Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.

 • Názov Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
 • IČO 36005622
 • DIČ 2020469572
 • IČ DPH SK2020469572 podľa §4
 • Sídlo Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza
 • Dátum vzniku 1. júla 1996, Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č. 318/R
 • Základné imanie Podľa ORSR: 99 651 880 € / splatené 99 651 880 €
  Podľa účtovnej závierky: 99 651 880 €
 • Historický názov Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
  (platné do 6. júla 1998 )
 • Historické sídlo Matice Slovenskej 10, 971 01 Prievidza
  (platné do 23. júna 2000)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Dr.h.c.,Ing. Peter Čičmanec, PhD. Predseda predstavenstva Záborského 14, 971 01 Prievidza 18. mája 2016
Ing. Stanislav Gurský Podpredseda predstavenstva Šoltésovej 5/1, 971 01 Prievidza 16. júna 2011
Ing. Petra Sládečková Člen predstavenstva Martinengova 4880/28, 811 02 Bratislava Staré Mesto 27. júna 2012
Ing. Peter Pipíška Člen predstavenstva D. Kubíka 338/9, 971 01 Prievidza 28. mája 2019
 • Konanie menom spoločnosti [od 16. júna 2011] Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenj dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom jedným z nich je predseda predstavenstva, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Rastislav Januščák Predseda dozornej rady Velvarská 1326/31, 972 01 Bojnice 20. júna 2013
JUDr. Pavol Rafaj Dozorná rada Dlhá 26/12, 971 01 Prievidza 16. júna 2011
Ľudovít Michalovič Dozorná rada 39, 972 42 Podhradie 13. mája 2016
Akcionár
Osoba Funkcia Adresa Obdobie
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.) [36002887] Akcionár Matice slovesnskej 10, 971 01 Prievidza
Zlúčenia
Názov Adresa Detegované
Baňa Čáry, a.s. [36646041] Čáry 303, 908 43 Čáry 25.10.2016
AGRO GTV, s. r. o. [36302902] ul. Lehotská 50, 971 72 Nováky 7.7.2020
AGRO RYBIA FARMA, s. r. o. [46890513] Štrajková 1, 972 51 Handlová 7.7.2020
Predmety podnikania
Názov Vznik
banská činnosť a s ňou súvisiaca v súlade s oprávnením Obvodného banského úradu Prievidza č. 1110/96 zo dňa 18.7.1996 23.6.2000
prevádzkovanie skládok uhlia 1.7.1996
veľkoobchod s pevnými palivami 1.7.1996
banské záchranárske práce 1.7.1996
oprava, údržba a revízie záchranárskej techniky 1.7.1996
údržba, servis, opravy a revízne prehliadky techniky priemyselného lezectva 1.7.1996
výkon prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou 1.7.1996
opravy požiarnej techniky 1.7.1996
staviteľstvo - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok 1.7.1996
prípravné práce pre stavbu 1.7.1996
demolácia a zemné práce 23.6.2000
merania a rozbory nemajúce charakter úradného merania 23.6.2000
zámočníctvo 1.7.1996
kovoobrábanie 1.7.1996
výroba, predaj a oprava strojových zariadení 1.7.1996
výroba piliarska a impregnácia dreva 23.6.2000
stolárstvo 1.7.1996
ubytovanie v chate bez možnosti stravovania do triedy *** 23.6.2000
prevádzkovanie garáži a odstavných plôch pre motorové vozidlá 23.6.2000
spracovanie dát, poradenstvo a súvisiace činnosti 1.7.1996
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov 23.6.2000
reklamné činnosti 1.7.1996
rozmnožovanie písomností, iné služby polygrafického priemyslu 1.7.1996
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov 1.7.1996
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu 1.7.1996
nákup a predaj uhlia a ďalších surovín a výrobkov pre vlastnú podnikateľskú činnosť v rozsahu voľných živností 23.6.2000
sprostredkovanie obchodu 1.7.1996
maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti 1.7.1996
masérske služby 1.7.1996
prevádzkovanie sauny 1.7.1996
prevádzkovanie bazéna 23.6.2000
pranie a oprava pracovných odevov a rovného prádla 1.7.1996
prevádzkovanie lyžiarskeho vleku 1.7.1996
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 1.7.1996
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností 1.7.1996
organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí 15.10.1998
prevádzkovanie biliardových stolov 15.10.1998
poskytovanie služieb v rozsahu voľných živností 15.10.1998
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 15.10.1998
organizácia a realizácia vzdelávacích podujatí v rozsahu voľných živností 23.6.2000
veľkoobchod v rozsahu voľných živností 23.6.2000
opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov 23.6.2000
hotely s možnosťou stravovania 23.6.2000
pestovanie hlivy ustricovitej 1.7.1996
všeobecné lekárstvo 23.6.2000
stanica lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých 23.6.2000
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností 28.10.2003
výkon trhacích prác 28.10.2003
vedenie účtovníctva 15.8.2004
výroba, montáž plastových okien, dverí a doplnkov 15.8.2004
technik a špecialista požiarnej ochrany 15.8.2004
výkon bezpečnostno-technickej služby 15.8.2004
rádiodiagnostika 22.1.2005
výstavníctvo 22.1.2005
fyzikálno-chemické skúšky uhlia 5.9.2006
odber vzoriek a fyzikálno-chemické skúšky odpadových vôd 5.9.2006
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov 27.7.2007
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál 27.7.2007
správa nehnuteľností 30.7.2010
administratívne služby 30.7.2010
správa registratúry 30.7.2010
manažérska činnosť 30.7.2010
skladovanie 30.7.2010
upratovacie a čistiace služby 30.7.2010
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby 30.7.2010
prevádzkovanie výdajne stravy 30.7.2010
výroba drevoštiepky 30.7.2010
poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane nespracovaných poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov za účelom spracovania, distribúcie a ďalšieho predaja (pestovanie rýchlorastúcich drevín a pestovanie zeleniny) 30.7.2010
obsluha technologických zariadení 30.7.2010
manipulácia s nakládkou a vykládkou uhlia 30.7.2010
činnosť vykonávaná banským spôsobom 16.6.2011
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických 27.6.2012
prevádzkovanie verejných vodovodov a prevádzkovanie verejných kanalizácií 27.6.2012
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne 27.6.2012
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce:
- zamestnancov a vedúcich
- elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo prevádzky
- zamestnancov pracujúcich vo výškach
27.6.2012
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických 27.6.2012
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi ( okrem nebezpečných odpadov ) 27.6.2012
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 27.6.2012
nedeštruktívna defektoskopia 27.6.2012
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu a hydrogeologického priekumu 20.6.2013
vykonávanie laboratórnych prác a technických prác (vrtné práce, podzemné práce, zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zatláčacích a pozorovacích staníc, skúšobných zariadení, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim) pre geologický výskum a geologický prieskum 20.6.2013
