Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.)

Údaje z Obchodného registra spoločnosti HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.)

 • Názov HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.)
 • IČO 36002887
 • DIČ 2020469506
 • IČ DPH SK2020469506 podľa §4
 • Sídlo Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza
 • Dátum vzniku 20. mája 1996, Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č. 315/R
 • Základné imanie Podľa ORSR: 91 134 € / splatené 91 134 €
  Podľa účtovnej závierky: 91 134 €
 • Historický názov HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť
  (platné do 26. januára 2001 )

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Dr.h.c., Ing. Peter Čičmanec, PhD. Predseda predstavenstva Záborského 14, 971 01 Prievidza 16. júna 2011
Ing. Stanislav Gurský Podpredseda predstavenstva Šoltésovej 5/1, 971 01 Prievidza 16. júna 2011
Ing. Petra Sládečková Člen predstavenstva Martinengova 4880/28, 811 02 Bratislava - Staré mesto 18. mája 2016
 • Konanie menom spoločnosti [od 27. júna 2012] Spoločnosť zastupuje navonok voči tretím osobám v celom rozsahu predstavenstvo a to buď všetci členovia predstavenstva, alebo spoločne dvaja členovia, z ktorých jeden je predseda, resp. v neprítomnosti predsedu podpredseda.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
JUDr. Milan Minárik Dozorná rada Chalúpkova 1645/5, 972 71 Nováky 18. mája 2016
Alena Vršková Dozorná rada Žulovská 344/11, 972 43 Zemianske Kostoľany 13. mája 2016
Ing. Martina Wiesnerová Dozorná rada J. Murgaša 701/22, 971 01 Prievidza 12. júna 2018
Predmety podnikania
Názov Vznik
sprostredkovanie obchodu 20.5.1996
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností 20.5.1996
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby s ním spojené 29.9.2004
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá 29.9.2004
prevádzkovanie dráhy 22.3.2005
prevádzkovanie dopravy na dráhe 22.3.2005
dodávky elektriny 26.8.2013
montáž, údržba, opravy určených technických zariadení elektických 4.7.2014
vykonávanie inžinierskych dopravných stavieb pre koľajovú dopravu 4.7.2014
prenájom železničných vozňov 4.7.2014
sukutočňovanie stavieb a ich zmien 18.5.2016
výskum a vývoj v oblasti technických vied 12.6.2018
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 11.3.1996 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. /jednorázovo §§ 172, 175/ upísaním akcií a prijatím stanov.
Stary spis: Sa 1055
2. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 19/97, NZ 19/97 zo dňa 08.03.1997) rozhodlo o zmene srqanov a.s. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 48/97, NZ 44/97 zo dňa 26.04.1997) rozhodlo o zmene stanov a.s. a zakladateľskej listiny.
3. Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 87/98, NZ 94/98 zo dňa 29.04.1998/ rozhodlo o zmene stanov a.s.
4. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 18.06.1999 (notárska zápisnica N 110/99, Nz 106/99 zo dňa 18.06.1999).
5. Mimoriadnym valným zhromaždením bola schválená zmena stanov v časti II, článok 6, odstavec 1 a v časti III, článok 8, odstavec 8 /notárska zápisnica N 213/99, Nz 204/99 zo dňa 20.12.1999/.
6. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 23.6.2000 (notárska zápisnica N 88/2000, Nz 87/2000 zo dňa 23.6.2000)
7. Valné zhromaždenie konané dňa 23.6.2000 rozhodlo o znížení základného imania zo sumy 3.716.000,- Sk na sumu 2.945.000,- Sk, t.j. o 771.000,- Sk.
8. Riadne valné zhromaždenie dňa 30.3.2001 schválilo zmenu stanov a.s. (úplné znenie stanov a.s. zo dňa 30.3.2001) a zmenu člena predstavenstva a dozornej rady a.s.
9. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 20.7.2001 schválilo zmenu stanov a.s. a zmenu člena dozornej rady a.s. (notárska zápisnica N 217/2001, NZ 217/2001 zo dňa 20.7.2001).
10. Zmena zakladateľskej zmluvy. Zmena stanov, obmedzenie prevoditeľnosti akcií (zosúladenie s novelou Obchodného zákonníka 500/2001 Z.z.) a zmena v počte členov predstavenstva schválená riadnym valným zhromaždením konaným dňa 19.7.2002 (notárska zápisnica N 323/02, Nz 321/02 zo dňa 19.7.2002).
11. Riadne valné zhromaždenie dňa 21.8.2003 (notárska zápisnica N 253/03, NZ 73132/03 zo dňa 21.8.2003) odvolalo člena predstavenstva.
História zmien a podania
 • 2019
 • 28.8. 2019
 • 27.8. 2019
 • 16.8. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R284297
  • Notárska zápisnica N 37/2019, NZ 17415/2019
  • Potvrdenie o ukončení podnikania
  • Zmluva o predaji podniku
  • ÚZ zakladateľskej listiny
  • Stanovy
 • 3.7. 2019
  Zmena zápisu číslo R273089

