Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VIVAX Pharmaceuticals, s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.12.2012
30.11.2013
01.12.2012
30.11.2013
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
5 485 178€ 5 456 909€ 1 839 158€ 1 839 199€ 1 405 141€ 1 347 317€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 735 570€ 4 688 918€ 1 116 821€ 1 029 368€ 794 073€ 765 578€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
749 608 € 767 991 € 722 337 € 809 831 € 611 068 € 581 739 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
629 367 € 1 066 571 € 788 328 € 1 373 093 € 2 984 067 € 3 731 879 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
629 367€ 1 066 571€ 788 328€ 1 373 093€ 2 984 067€ 3 731 879€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 285 496 € 1 513 560 € 1 180 824 € 1 686 073 € 2 213 731 € 2 394 198 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
63 299€ 60 334€ 49 371€ 57 199€ 91 531€ 104 470€
10
B.2
Služby
1 222 197€ 1 453 226€ 1 131 453€ 1 628 874€ 2 122 200€ 2 289 728€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
93 479 € 321 002 € 329 841 € 496 851 € 1 381 404 € 1 919 420 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
180 172 € 201 074 € 129 186 € 178 852 € 226 288 € 256 430 €
13
C.1
Mzdové náklady
133 405€ 156 180€ 95 528€ 134 739€ 167 766€ 202 534€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
45 631€ 43 760€ 33 014€ 43 297€ 57 533€ 52 730€
16
C.4
Sociálne náklady
1 136€ 1 134€ 644€ 816€ 989€ 1 166€
17
D
Dane a poplatky
3 142€ 2 729€ 5 710€ 2 878€ 5 131€ 3 090€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
52 004€ 50 598€ 41 526€ 81 973€ 72 353€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
3 750€ 2 500€ 61 811€ 12 340€ 17 997€ 251 450€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
6 917€ 180 096€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
36 676€ 7 224€ 11 569€ 10 405€ 36 265€ 8 883€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
509€ 81€ 378€ 1 917€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-49 918 € 74 838 € 210 810 € 296 340 € 1 121 896 € 1 665 867 €
38
X.
Výnosové úroky
6 561€ 3 331€ 956€
39
N
Nákladové úroky
40
XI.
Kurzové zisky
15 885€ 7 800€ 13 756€ 3 952€ 3 739€ 18 076€
41
O
Kurzové straty
2 938€ 3 709€ 815€ 8 881€ 51 519€ 31 065€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
3 489€ 142€ 6 319€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 317€ 1 117€ 1 088€ 1 014€ 897€ 1 310€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
15 119 € 3 116 € 18 172 € 618 € -45 346 € -13 343 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-34 799 € 77 954 € 228 982 € 296 958 € 1 076 550 € 1 652 524 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
54 319 € 75 971 € 244 588 € 375 610 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
54 319€ 75 971€ 244 588€ 375 610€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-34 799 € 77 954 € 174 663 € 220 987 € 831 962 € 1 276 914 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-34 799 € 77 954 € 228 982 € 296 958 € 1 076 550 € 1 652 524 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-34 799 € 77 954 € 174 663 € 220 987 € 831 962 € 1 276 914 €