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení 20.6.2013
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových zariadení 20.6.2013
výroba vyhradených technických zariadení elektrických 20.6.2013
počítačové služby 20.6.2013
distribúcia elektriny 20.6.2013
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 2.7.2014
prenájom hnuteľných vecí 2.7.2014
verejné obstarávanie 2.7.2014
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy 2.7.2014
medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu 2.7.2014
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredie a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie 2.7.2015
odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia 2.7.2015
výskum a vývoj v oblasti technických vied 2.7.2015
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových 2.7.2015
revízie a skúšky pre určené technické zariadenia zdvíhacie v rozsahu:
- žeriavy mostové na manipuláciu s dráhovými vozidlami,
- žeriavy portálové a poloportálové s mačkou alebo výložníkom,
-zdvíhaky s motoriským pohonom na zdvíhanie dráhových vozidiel a ich súpravy a spúšťadlá na vyväzovanie podvozkov dráhových vozidiel,
- žeriavy stĺpové, nástenné a konzolové,
-zdvíhacie zariadenia s elektrickým zdvihom a pojazdom alebo s ručným zdvihom a pojazdom alebo ich kombinácia
27.10.2015
vykonávanie údržby, revízií a skúšok určených technických zariadení tlakových v rozsahu:
- tlakové nádoby dráhových hnacích vozidiel, traťových strojov (K6)
- vzduchojemy ťahaných koľajových vozidiel (K7)
27.10.2015
montáž, opravy, údržba, revízie a skúšky pre určené technické zariadenia dopravné 29.6.2017
výroba tlakových zariadení 28.5.2019
výroba technických zadriadení zdvíhacích 28.5.2019
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly 28.5.2019
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu 28.5.2019
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - zváračská škola 12.8.2019
zváranie dráhových vozidiel 30.10.2019
montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení tlakových v rozsahu:
- K6 - vzduchojemy dráhových hnacích vozidiel, traťových strojov
- K7 - vzduchojemy ťahaných koľajových vozidiel,
- K8 - tlakové nádoby stabilné,
- K11 - nádoby nádržkových vozňov, nádržkových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb s tlakovým vyprázdňovaním určených na prepravu bezpečných látok a sypkých hmôt,
- K12 - nádoby určené na dopravu nebezpečných látok triedy 3,4,5,6,8, a 9 podľa predpisov predpisu RID.
30.10.2019
prieskum trhu 7.7.2020
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 7.7.2020
spracvanie rýb, vrátane výroby polotovarov, konzerv, polokonzerv a ďalších výrobkov 7.7.2020
ambulancia dopravnej zdravotnej služby 7.7.2020
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 12.06.1996 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. jednorázovo §§ 172, 175 a prijatím stanov, v súlade so zák. č. 92/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
Stary spis: Sa 1081
2. Predmet činnosti u odštepných závodov je totožný s predmetom a.s. Hornonitrianske bane Prievidza.
3. Na valnom zhromaždení konanom dňa 3.9.1996 bola schválená zmena stanov.
Stary spis: Sa 1081
4. Na mimoriadnom valnom zhromaždení, konanom dňa 24.01.1997 bola schválená zmena stanov.
5. Na riadnom valnom zhromaždení dňa 29.4.l998 bola schválená zmena stanov.
6. Personálne zmeny boli uskutočnené v súlade so Štatútom predstavenstva a.s. HBP.
7. Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 112/99, NZ 108/99 zo dňa 24.6.1999) rozhodlo o zmene v zložení orgánov a o zmene stanov.
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 159/99, NZ 149/99 zo dňa 17.9.1999) rozhodlo o zmene stanov.
8. Riadne valné zhromaždenie, konané dňa 30.5.2000 (notárska zápisnica N 78/2000, Nz 77/2000) rozhodlo o zmene stanov.
9. Riadne valné zhromaždenie dňa 26.6.2001 (notárska zápisnica N 184/2001, NZ 184/2001 zo dňa 26.6.2001) schválilo zmenu stanov, zvolilo členov predstavenstva z dôvodu skončenia volebného obdobia, zvolilo členov dozornej rady, zobralo na vedomie výsledky volieb členov dozornej rady volených zamestnancami.
Menovací dekrét Ing. Petra Fábika zn. 675/2001/KGR zo dňa 31.5.2001 do funkcie vedúceho odštepného závodu Banská mechanizácia a eletrifikácia s účinnosťou od 1.6.2001. Na zasadnutí predstavenstva dňa 26.6.2001 bol zvolený predseda a podpredseda predstavenstva.
Na zasadnutí dozornej rady dňa 16.7.2001 bol zvolený predseda. Protokol z volieb členov dozornej rady volenými zamestnancami.
10. Zmena zakladateľskej zmluvy. Zmena stanov akcií (zosúladenie s novelou Obchodného zákonníka 500/2001 Z.z.) a zmena v počte členov predstavenstva a dozornej rady schválená valným zhromaždením konaným dňa 31.07.2002 (notárska zápisnica N 342/02, Nz 340/02 zo dňa 31.07.2002).
11. Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 26.11.2002 a príkaz GR č. 7/2002 o zrušení odštepného závodu Hornonitrianske bane, a.s. Baňa Cigeľ, odštepný závod.
12. Riadne valné zhromaždenie dňa 28.8.2003 (notárska zápisnica N 258/03, NZ 75318/03 zo dňa 28.8.2003) schválilo zmenu stanov - úpravu predmetu činnosti a.s.
13. Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 30.09.2003 o zrušení odštepného závodu HBP, a.s. Baňa Handlová, odštepný závod.
História zmien a podania
 • 2020
 • 11.11. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R352644
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
 • 21.9. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R342573
  • Notárska zápisnica N 196/2020, Nz 14528/2020
  • Rozhodnutie jediného akcionára
  • Rozhodnutie predstavenstva
  • Rozhodnutie predst.
  • Notárska zápisnica N 164/2020, Nz 11502/2020
  • Notárska zápisnica N 165/2020, Nz 11506/2020
  • Rozhodnutie MZ SR
  • Podpisový vzor - Ing. Ivan Beňo
  • Podpisový vzor - Ing. Stanislav Gurský
  • Správa audítora
  • ÚZ zakladateľskej listiny
  • Stanovy
 • 7.7. 2020
  Zmena zápisu číslo R332549
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • prieskum trhu
   • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   • spracvanie rýb, vrátane výroby polotovarov, konzerv, polokonzerv a ďalších výrobkov
   • ambulancia dopravnej zdravotnej služby
   Zrušené predmety
   • doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia
 • 6.4. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R318177
  • Návrh zmluvy o zlúčení 1.
  • Návrh zmluvy o zlúčení 2.
 • 5.2. 2020
 • 3.2. 2020
 • 2019
 • 13.12. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R300535
  • Oprávnenie Dopravného úradu Bratislava Zv - 24/2018
  • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  • Stanovy
  • ÚZ zakladateľskej listiny
  • Notárska zápisnica N 45/2019, NZ 18050/2019
  • Notárska zápisnica N 62/2019, NZ 24185/2019
  • Oprávnenie Dopravného úradu Bratislav K - 18/2018
 • 30.10. 2019
  Zmena zápisu číslo R295642