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Zrušené predmety

  • výroba stavebných a banských strojov
  • zámočníctvo
  • kovoobrábanie
  • opravy pracovných strojov
  • poradenstvo v oblasti zvárania kovov
  • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - zváračská škola
  • výroba tlakových zariadení
  • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  • spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
  • výroba technických zariadení elektrických
  • odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  • oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
  • odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích
  • oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích
  • výroba technických zariadení zdvíhacích
  • čistenie a údržba pracovných odevov
  • informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  • vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových
  • zváranie dráhových vozidiel

 • 10.6. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R268806
  • Výročná správa za rok 2018 [RUZ]
 • 7.6. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R268608
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 [RUZ]
 • 2018
 • 10.10. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R236983
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.pdf [RUZ]
 • 12.9. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R234622
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2017.pdf [RUZ]
 • 20.7. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R228663
  • Notárska zápisnica N 71/2018 /Osv. o priebehu VZ/
  • Osvedčenie o živ. oprávnení
  • STANOVY
  • Zakladateľská zmluva
 • 4.7. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R225387
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
 • 2.7. 2018
  Zmena zápisu číslo R224664
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 18.4. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R212242
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
 • 15.1. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R197787
  • Zápisnica z MVZ + listina prítomných
 • 2017
 • 20.10. 2017
 • 26.7. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R182457
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2016.pdf [RUZ]
 • 9.6. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R173100
  • Notárska zápisnica N 62/2017, NZ 19040/2017 + listina prítomných
 • 6.6. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R172180
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
 • 5.6. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R171973
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2016.pdf [RUZ]
 • 20.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R162940
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
 • 2016
 • 20.10. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R143454
  • Notárska zápisnica + listina prítomných
  • Osvedčenie o ŽO
  • Oprávnenie
  • Zápisnica z DR
 • 13.7. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R132212
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf [RUZ]
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2015.pdf [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
 • 28.6. 2016
  Zmena zápisu číslo R129518
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 7.6. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R126515
  • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
 • 1.6. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R125769
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2015.pdf [RUZ]
 • 13.4. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R117582
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
 • 12.4. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R116870
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
 • 2015
 • 14.7. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R949827
  • Notárska zápisnica N 123/2015 /Osvedčenie o priebehu VZ/
  • Podpisový vzor vedúceho OZ-Ing. Peter Bošiak
  • Podpisový vzor člena predstavenstva-Ing. Petra Sládečková
  • Podpisový vzor člena DR - Ing. Stanislav Ruman
  • Zakladateľská listina
  • STANOVY
  • Výročná správa za rok 2014
 • 30.6. 2015
  Zmena zápisu číslo R943311

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2014
 • 9.10. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R824545
  • Podpisový vzor vedúceho OZ - Ing. Jozef Olexák
  • Ustanovenie do funkcie vedúceho OZ
  • Skončenie výkonu funkcie vedúceho OZ - Ing. Róbert Hraňo
 • 4.7. 2014
  Zmena zápisu číslo R783214

