126 € 725 620 € 725 302 € 725 264 € 758 136 € 757 916 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
26 014 € 26 014 €
035
B.I.1
Materiál
26 014€ 26 014€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
232 471 € 232 531 € 232 531 € 232 531 € 232 531 € 232 531 € 232 531 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
0 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
232 471€ 232 531€ 232 531€ 232 531€ 232 531€ 232 531€ 232 531€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67+...+70]
11 154 € 412 800 € 412 800 € 412 800 € 412 800 € 420 302 € 420 302 €
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách
(251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A, 29XA/)
11 154€ 412 800€ 412 800€ 412 800€ 412 800€ 420 302€ 420 302€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
95 737 € 85 795 € 80 289 € 79 971 € 79 933 € 79 289 € 79 069 €
072
B.V.1.
Peniaze
50€ 50€ 50€ 57€ 83€ 86€ 88€
073
B.V.2.
Účty v bankách
95 687€ 85 745€ 80 239€ 79 914€ 79 850€ 79 203€ 78 981€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
0 € 339 362 € 731 126 € 725 620 € 725 302 € 725 264 € 4 641 153 € 4 640 933 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-23 481 € -183 476 689 € -183 084 536 € -183 089 892 € -183 090 060 € -183 088 760 € -179 171 571 € -179 170 508 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
-176 310 126 € -176 310 126 € -176 310 126 € -176 310 126 € -176 310 126 € -176 310 126 € -176 310 126 € -176 310 126 €
082
A.I.1
Základné imanie
-176 310 126€ -176 310 126€ -176 310 126€ -176 310 126€ -176 310 126€ -176 310 126€ -176 310 126€ -176 310 126€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
4 534 447€ 4 534 447€ 4 534 447€ 4 534 447€ 4 534 447€ 4 534 447€ 4 534 447€ 4 534 447€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-11 701 011 € -11 308 856 € -11 314 213 € -11 314 381 € -11 313 081 € -11 312 086 € -7 394 829 € -7 393 836 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-11 701 011€ -11 308 856€ -11 314 213€ -11 314 381€ -11 313 081€ -11 312 086€ -7 394 829€ -7 393 836€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
183 453 209 € -392 154 € 5 356 € 168 € -1 300 € -995 € -1 063 € -993 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
23 481 € 183 816 051 € 183 815 662 € 183 815 512 € 183 815 362 € 183 814 024 € 183 812 724 € 183 811 441 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
23 481 € 23 481 € 23 481 € 23 481 € 23 481 € 23 481 € 23 481 € 23 481 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
23 481€ 23 481€ 23 481€ 23 481€ 23 481€ 23 481€ 23 481€ 23 481€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
179 168 633 € 179 168 244 € 179 168 094 € 179 167 944 € 179 166 606 € 179 165 306 € 179 164 023 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
15 285 873 € 15 286 216 € 15 286 066 € 15 285 916 € 15 284 616 € 15 283 316 € 15 282 033 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
15 285 873€ 15 286 216€ 15 286 066€ 15 285 916€ 15 284 616€ 15 283 316€ 15 282 033€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 604€ 2 182€ 2 182€ 2 182€ 2 182€ 2 182€ 2 182€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
5 995 289€ 5 995 158€ 5 995 158€ 5 995 158€ 5 995 158€ 5 995 158€ 5 995 158€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
289 738€ 289 601€ 289 601€ 289 601€ 289 601€ 289 601€ 289 601€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
157 595 129€ 157 595 087€ 157 595 087€ 157 595 087€ 157 595 049€ 157 595 049€ 157 595 049€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
4 623 937€ 4 623 937€ 4 623 937€ 4 623 937€ 4 623 937€ 4 623 937€ 4 623 937€