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • zváranie dráhových vozidiel
  • montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení tlakových v rozsahu: - K6 - vzduchojemy dráhových hnacích vozidiel, traťových strojov - K7 - vzduchojemy ťahaných koľajových vozidiel, - K8 - tlakové nádoby stabilné, - K11 - nádoby nádržkových vozňov, nádržkových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb s tlakovým vyprázdňovaním určených na prepravu bezpečných látok a sypkých hmôt, - K12 - nádoby určené na dopravu nebezpečných látok triedy 3,4,5,6,8, a 9 podľa predpisov predpisu RID.

 • 1.10. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R292650
  • Notárska zápisnica N 62/2019, NZ 24185/2019
  • Osvedčenie o ŽO
  • Úplné znenie ZL
 • 22.8. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R287372
  • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  • Podpisový vzor
  • Uznesenie výpis zo zasad. predstavenstva
  • Zmluva o predaji podniku
  • Stanovy
  • ÚZ zakladateľská listina
 • 19.8. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R285303
  • Notárska zápisnica N 45/2019, NZ 18050/2019
  • Osvedčenie o živn. oprávnení
  • Podpisový vzor
  • Stanovy
  • ÚZ zakladateľskej listiny
 • 12.8. 2019
  Zmena zápisu číslo R281418