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • montáž, údržba, opravy určených technických zariadení elektických
  • vykonávanie inžinierskych dopravných stavieb pre koľajovú dopravu
  • prenájom železničných vozňov
  Zrušené predmety
  • vykonávanie montáže, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení zdvíhacích a dopravných

 • 23.4. 2014
 • 2013
 • 11.9. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R604409
  • Notárska zápisnica N 178/2013, NZ 21389/2013
 • 10.9. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R603683
  • Osvedčenie o ŽO
  • Oprávnenie
  • Úplné znenie stanov
  • Účtovná závierka za rok 2012
  • Výročná správa 2012
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2012
  • Správa nezávislého aud
  • Podpisový vzor - Ing. Stanislav Ruman
 • 26.8. 2013
  Zmena zápisu číslo R594904
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • dodávky elektriny
   • informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
   • vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových
   Zrušené predmety
   • ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
   • prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu v rozsahu voľných živností
   • organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí
   • prevádzkovanie biliardových stolov
   • výroba elektrických strojov a prístrojov
   • výroba a oprava čerpadiel a kompresorov
   • výroba, vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových
   • montáž, opravy, revízie a skúšky vyhradených elektrických zariadení
   • manipulácia s výkladkou a nákladkou uhlia
 • 20.8. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R591975
  • Správa o overení súladu
  • Konsolidovaná výročná správa 2012
 • 12.2. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R446563
  • Notárska zápisnica N 218/2012, NZ 25855/2012
  • Ustanovenie do funkcie člena predstavenstva
  • Podpisový vzor
  • Účtovná závierka za r. 2011
  • Konsolidovaná účtovná závierka
  • Výročná správa za r. 2011
  • Konsolidovaná výročná správa za r. 2011
  • Zmeny ZL
  • Úplné znenie ZL
  • Zmena Stanov
  • STANOVY
 • 2012
 • 27.7. 2012
  Zmena zápisu číslo R303995
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2011
 • 30.11. 2011
  Zbierka listín - nový zápis číslo R175624
  • Not. zápisnica N 52/2011, NZ 24668/2011
  • Zmeny stanov
  • Zmena zaklad. listiny
  • Osvedčenie o živn. oprávnení
  • Podpisový vzor - Jozef Ďurica
  • ÚZ zakladateľskej zmluvy
  • Stanovy
  • Správa nez. audítora
  • Výročná správa 2010
  • Účtovná závierka za rok 2010
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2010
  • Konsolidovaná výročná správa 2010
 • 14.7. 2011
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2010
 • 21.7. 2010
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích
  • oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích
  • výroba technických zariadení zdvíhacích
  • vykonávanie montáže, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení zdvíhacích a dopravných
  • manipulácia s výkladkou a nákladkou uhlia

 • 26.1. 2010
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • výroba technických zariadení elektrických
  • odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  • oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
  • výroba, vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových
  • montáž, opravy, revízie a skúšky vyhradených elektrických zariadení

 • 2009
 • 17.11. 2009
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • výroba stavebných a banských strojov
  • zámočníctvo
  • kovoobrábanie
  • opravy pracovných strojov
  • poradenstvo v oblasti zvárania kovov
  • galvanizácia kovov
  • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - zváračská škola
  • výroba tlakových zariadení
  • výroba elektrických strojov a prístrojov
  • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  • spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
  • výroba a oprava čerpadiel a kompresorov
  • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  • montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených tlakových zariadení
  • montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení

 • 13.2. 2009
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu základného imania 91 134 € (splatené 91 134 €) z hodnoty 91 117 € (splatené 91 117 €)

 • 2008
 • 21.10. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 19.8. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • banské oprávnenie v týchto činnostiach: a/ otvárka, príprava a dobývanie ložísk vyhradených nerastov b/ zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov c/ úprava a zušľachťovanie nerastov v súvislosti s ich dobývaním d/ zriaďovanie a prevádzka odvalov,výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v bodoch a - c.
 • 2006
 • 5.9. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2005
 • 5.5. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • oprava lokomotív, vozňov a traťových mechanizmov mimo určených technických zariadení
  • oprava a údržba železničného zvršku a železničného spodku

 • 22.3. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • prevádzkovanie dráhy
  • prevádzkovanie dopravy na dráhe

 • 2004
 • 20.10. 2004
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 29.9. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 91 117 € (splatené 91 117 €) z hodnoty 97 756 € (splatené 97 756 €)
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby s ním spojené
   • prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
   • ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
   • prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu v rozsahu voľných živností
   • organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí
   • prevádzkovanie biliardových stolov
 • 2003
 • 30.10. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Riadne valné zhromaždenie dňa 21.8.2003 (notárska zápisnica N 253/03, NZ 73132/03 zo dňa 21.8.2003) odvolalo člena predstavenstva.
 • 2002
 • 24.9. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 97 756 € (splatené 97 756 €) z hodnoty 97 756 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena zakladateľskej zmluvy. Zmena stanov, obmedzenie prevoditeľnosti akcií (zosúladenie s novelou Obchodného zákonníka 500/2001 Z.z.) a zmena v počte členov predstavenstva schválená riadnym valným zhromaždením konaným dňa 19.7.2002 (notárska zápisnica N 323/02, Nz 321/02 zo dňa 19.7.2002).
 • 2001
 • 17.12. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 22.8. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 30.5. 2001
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Valné zhromaždenie konané dňa 23.6.2000 rozhodlo o znížení základného imania zo sumy 3.716.000,- Sk na sumu 2.945.000,- Sk, t.j. o 771.000,- Sk.

 • 26.1. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.) z HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť
  • zmena základného imania 97 756 € z hodnoty 123 349 €
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 23.6.2000 (notárska zápisnica N 88/2000, Nz 87/2000 zo dňa 23.6.2000)
 • 2000
 • 19.7. 2000
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Mimoriadnym valným zhromaždením bola schválená zmena stanov v časti II, článok 6, odstavec 1 a v časti III, článok 8, odstavec 8 /notárska zápisnica N 213/99, Nz 204/99 zo dňa 20.12.1999/.