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - zváračská škola

 • 17.7. 2019
 • 10.7. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R275788
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
 • 28.6. 2019
  Zmena zápisu číslo R272155
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • výroba tlakových zariadení
   • výroba technických zadriadení zdvíhacích
   • informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
   • spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
 • 5.6. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R268216
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2018 [RUZ]
 • 2.4. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R254015
  • Notárska zápisnica N 290/04 NZ 95269/04
 • 2018
 • 12.9. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R234622
  • Výročná správa za rok 2017.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
 • 21.8. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R232242
  • Notárska zápisnica N 70/2018 /Osv. priebehu VZ/
  • Zmena zakladateľskej listiny
  • Potvrdenie o ukončení podnikania
  • Zakladateľská listina
  • STANOVY
 • 21.8. 2018
  Zbierka listín - výmaz číslo R232244
  • Listina prítomných na MVZ
 • 18.7. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R228151
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
 • 28.6. 2018
  Zmena zápisu číslo R224338

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Zrušené predmety

  • geodetické a kartografické činnosti

 • 24.4. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R213861
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
 • 22.2. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R200679
  • Oprávnenie dopravného úradu Bratislava
  • Stanovy akciovej spoločnosti
  • Zakladateľská listina
  • Notárska zápisnica N 61/2017, NZ 19026/2017
 • 2017
 • 20.12. 2017
 • 29.6. 2017
  Zmena zápisu číslo R176675

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • montáž, opravy, údržba, revízie a skúšky pre určené technické zariadenia dopravné
  Zrušené predmety
  • zmenárenská činnosť - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
  • nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie

 • 28.6. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R176273
  • Výročná správa za rok 2016.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
 • 5.6. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R171973
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
 • 26.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R166007
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
 • 20.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R162940
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
 • 3.3. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R150669
  • Rozhodnutie predstavenstva HBP, a.s.
  • Rozhodnutie jediného akcionára HBz, a.s.
  • Rozhodnutie predstavenstva Baňa Čáry, a.s.
  • Notárska zápisnica N 143/2016, NZ 33960/2016
  • Notárska zápisnica N 154/2016, NZ 36768/2016
 • 2016
 • 25.10. 2016
  Zmena zápisu číslo R143607

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 8.9. 2016
 • 2.9. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R140786
  • Notárska zápisnica N 30/2016/Osv. o priebehu MVZ/
  • Zmena Stanov
  • STANOVY
  • Zmena ZL
  • Zakl. listina - úplné znenie
  • Notárska zápisnica N 86/2016/osv. o priebehu VZ/
  • Podpisový vzor čl.DR - Ľudovít Michalovič
 • 13.7. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R132212
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2015.pdf [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf [RUZ]
 • 17.6. 2016
  Zmena zápisu číslo R127936

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 1.6. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R125769
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
 • 25.5. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R124906
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
 • 24.5. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R124631
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
 • 23.5. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R124402
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2015 - časť 3.pdf [RUZ]
 • 20.5. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R124187
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2015 - časť 4.pdf [RUZ]
 • 19.5. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R123963
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf [RUZ]
 • 18.5. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R123682
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2015.pdf [RUZ]
 • 13.4. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R117582
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
 • 24.3. 2016
  Zmena zápisu číslo R111430

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 23.3. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R111148
  • Oprávnenie Dopravný úrad Bratislava
 • 29.1. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R103901
  • Oprávnenie Dopravný prad Bratislava
  • Zmena stanov
  • STANOVY
 • 2015
 • 27.10. 2015
  Zmena zápisu číslo R989966

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • revízie a skúšky pre určené technické zariadenia zdvíhacie v rozsahu: - žeriavy mostové na manipuláciu s dráhovými vozidlami, - žeriavy portálové a poloportálové s mačkou alebo výložníkom, -zdvíhaky s motoriským pohonom na zdvíhanie dráhových vozidiel a ich súpravy a spúšťadlá na vyväzovanie podvozkov dráhových vozidiel, - žeriavy stĺpové, nástenné a konzolové, -zdvíhacie zariadenia s elektrickým zdvihom a pojazdom alebo s ručným zdvihom a pojazdom alebo ich kombinácia
  • vykonávanie údržby, revízií a skúšok určených technických zariadení tlakových v rozsahu: - tlakové nádoby dráhových hnacích vozidiel, traťových strojov (K6) - vzduchojemy ťahaných koľajových vozidiel (K7)

 • 14.7. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R949826
  • Notárska zápisnica N 122/2015
  • Osvedčenie o živ. oprávnení
  • Úplné znenie zakl. listiny
  • Zmena Zakl. listiny
  • STANOVY
  • Zmena Stanov
  • Individuálna účtovná závierka za rok 2014
  • Výročná správa za rok 2014
 • 2.7. 2015
  Zmena zápisu číslo R944445

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredie a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie
  • odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia
  • výskum a vývoj v oblasti technických vied
  • odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
  Zrušené predmety
  • revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
  • vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava

 • 2014
 • 14.7. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R787971
  • Notárska zápisnica N 135/2014, NZ 22534/2014
  • Zmena zakladateľskej listiny
  • Zmena stanov
  • Osvedčenie o ŽO
  • Licencia
  • Rozhodnutie Obvodného úradu
  • Uznesenie zo zasadnutia dozornej rady
 • 2.7. 2014
  Zmena zápisu číslo R781475