 • 1999
 • 23.11. 1999
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • masérske služby
   • prevádzkovanie sauny
   • prevádzkovanie bazénu
   • pranie a oprava pracovných odevov a rovného prádla
   • sklenárske práce
   • natieračské práce
   • výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie tlakových zariadení železničných koľajových vozidiel
   • výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie tlakových nádob stabilných, skupiny A a B
   • vykonávanie periodických kontrol vozidiel so zážihovými a benzínovými motormi
   • prevádzkovanie lyžiarskeho vleku
   • projektová činnosť v investičnej výstavbe
   • výroba tesniacich prvkov rotačným obrábaním
   • ubytovanie v hoteli bez možnosti stravovania do triedy **
   • ubytovanie v hoteli s možnosťou stravovania od triedy**
   • závodné stravovanie
   • verejné stravovanie
   • reštauračné stravovanie
   • zmenárenská činnosť
   • nepravidelná cestná preprava osôb
   • nepravidlená cestná nákladná doprava tovaru
   • železničná doprava, prevádzkovanie železníc okrem celoštátných
   • ochrana majetku a výkon strážnej služby
   • geologické práce - mimo dobývací priestor
   • zber, úprava a predaj odpadu
   • poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za úče- lom spracovania alebo ďalšieho predaja
   • prevádzkovanie skládok uhlia
   • veľkoobchod s pevnými palivami
   • banské záchranárske práce
   • oprava, údržba a revízie záchranárskej techniky
   • údržba, servis, opravy a revízne prehliadky techniky priemyselného lezectva
   • výkon prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou
   • vykonávanie lektorskej činnosti inštruktora horolezeckej techniky
   • opravy požiarnej techniky
   • výroba stavebných a banských strojov
   • staviteľstvo - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   • výroba produktov z betónu a cementu
   • prípravné práce pre stavbu
   • demolácia a zemné práce
   • vykonávanie rekultivačných zemných prác a terénnych úprav v rozsahu voľných živností
   • geodetické a kartografické práce
   • merania a rozbory nemajúce charakter úradného merania
   • revízia elektrických zariadení triedy C
   • výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   • výroba elektrických rozvodných a spínacích zariadení
   • vyhľadávanie a oprava porúch na elektric- kých vedeniach
   • vykonávanie napäťových skúšok elektrických zariadení
   • výroba elektromotorov, generátorov a transformátorov
   • výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia
   • oprava elektrických rozvodných a spínacích zariadení
   • montáž a opravy meracej a regulačnej techni ky
   • revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob
   • revízne skúšky prevádzkovej spôsobilosti zdvíhacích zariadení
   • zámočníctvo
   • výroba a oprava čerpadiel a kompresorov
   • výroba a rozvod pitnej a užitkovej vody
   • čistenie odpadovýchg vôd
   • kovoobrábanie
   • výroba, predaj a oprava strojových zariadení
   • opravy kontajnerov ISO
   • galvanizácia kovov
   • frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
   • poradenstvo v oblasti zvárania kovov
   • výroba kovových konštrukcií
   • výroba píliarska a impregnácia dreva
   • stolárstvo
   • sušenie dreva
   • spracovanie prírodného kameňa
   • ubytovanie v chate bez možnosti stravovania do triedy***
   • ubytovanie v slobodárni
   • prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
   • kontrola emisií výfukových plynov
   • údržba a oprava dvojstopých motorových vozidiel
   • oprava lokomotív, vozňov a traťových mechanizmov o rozchode 1435 mm
   • oprava a údržba železničného zvršku a železničného spodku o rozchode 1435 mm
   • organizácia vzdelávacích podujatí
   • zváračská škola
   • vykonávanie rekvalifikačných kurzov
   • údržba a oprava kancelárskych a počítacích strojov a zariadení na spracovanie dát
   • spracovanie dát, poradenstvo a súvisiace činnosti
   • maloobchod s kancelárskou a výpočtovou technikou
   • prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
   • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   • reklamné činnosti
   • rozmnožovanie písomností, iné služby polygrafického priemyslu
   • prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
   • prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   • nákup a predaj uhlia a ďalších surovín a výrobkov pre vlastnú podnikateľskú činnosť v rozsahu voľných živností
   • leasing vlastných výrobkov
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 18.06.1999 (notárska zápisnica N 110/99, Nz 106/99 zo dňa 18.06.1999).
 • 1998
 • 19.6. 1998
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1997
 • 4.8. 1997
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 123 349 € z hodnoty 90 968 €
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 19/97, NZ 19/97 zo dňa 08.03.1997) rozhodlo o zmene srqanov a.s. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 48/97, NZ 44/97 zo dňa 26.04.1997) rozhodlo o zmene stanov a.s. a zakladateľskej listiny.
 • 1996
 • 20.5. 1996
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť
  • novú adresu firmy Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza