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  • prenájom hnuteľných vecí
  • verejné obstarávanie
  • výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
  • medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
  Zrušené predmety
  • organizačné, účtovné, ekonomické poradenstvo
  • vnútroštátna nákladná cestná doprava
  • medzinárodná cestná preprava tovaru
  • medzinárodná preprava cestujúcich autobusmi

 • 2013
 • 23.8. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R594381
  • Notárska zápisnica N 190/2013
  • Osvedčenie o živ. oprávnení
  • Zmena ZL
  • Úplné znenie ZL
  • STANOVY
  • Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
  • Rozhodnutie MŽP
  • Podpisový vzor predsedu DR
  • Individuálna účtovná závierka za rok 2012
  • Výročná správa 2012
  • Skončenie funkcie predsedu DR
 • 5.8. 2013
  Zmena zápisu číslo R582078
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu a hydrogeologického priekumu
   • vykonávanie laboratórnych prác a technických prác (vrtné práce, podzemné práce, zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zatláčacích a pozorovacích staníc, skúšobných zariadení, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim) pre geologický výskum a geologický prieskum
   • odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení
   • odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových zariadení
   • výroba vyhradených technických zariadení elektrických
   • počítačové služby
   • distribúcia elektriny
   Zrušené predmety
   • výroba stavebných a banských strojov
   • výroba produktov z betónu a cementu
   • vykonávanie rekultivačných prác a terénnych úprav v rozsahu voľných živností
   • revízie elektrických zariadení triedy C
   • výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   • vyhľadávanie a oprava porúch na elektrických vedeniach
   • vykonávanie napäťových skúšok elektrických zariadení
   • výroba elektromotorov, generátorov a transformátorov
   • oprava elektrických rozvodných a spínacích zariadení
   • revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob
   • revízne skúšky prevádzkovej spôsobilosti zdvíhacích zariadení
   • výroba a oprava čerpadiel a kompresorov
   • galvanizácia kovov
   • frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
   • poradenstvo v oblasti zvárania kovov
   • výroba kovových konštrukcií
   • sušenie dreva
   • údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
   • zváračská škola
   • vykonávanie rekvalifikačných kurzov
   • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   • výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie tlakových nádob stabilných, skupiny A a B
   • výroba tesniacich prvkov rotačným obrábaním
   • spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu mimo VTZ
   • povrchové úpravy materiálov pomocou ochranných náterov
   • tepelné zušľachťovanie kovov (žíhanie, popúšťanie, cementovanie, kalenie)
   • geologické oprávnenie
   • dodávka elektriny, distribúcia elektriny
   • výroba tepla, rozvod tepla
 • 18.3. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R474828
  • Notárska zápisnica N N 324/2012, NZ 36298/2012
 • 12.2. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R446562
  • Notárska zápisnica N 217/2012, NZ 25840/2012
  • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  • Živnostenský list
  • Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Petra Sládečková
  • Ustanovenie do funkcie člena predstavenstva
  • Zmeny ZL
  • Úplné znenie ZL
  • STANOVY
  • Zmena Stanov
  • Individuálna účtovná závierka
  • Konsolidovaná účtovná závierka
  • Výročná správa za r. 2011
  • Konsolidovaná výročná správa za r. 2011
 • 2012
 • 30.7. 2012
  Zmena zápisu číslo R304691
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
   • prevádzkovanie verejných vodovodov a prevádzkovanie verejných kanalizácií
   • pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
   • výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce: - zamestnancov a vedúcich - elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo prevádzky - zamestnancov pracujúcich vo výškach
   • opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
   • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi ( okrem nebezpečných odpadov )
   • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
   • nedeštruktívna defektoskopia
   Zrušené predmety
   • výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody
   • čistenie odpadových vôd
   • verejné stravovanie
   • reštauračné stravovanie
   • montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
   • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   • výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce mimo banskej činnosti
 • 2011
 • 30.11. 2011
  Zbierka listín - nový zápis číslo R175623
  • Not. zápisnica N 121/2010, NZ 24743/2011
  • Not. zápisnica N 49/2011, NZ 23532/2011
  • Zmena stanov
  • Stanovy
  • Individuálna účtovná závierka za rok 2010
  • Výročná správa 2010
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2010
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2010
  • Správa o činnosti DR
 • 29.7. 2011
  Zmena zápisu číslo R114716
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2010
 • 30.7. 2010
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • správa nehnuteľností
  • administratívne služby
  • správa registratúry
  • manažérska činnosť
  • skladovanie
  • upratovacie a čistiace služby
  • sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  • prevádzkovanie výdajne stravy
  • výroba drevoštiepky
  • poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane nespracovaných poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov za účelom spracovania, distribúcie a ďalšieho predaja (pestovanie rýchlorastúcich drevín a pestovanie zeleniny)
  • nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie
  • obsluha technologických zariadení
  • manipulácia s nakládkou a vykládkou uhlia

 • 2009
 • 13.2. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 99 651 880 € (splatené 99 651 880 €) z hodnoty 99 663 646 € (splatené 99 663 646 €)
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • stomatológia
   • výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
   • prevádzkovanie dráh a dopravy na dráhe
 • 2007
 • 27.7. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
   • predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
   • výroba tepla, rozvod tepla
   Zrušené predmety
   • prevádzkovanie pneuservisu
   • nákup a predaj pneumatík
   • skúšky kvalitatívnych a kvantitatívnych vlastností uhlia a fyzikálno-chemických parametrov pracovného a životného prostredia
   • organizovanie kontraktačno-predajných a propagačných trhov
   • nákup a predaj nehnuteľností
   • požičiavanie športových potrieb a pomôcok v rozsahu voľných živností
   • sklenárske práce
   • natieračské práce
   • výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie tlakových zariadení železničných koľajových vozidiel
   • prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živností
   • výroba a oprava kompresorov, tepelných čerpadiel a nízkoteplotných vykurovacích systémov
   • výroba pecí, sušiarní a horákov
   • výroba elektrických zariadení
   • spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre elektrotechnickú výrobu
   • prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   • leasing vlastných výrobkov
   • maloobchod s kancelárskou a výpočtovou technikou
   • oprava lokomotív, vozňov a traťových mechanizmov o rozchode 1435 mm
   • oprava a údržba železničného zvršku a železničného spodku o rozchode 1435 mm
   • údržba a oprava kancelárskych a počítačových strojov a zariadení na spracovanie dát
   • výroba elektrických rozvodných a spínacích zariadení
   • výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia
   • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
 • 2006
 • 5.9. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • fyzikálno-chemické skúšky uhlia
   • odber vzoriek a fyzikálno-chemické skúšky odpadových vôd
   • geologické oprávnenie
   • dodávka elektriny, distribúcia elektriny
   • výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce mimo banskej činnosti
   Zrušené predmety
   • živočíšna výroba
   • ovocinárska a zeleninárska výroba
   • vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou, horolezecká technika
   • vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti práce - odborná spôsobilosť elektrotechnikov
 • 2005
 • 26.8. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • zmenárenská činnosť - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
  • vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  • vnútroštátna nákladná cestná doprava
  • medzinárodná cestná preprava tovaru
  • medzinárodná preprava cestujúcich autobusmi
  Zrušené predmety
  • nepravidelná cestná preprava osôb
  • zmenárenská činnosť
  • nepravidelná cestná nákladná doprava tovaru

 • 22.1. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia
  • rádiodiagnostika
  • výstavníctvo

 • 2004
 • 15.8. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vedenie účtovníctva
   • výroba, montáž plastových okien, dverí a doplnkov
   • technik a špecialista požiarnej ochrany
   • výkon bezpečnostno-technickej služby
   • organizačné, účtovné, ekonomické poradenstvo
   • prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živností
   Zrušené predmety
   • ochrana majetku a výkon strážnej služby podľa § 3 písm. c) ods.1 v rozsahu § 3 písm. a) bod 3,4,5,7,8 zák. č. 379/1997 Z.z.
   • spracovanie prírodného kameňa
 • 29.4. 2004
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 30.09.2003 o zrušení odštepného závodu HBP, a.s. Baňa Handlová, odštepný závod.

 • 2003
 • 28.10. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
   • výkon trhacích prác
   Zrušené predmety
   • dopravná zdravotná služba
   • vykonávanie periodických kontról vozidiel so zážihovými a benzínovými motormi
   • geologické práce - mimo dobývací priestor
   • zber, úprava a predaj odpadu
   • fyzikálno-chemická úprava a spracovanie nebezpečných odpadov
   • preprava nebezpečných odpadov
   • kontrola emisií výfukových plynov
   • opravy kontajnerov ISO
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Riadne valné zhromaždenie dňa 28.8.2003 (notárska zápisnica N 258/03, NZ 75318/03 zo dňa 28.8.2003) schválilo zmenu stanov - úpravu predmetu činnosti a.s.
 • 27.2. 2003
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 26.11.2002 a príkaz GR č. 7/2002 o zrušení odštepného závodu Hornonitrianske bane, a.s. Baňa Cigeľ, odštepný závod.