  • nové základne imanie 90 968 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Spoločnosť zastupuje navonok voči tretím osobám v celom rozsahu predstavenstvo a to buď všetci členovia predstavenstva, alebo spoločne dvaja členovia, z ktorých jeden je predseda, resp. v neprítomnosti predsedu podpredseda.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • sprostredkovanie obchodu
   • maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
   • masérske služby
   • prevádzkovanie sauny
   • prevádzkovanie bazénu
   • pranie a oprava pracovných odevov a rovného prádla
   • sklenárske práce
   • natieračské práce
   • výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie tlakových zariadení železničných koľajových vozidiel
   • výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie tlakových nádob stabilných, skupiny A a B
   • vykonávanie periodických kontrol vozidiel so zážihovými a benzínovými motormi
   • prevádzkovanie lyžiarskeho vleku
   • banské oprávnenie v týchto činnostiach: a/ otvárka, príprava a dobývanie ložísk vyhradených nerastov b/ zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov c/ úprava a zušľachťovanie nerastov v súvislosti s ich dobývaním d/ zriaďovanie a prevádzka odvalov,výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v bodoch a - c.
   • projektová činnosť v investičnej výstavbe
   • výroba tesniacich prvkov rotačným obrábaním
   • ubytovanie v hoteli bez možnosti stravovania do triedy **
   • ubytovanie v hoteli s možnosťou stravovania od triedy**
   • závodné stravovanie
   • verejné stravovanie
   • reštauračné stravovanie
   • zmenárenská činnosť
   • nepravidelná cestná preprava osôb
   • nepravidlená cestná nákladná doprava tovaru
   • železničná doprava, prevádzkovanie železníc okrem celoštátných
   • ochrana majetku a výkon strážnej služby
   • geologické práce - mimo dobývací priestor
   • zber, úprava a predaj odpadu
   • poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za úče- lom spracovania alebo ďalšieho predaja
   • prevádzkovanie skládok uhlia
   • veľkoobchod s pevnými palivami
   • banské záchranárske práce
   • oprava, údržba a revízie záchranárskej techniky
   • údržba, servis, opravy a revízne prehliadky techniky priemyselného lezectva
   • výkon prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou
   • vykonávanie lektorskej činnosti inštruktora horolezeckej techniky
   • opravy požiarnej techniky
   • výroba stavebných a banských strojov
   • staviteľstvo - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   • výroba produktov z betónu a cementu
   • prípravné práce pre stavbu
   • demolácia a zemné práce
   • vykonávanie rekultivačných zemných prác a terénnych úprav v rozsahu voľných živností
   • geodetické a kartografické práce
   • merania a rozbory nemajúce charakter úradného merania
   • revízia elektrických zariadení triedy C
   • výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   • výroba elektrických rozvodných a spínacích zariadení
   • vyhľadávanie a oprava porúch na elektric- kých vedeniach
   • vykonávanie napäťových skúšok elektrických zariadení
   • výroba elektromotorov, generátorov a transformátorov
   • výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia
   • oprava elektrických rozvodných a spínacích zariadení
   • montáž a opravy meracej a regulačnej techni ky
   • revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob
   • revízne skúšky prevádzkovej spôsobilosti zdvíhacích zariadení
   • zámočníctvo
   • výroba a oprava čerpadiel a kompresorov
   • výroba a rozvod pitnej a užitkovej vody
   • čistenie odpadovýchg vôd
   • kovoobrábanie
   • výroba, predaj a oprava strojových zariadení
   • opravy kontajnerov ISO
   • galvanizácia kovov
   • frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
   • poradenstvo v oblasti zvárania kovov
   • výroba kovových konštrukcií
   • výroba píliarska a impregnácia dreva
   • stolárstvo
   • sušenie dreva
   • spracovanie prírodného kameňa
   • ubytovanie v chate bez možnosti stravovania do triedy***
   • ubytovanie v slobodárni
   • prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
   • kontrola emisií výfukových plynov
   • údržba a oprava dvojstopých motorových vozidiel
   • oprava lokomotív, vozňov a traťových mechanizmov o rozchode 1435 mm
   • oprava a údržba železničného zvršku a železničného spodku o rozchode 1435 mm
   • organizácia vzdelávacích podujatí
   • zváračská škola
   • vykonávanie rekvalifikačných kurzov
   • údržba a oprava kancelárskych a počítacích strojov a zariadení na spracovanie dát
   • spracovanie dát, poradenstvo a súvisiace činnosti
   • maloobchod s kancelárskou a výpočtovou technikou
   • prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
   • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   • reklamné činnosti
   • rozmnožovanie písomností, iné služby polygrafického priemyslu
   • prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
   • prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   • nákup a predaj uhlia a ďalších surovín a výrobkov pre vlastnú podnikateľskú činnosť v rozsahu voľných živností
   • leasing vlastných výrobkov
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 11.3.1996 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. /jednorázovo §§ 172, 175/ upísaním akcií a prijatím stanov. Stary spis: Sa 1055