 • 2002
 • 13.9. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2001
 • 21.9. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 22.1. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • prevádzkovanie pneuservisu
   • nákup a predaj pneumatík
   • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Riadne valné zhromaždenie, konané dňa 30.5.2000 (notárska zápisnica N 78/2000, Nz 77/2000) rozhodlo o zmene stanov.
 • 2000
 • 23.6. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza z Matice Slovenskej 10, 971 01 Prievidza
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • banská činnosť a s ňou súvisiaca v súlade s oprávnením Obvodného banského úradu Prievidza č. 1110/96 zo dňa 18.7.1996
   • výroba stavebných a banských strojov
   • demolácia a zemné práce
   • merania a rozbory nemajúce charakter úradného merania
   • vykonávanie rekultivačných prác a terénnych úprav v rozsahu voľných živností
   • výroba piliarska a impregnácia dreva
   • ubytovanie v chate bez možnosti stravovania do triedy ***
   • prevádzkovanie garáži a odstavných plôch pre motorové vozidlá
   • prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
   • revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob
   • revízne skúšky prevádzkovej spôsobilosti zdvíhacích zariadení
   • nákup a predaj uhlia a ďalších surovín a výrobkov pre vlastnú podnikateľskú činnosť v rozsahu voľných živností
   • prevádzkovanie bazéna
   • organizácia a realizácia vzdelávacích podujatí v rozsahu voľných živností
   • veľkoobchod v rozsahu voľných živností
   • opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
   • hotely s možnosťou stravovania
   • revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
   • všeobecné lekárstvo
   • stanica lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých
   • výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie tlakových nádob stabilných, skupiny A a B
   • ochrana majetku a výkon strážnej služby podľa § 3 písm. c) ods.1 v rozsahu § 3 písm. a) bod 3,4,5,7,8 zák. č. 379/1997 Z.z.
   • spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu mimo VTZ
   • živočíšna výroba
   • ovocinárska a zeleninárska výroba
   • verejné stravovanie
   • výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
   • reštauračné stravovanie
   • skúšky kvalitatívnych a kvantitatívnych vlastností uhlia a fyzikálno-chemických parametrov pracovného a životného prostredia
   • vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou, horolezecká technika
   • organizovanie kontraktačno-predajných a propagačných trhov
   • vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti práce - odborná spôsobilosť elektrotechnikov
   • nákup a predaj nehnuteľností
   • montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
   • nepravidelná cestná preprava osôb
   • vykonávanie periodických kontról vozidiel so zážihovými a benzínovými motormi
   • výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie tlakových zariadení železničných koľajových vozidiel
   • prevádzkovanie dráh a dopravy na dráhe
   • nepravidelná cestná nákladná doprava tovaru
   • kontrola emisií výfukových plynov
   • oprava lokomotív, vozňov a traťových mechanizmov o rozchode 1435 mm
   • oprava a údržba železničného zvršku a železničného spodku o rozchode 1435 mm
   • údržba a oprava kancelárskych a počítačových strojov a zariadení na spracovanie dát
   Zrušené predmety
   • banská činnosť a s ňou súvisiaca v súlade s povolením Obvodného banského úradu Prievidza č. 232/93 zo dňa 04.02.1993
   • hotel bez možnosti stravovania do triedy **
   • hotel s možnosťou stravovania do triedy **
   • závodné stravovanie
   • bufet
   • cestná verejná doprava tovaru /nákladná taxislužba/
   • nepravidelná cestná doprava osôb
   • železničná doprava, prevádzkovanie železníc okrem celoštát.
   • organizácia vzdelávacích podujatí
   • revízne skúšky prevádz. spôsobilosti zdvíhacích zariadení
   • revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob
   • údržba a oprava kanc. a počítač. strojov a zar. na sprac. dát
   • výroba stavebných a banských strojov a zariadení
   • demolácie a zemné práce
   • prenájom kanc. strojoa a zariad. vr. elektron. zar. na sprac. údajov
   • výroba píliarska a impregnácia dreva
   • chata bez možnosti stravovania do triedy***
   • zahranično-obchodná činnosť - predaj vlastnej produkcie
   • merania a rozbory nemjúce charkter úradného merania
   • verejné stravovanie - reštaurácie, bary, kaviarne, občerstvenie
   • ubytovanie v slobodárni
   • ochrana majetku a výkon strážnej služby
   • preprava a likvidácia nebezpečných odpadov
   • prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
   • oprava lokomotív, vozňov a traťových mechanizmov o rozchode 1 435 mm
   • oprava a údržba železničného zvršku a železničného spodku o rozchode 1 435 mm
   • kontrola emisných výfukových plynov
   • vykonávanie lektorskej činnosti inštruktora horolezeckej techniky
   • vykonávanie rekultivačných zemných prác a terénnych úprav - v rozsahu voľnej živnosti
   • prevádzkovanie bazénu
   • výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie tlakových zariadení železničných kolajových vozidiel
   • výroba, montáž a rekonštrukcie vyhradených tlakových zariadení
   • vykonávanie periodických kontrol vozidiel so zážihovými a benzínovými motormi
   • projektová činnosť v investičnej výstavbe
   • spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
   • montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
   • poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 112/99, NZ 108/99 zo dňa 24.6.1999) rozhodlo o zmene v zložení orgánov a o zmene stanov. Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 159/99, NZ 149/99 zo dňa 17.9.1999) rozhodlo o zmene stanov.
 • 1999
 • 9.7. 1999
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Personálne zmeny boli uskutočnené v súlade so Štatútom predstavenstva a.s. HBP.

 • 15.2. 1999
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • fyzikálno-chemická úprava a spracovanie nebezpečných odpadov
  • preprava nebezpečných odpadov

 • 1998
 • 15.10. 1998
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí
  • prevádzkovanie biliardových stolov
  • poskytovanie služieb v rozsahu voľných živností
  • prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  • požičiavanie športových potrieb a pomôcok v rozsahu voľných živností
  • prevádzkovanie cestovnej kancelárie

 • 6.7. 1998
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. z Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • povrchové úpravy materiálov pomocou ochranných náterov
   • tepelné zušľachťovanie kovov (žíhanie, popúšťanie, cementovanie, kalenie)
   • výroba a oprava kompresorov, tepelných čerpadiel a nízkoteplotných vykurovacích systémov
   • výroba pecí, sušiarní a horákov
   • výroba elektrických zariadení
   • spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre elektrotechnickú výrobu
   • spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
   • montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
   • poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na riadnom valnom zhromaždení dňa 29.4.l998 bola schválená zmena stanov.
 • 1997
 • 21.3. 1997
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenj dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom jedným z nich je predseda predstavenstva, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
   pôvodne
   Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na mimoriadnom valnom zhromaždení, konanom dňa 24.01.1997 bola schválená zmena stanov.
 • 1996
 • 17.9. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 19.7. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Predmet činnosti u odštepných závodov je totožný s predmetom a.s. Hornonitrianske bane Prievidza.
 • 1.7. 1996
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
  • novú adresu firmy Matice Slovenskej 10, 971 01 Prievidza
  • nové základne imanie 99 663 646 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • banská činnosť a s ňou súvisiaca v súlade s povolením Obvodného banského úradu Prievidza č. 232/93 zo dňa 04.02.1993
   • hotel bez možnosti stravovania do triedy **
   • prevádzkovanie skládok uhlia
   • hotel s možnosťou stravovania do triedy **
   • veľkoobchod s pevnými palivami
   • závodné stravovanie
   • banské záchranárske práce
   • bufet
   • oprava, údržba a revízie záchranárskej techniky
   • údržba, servis, opravy a revízne prehliadky techniky priemyselného lezectva
   • cestná verejná doprava tovaru /nákladná taxislužba/
   • výkon prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou
   • nepravidelná cestná doprava osôb
   • opravy požiarnej techniky
   • železničná doprava, prevádzkovanie železníc okrem celoštát.
   • staviteľstvo - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   • organizácia vzdelávacích podujatí
   • prípravné práce pre stavbu
   • výroba produktov z betónu a cementu
   • geodetické a kartografické činnosti
   • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   • zámočníctvo
   • kovoobrábanie
   • revízne skúšky prevádz. spôsobilosti zdvíhacích zariadení
   • výroba, predaj a oprava strojových zariadení
   • revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob
   • revízie elektrických zariadení triedy C
   • stolárstvo
   • výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   • vyhľadávanie a oprava porúch na elektrických vedeniach
   • spracovanie dát, poradenstvo a súvisiace činnosti
   • vykonávanie napäťových skúšok elektrických zariadení
   • údržba a oprava kanc. a počítač. strojov a zar. na sprac. dát
   • výroba elektromotorov, generátorov a transformátorov
   • oprava elektrických rozvodných a spínacích zariadení
   • reklamné činnosti
   • rozmnožovanie písomností, iné služby polygrafického priemyslu
   • prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
   • prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   • výroba a oprava čerpadiel a kompresorov
   • výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody
   • výroba stavebných a banských strojov a zariadení
   • sprostredkovanie obchodu
   • maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   • čistenie odpadových vôd
   • galvanizácia kovov
   • masérske služby
   • frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
   • prevádzkovanie sauny
   • poradenstvo v oblasti zvárania kovov
   • pranie a oprava pracovných odevov a rovného prádla
   • výroba kovových konštrukcií
   • prevádzkovanie lyžiarskeho vleku
   • prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   • ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
   • demolácie a zemné práce
   • sušenie dreva
   • prenájom kanc. strojoa a zariad. vr. elektron. zar. na sprac. údajov
   • údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
   • zváračská škola
   • vykonávanie rekvalifikačných kurzov
   • výroba píliarska a impregnácia dreva
   • chata bez možnosti stravovania do triedy***
   • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   • pestovanie hlivy ustricovitej
   • zahranično-obchodná činnosť - predaj vlastnej produkcie
   • merania a rozbory nemjúce charkter úradného merania
   • verejné stravovanie - reštaurácie, bary, kaviarne, občerstvenie
   • ubytovanie v slobodárni
   • ochrana majetku a výkon strážnej služby
   • preprava a likvidácia nebezpečných odpadov
   • výroba tesniacich prvkov rotačným obrábaním
   • prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
   • oprava lokomotív, vozňov a traťových mechanizmov o rozchode 1 435 mm
   • oprava a údržba železničného zvršku a železničného spodku o rozchode 1 435 mm
   • sklenárske práce
   • natieračské práce
   • kontrola emisných výfukových plynov
   • geologické práce - mimo dobývací priestor
   • zber, úprava a predaj odpadu
   • zmenárenská činnosť
   • vykonávanie lektorskej činnosti inštruktora horolezeckej techniky
   • vykonávanie rekultivačných zemných prác a terénnych úprav - v rozsahu voľnej živnosti
   • prevádzkovanie bazénu
   • výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie tlakových zariadení železničných kolajových vozidiel
   • výroba, montáž a rekonštrukcie vyhradených tlakových zariadení
   • vykonávanie periodických kontrol vozidiel so zážihovými a benzínovými motormi
   • projektová činnosť v investičnej výstavbe
   • spracovanie prírodného kameňa
   • leasing vlastných výrobkov
   • maloobchod s kancelárskou a výpočtovou technikou
   • opravy kontajnerov ISO
   • výroba elektrických rozvodných a spínacích zariadení
   • výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia
   • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 12.06.1996 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. jednorázovo §§ 172, 175 a prijatím stanov, v súlade so zák. č. 92/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: Sa 1081